شهر عکس

انشا در مورد آتشنشان

انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو 

به نام خدا

آژیر به صدا در می آید ...

بی اعتنا به همه چیز و در حالیکه کاملاً آماده هست به سمت خودروی آتشنشانی می رود ...

با سرعت تمام به محل حادثه میرود و در طول مسیر به فکر این است که مبادا دیر برسد و شهروندی جان خود را از دست بدهد...

به محل رسیده ، اتش بی رحمانه زبانه می کشد و با دلسنگی تمامش ساختمان را می بلعد. فارغ از ترس، فارغ از هر گونه تعلقی به سمت آتش حمله ور می شود.ف تجهیزات خود را بر میدارد و با تنها سلاح خود (یعنی جسارت و عشق) به مبارزه به این دشمن هولناک میرود. نگرانی و ناشی از آسیب دیدن مردم در چهره اش موج می زند اما بی باکی او امید را در دلها زنده می کند. شیر آب را باز می کند و در نزدیکترین نقطه به اتش می ایستد ، تا سریعتر مهار کن ساختمان غول پیکر در میان شعله های اتش می سوزد، این اتش خاموش شدنی نیست ف باید به دل آتش زد تا اتش دل صاحبان این ساختمان خاموش شود. وارد ساختمان می شود فریادهای پشت سرش را انگار نمی شنود...

  • نرو، جونتو از دست میدی، آتیشش غیر قابل مهاره، خودتو به کشتن میدی و ...

اما فقط یک جواب از دهانش بیرون می آید...

زندگی مردم داخل این ساختمونه نمی تونم بی تفاوت باشم و توی شعله های آتش محو میشه

خبری ازش نمیشه، مردم با دلهره  دارن زبانه های اتش رو که شعله ور تر از قبل زبانه می کشه رو میبینن و امیدوارن قهرمانشون در نبرد با این حریف بی رحم پیروز بشه. زبانه فرو کش می کنن و همه تو دلشون شادی از پیروزی قهرمانشون مقابل این دشمن غول پیکر...

اما... اتش پایه های فلزی رو ذوب کرده و با یه انفجار خوشحالی که تازه تو دلها جوونه زده بود به غم تبدیل میشه

غم زیر آوار ماندن قهرمان، غم سوخته شده قهرمان، قهرمانی که سوخت تا دل مردمش نسوزه ، تا زندگی مردم نسوزه

اتش نشان زیر چندین تن آوار و میان زبانه های آتش جا موند، جاموند تا مردونگی و جوانمردی باقی بمونه.

به راستی که آتشنشانی شغل نیست، عشق است.

امیدواریم دیگر شاهد حوادث این چنینی نباشیم و قدر قهرمانانمون رو قبل از اینکه مظلومانه پر بکشن بیشتر بدونیم.

روحشون شاد و یادشون گرامی باد.

آتش نشان سوخت تا ما نسوزیم...


دریافت
عنوان: انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو
حجم: 14 کیلوبایت
توضیحات: انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو


ادامه مطلب...
۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

انشاء در مورد آتش نشانان فداکار

انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو 

به نام خدا

آژیر به صدا در می آید ...

بی اعتنا به همه چیز و در حالیکه کاملاً آماده هست به سمت خودروی آتشنشانی می رود ...

با سرعت تمام به محل حادثه میرود و در طول مسیر به فکر این است که مبادا دیر برسد و شهروندی جان خود را از دست بدهد...

به محل رسیده ، اتش بی رحمانه زبانه می کشد و با دلسنگی تمامش ساختمان را می بلعد. فارغ از ترس، فارغ از هر گونه تعلقی به سمت آتش حمله ور می شود.ف تجهیزات خود را بر میدارد و با تنها سلاح خود (یعنی جسارت و عشق) به مبارزه به این دشمن هولناک میرود. نگرانی و ناشی از آسیب دیدن مردم در چهره اش موج می زند اما بی باکی او امید را در دلها زنده می کند. شیر آب را باز می کند و در نزدیکترین نقطه به اتش می ایستد ، تا سریعتر مهار کن ساختمان غول پیکر در میان شعله های اتش می سوزد، این اتش خاموش شدنی نیست ف باید به دل آتش زد تا اتش دل صاحبان این ساختمان خاموش شود. وارد ساختمان می شود فریادهای پشت سرش را انگار نمی شنود...

  • نرو، جونتو از دست میدی، آتیشش غیر قابل مهاره، خودتو به کشتن میدی و ...

اما فقط یک جواب از دهانش بیرون می آید...

زندگی مردم داخل این ساختمونه نمی تونم بی تفاوت باشم و توی شعله های آتش محو میشه

خبری ازش نمیشه، مردم با دلهره  دارن زبانه های اتش رو که شعله ور تر از قبل زبانه می کشه رو میبینن و امیدوارن قهرمانشون در نبرد با این حریف بی رحم پیروز بشه. زبانه فرو کش می کنن و همه تو دلشون شادی از پیروزی قهرمانشون مقابل این دشمن غول پیکر...

اما... اتش پایه های فلزی رو ذوب کرده و با یه انفجار خوشحالی که تازه تو دلها جوونه زده بود به غم تبدیل میشه

غم زیر آوار ماندن قهرمان، غم سوخته شده قهرمان، قهرمانی که سوخت تا دل مردمش نسوزه ، تا زندگی مردم نسوزه

اتش نشان زیر چندین تن آوار و میان زبانه های آتش جا موند، جاموند تا مردونگی و جوانمردی باقی بمونه.

به راستی که آتشنشانی شغل نیست، عشق است.

امیدواریم دیگر شاهد حوادث این چنینی نباشیم و قدر قهرمانانمون رو قبل از اینکه مظلومانه پر بکشن بیشتر بدونیم.

روحشون شاد و یادشون گرامی باد.

آتش نشان سوخت تا ما نسوزیم...


دریافت
عنوان: انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو
حجم: 14 کیلوبایت
توضیحات: انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو


ادامه مطلب...
۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

انشا در مورد اتش نشان فداکار

انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو 

به نام خدا

آژیر به صدا در می آید ...

بی اعتنا به همه چیز و در حالیکه کاملاً آماده هست به سمت خودروی آتشنشانی می رود ...

با سرعت تمام به محل حادثه میرود و در طول مسیر به فکر این است که مبادا دیر برسد و شهروندی جان خود را از دست بدهد...

به محل رسیده ، اتش بی رحمانه زبانه می کشد و با دلسنگی تمامش ساختمان را می بلعد. فارغ از ترس، فارغ از هر گونه تعلقی به سمت آتش حمله ور می شود.ف تجهیزات خود را بر میدارد و با تنها سلاح خود (یعنی جسارت و عشق) به مبارزه به این دشمن هولناک میرود. نگرانی و ناشی از آسیب دیدن مردم در چهره اش موج می زند اما بی باکی او امید را در دلها زنده می کند. شیر آب را باز می کند و در نزدیکترین نقطه به اتش می ایستد ، تا سریعتر مهار کن ساختمان غول پیکر در میان شعله های اتش می سوزد، این اتش خاموش شدنی نیست ف باید به دل آتش زد تا اتش دل صاحبان این ساختمان خاموش شود. وارد ساختمان می شود فریادهای پشت سرش را انگار نمی شنود...

  • نرو، جونتو از دست میدی، آتیشش غیر قابل مهاره، خودتو به کشتن میدی و ...

اما فقط یک جواب از دهانش بیرون می آید...

زندگی مردم داخل این ساختمونه نمی تونم بی تفاوت باشم و توی شعله های آتش محو میشه

خبری ازش نمیشه، مردم با دلهره  دارن زبانه های اتش رو که شعله ور تر از قبل زبانه می کشه رو میبینن و امیدوارن قهرمانشون در نبرد با این حریف بی رحم پیروز بشه. زبانه فرو کش می کنن و همه تو دلشون شادی از پیروزی قهرمانشون مقابل این دشمن غول پیکر...

اما... اتش پایه های فلزی رو ذوب کرده و با یه انفجار خوشحالی که تازه تو دلها جوونه زده بود به غم تبدیل میشه

غم زیر آوار ماندن قهرمان، غم سوخته شده قهرمان، قهرمانی که سوخت تا دل مردمش نسوزه ، تا زندگی مردم نسوزه

اتش نشان زیر چندین تن آوار و میان زبانه های آتش جا موند، جاموند تا مردونگی و جوانمردی باقی بمونه.

به راستی که آتشنشانی شغل نیست، عشق است.

امیدواریم دیگر شاهد حوادث این چنینی نباشیم و قدر قهرمانانمون رو قبل از اینکه مظلومانه پر بکشن بیشتر بدونیم.

روحشون شاد و یادشون گرامی باد.

آتش نشان سوخت تا ما نسوزیم...

 

دریافت
عنوان: انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو
حجم: 14 کیلوبایت
توضیحات: انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو

ادامه مطلب...
۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

انشا درمورد اتش نشان ها

انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو 

به نام خدا

آژیر به صدا در می آید ...

بی اعتنا به همه چیز و در حالیکه کاملاً آماده هست به سمت خودروی آتشنشانی می رود ...

با سرعت تمام به محل حادثه میرود و در طول مسیر به فکر این است که مبادا دیر برسد و شهروندی جان خود را از دست بدهد...

به محل رسیده ، اتش بی رحمانه زبانه می کشد و با دلسنگی تمامش ساختمان را می بلعد. فارغ از ترس، فارغ از هر گونه تعلقی به سمت آتش حمله ور می شود.ف تجهیزات خود را بر میدارد و با تنها سلاح خود (یعنی جسارت و عشق) به مبارزه به این دشمن هولناک میرود. نگرانی و ناشی از آسیب دیدن مردم در چهره اش موج می زند اما بی باکی او امید را در دلها زنده می کند. شیر آب را باز می کند و در نزدیکترین نقطه به اتش می ایستد ، تا سریعتر مهار کن ساختمان غول پیکر در میان شعله های اتش می سوزد، این اتش خاموش شدنی نیست ف باید به دل آتش زد تا اتش دل صاحبان این ساختمان خاموش شود. وارد ساختمان می شود فریادهای پشت سرش را انگار نمی شنود...

  • نرو، جونتو از دست میدی، آتیشش غیر قابل مهاره، خودتو به کشتن میدی و ...

اما فقط یک جواب از دهانش بیرون می آید...

زندگی مردم داخل این ساختمونه نمی تونم بی تفاوت باشم و توی شعله های آتش محو میشه

خبری ازش نمیشه، مردم با دلهره  دارن زبانه های اتش رو که شعله ور تر از قبل زبانه می کشه رو میبینن و امیدوارن قهرمانشون در نبرد با این حریف بی رحم پیروز بشه. زبانه فرو کش می کنن و همه تو دلشون شادی از پیروزی قهرمانشون مقابل این دشمن غول پیکر...

اما... اتش پایه های فلزی رو ذوب کرده و با یه انفجار خوشحالی که تازه تو دلها جوونه زده بود به غم تبدیل میشه

غم زیر آوار ماندن قهرمان، غم سوخته شده قهرمان، قهرمانی که سوخت تا دل مردمش نسوزه ، تا زندگی مردم نسوزه

اتش نشان زیر چندین تن آوار و میان زبانه های آتش جا موند، جاموند تا مردونگی و جوانمردی باقی بمونه.

به راستی که آتشنشانی شغل نیست، عشق است.

امیدواریم دیگر شاهد حوادث این چنینی نباشیم و قدر قهرمانانمون رو قبل از اینکه مظلومانه پر بکشن بیشتر بدونیم.

روحشون شاد و یادشون گرامی باد.

آتش نشان سوخت تا ما نسوزیم...


دریافت
عنوان: انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو
حجم: 14 کیلوبایت
توضیحات: انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو


ادامه مطلب...
۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

آهنگ جدید عاشق شدم از علیشمس و مهدی جهانی

متن آهنگ جدید عاشق شدم از علیشمس و مهدی جهانی

Lyrics music Ashegh Shodam Mehdi Jahani F.t Alishmas Text Music Download

همراه با دانلود آهنگ جدید عاشق شدم از مهدی جهانی و علیشمس با دوکیفیت متفاوت

♪♫♪

چشای تو صدای تو هوای تو شده زندگیم
نگام کنو صدام کنو بذار همیشگی‌شه دل بستگیم
عاشق شدم به چشمون سیات
به دیوونه بازیات
به خنده‌ی بی ریات
عاشق شدم به چشمون سیات
به دیوونه بازیات
به خنده‌ی بی ریات
وقتی تو باشی انگار دنیا مال ِ منه
میندازی دور هرچی انرژی منفی و فاز بده
دستات توو دست منه فرق داریم با همه
میشمرم روزارو تک به تک که ببینمت
منو میخندونی با همه فرق داری انگار
میخوام هر روز کنار تو باز بشه چشمام
کنار من باش نذار بینمون فاصله بگیره
نمیخوام کسی جز من خنده‌هاتو ببینه

نوازشم کردی دلم رو به آسمون بردی
منی که نداشتمم دردی غمارو از یادمون بردی
عاشق شدم به چشمون سیات
به دیوونه بازیات
به خنده‌ی بی ریات
عاشق شدم به چشمون سیات
به دیوونه بازیات
به خنده‌ی بی ریات

تکست آهنگ  جدید عاشق شدم از علیشمس و مهدی جهانی

 

فرمت : Mp3 / کیفیت : 320Kbps

Download

فرمت : Mp3 / کیفیت : 128Kbps

Download

ادامه مطلب...
۱۰ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

دانلود قسمت 28 اکیا

دانلود


ادامه مطلب...
۰۶ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

دانلود قسمت 27 اکیا

دانلود قسمت 27 سریال اکیا از سایت نماشا | لینک مستقیم


برای پخش آنلاین در سایت نماشا بر روی لینگ زیر کلیک نمایید.


دانلود

دانلود قسمت 27 اکیا | سریال اکیا قسمت 27 از نماشاادامه مطلب...
۰۶ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

زمان جدید تشییع جنازه شهدای آتش نشان پلاسکو

تشییع جنازه شهدای آتش نشان پلاسکو  + علت تغییر زمان

زمان جدید تشییع پیکر شهدای حادثه پلاسکو ، علت لغو تشییع پیکر شهدای پلاسکو 7 بهمن 95 ، چرا مراسم تشییع شهدای پلاسکو لغو شد ، تاریخ و زمان جدید تشییع پیکر شهدای حادثه پلاسکو
زمان تشییع پیکر شهدای آتشنشان در حادثه پلاسکو تغییر کرد

پزشکی قانونی از احراز هویت ۶ فوتی حادثه پلاسکو خبر داد. دقایقی پیش پیکر ۲ آتش‌نشان شهید از زیرآوار در ضلع شمال غربی ساختمان پلاسکو از زیر آوار خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات آواربرداری حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان تجاری و اداری پلاسکو در مرکز تهران، همچنان ادامه دارد. این ساختمان با قدمت بیش از ۵۰ سال پنج‌شنبه ۳۰ دی‌ماه چند ساعت پس از وقوع آتش‌سوزی فرو ریخت. تعدادی از آتش‌نشانان و شهروندان عادی زیر آوار گرفتار شدند که تاکنون پیکر ۸ نفر زیر آوار کشف شده است.


آخرین اخبار از عملیات امدادرسانی و آواربرداری به شرح زیر است:

مراسم تشییع پیکر شهدای آتش‌نشان به تعویق افتاد

مجتبی عبداللهی، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران گفت: با توجه به موافقت خانواده شهدای آتش نشان و درخواست آنها برای تعویق امراسم تشییع و با در نظر گرفتن اینکه  16 آتش نشانان در این حادثه شهید شدند، مراسم فردا کنسل و به تعویق افتاد.

وی افزود: به دنبال برگزاری مراسم باشکوه برای همه شهدا هستیم.

عبدالهی با بیان اینکه مکان تشییع، دانشگاه تهران خواهد بود، تاکید کرد: با توجه به کشف 2 پیکر دیگر از شهدای آتش نشانان، مراسم تشییع شهدا با 2 تا 3 روز تاخیر انجام می شود.

پیکر چهارمین آتش نشان شهید از زیر آوار خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر چهارمین آتش نشان شهید که دقایقی پیش کشف شده بود، لحظاتی پیش از میان دود و آوار خارج شد.

انتقال پیکر مطهر این آتش نشان موجی از غم و اندوه را در میان همکاران سبب شد به طوری که برخی از آنان در اثر شدت تاثر از محوطه به بیرون هدایت شدند.

پیکر چهارمین شهید آتش نشان کشف شد

سخنگوی آتش‌نشانی گفت: پیکر یکی دیگر از  آتش‌نشانان از زیر آوار در ضلع شمال غربی پلاسکو پیدا شد.

ملکی سخنگوی آتش‌نشانی در محله حادثه گفت: پیکر شهید آتش نشان که از زیر آوار بیرون آورده شده قابل شناسایی بود. دو نفر از شهدای آتش نشان امروز از زیر آوار بیرون آورده شدند.


عملیات آواربرداری متوقف شد/ جستجو برای کشف پیکرها

با توجه به احتمال پیدا شدن پیکر مطهر شهدای آتش‌نشان در ضلع شمال غرب ساختمان پلاسکو، عملیات اواربرداری به طور موقت متوقف شده تا عملیات جستجو برای کشف احتمالی اجساد شهدای آتش‌نشان ادامه یابد.

احتمال کشف پیکرهای دیگری از شهدای آتش‌نشان

سخنگوی آتش‌نشانی تهران با اشاره به کشف پیکر یکی از شهدای آتش نشان در ضلع شمال غرب پلاسکو گفت: احتمال پیدا شدن پیکرهای دیگری از شهدای آتش‌نشان وجود دارد.

پیکر سومین آتش‌نشان شهید از زیرآوار کشف شد

دقایقی پیش پیکر سومین آتش نشان شهید از زیرآوار در ضلع شمال غربی ساختمان پلاسکو کشف شد. پیکر مطهر این آتش‌نشان شهید به آمبولانس بهشت زهرا (س) منتقل شد تا برای احراز هویت به پزشکی قانونی منتقل شود.

با توجه به فوت بهنام میرزاخانی آتش نشان شهید در بیمارستان در پی حادثه ساختمان پلاسکو، آتش نشانی که امروز  پیکر وی کشف شد، چهارمین شهید این حادثه به حساب می آید که به عوامل مربوطه تحویل داده شد.

۸۵ درصد آوارها برداشته شد

جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: ۸۵ درصد آوار ساختمان پلاسکو برداشته شده و امیدواریم امروز آوار برداری به نقطه صفر- فصر(صاف شدن طبقه همکف) برسد.

وی افزود: بیشترین حرارت در قسمت شمال غربی ساختمان است که آتش از آنجا گسترش یافته و هنوز مشغول جستجو برای یافتن اجساد شهدا هستیم.

دسترسی به اتاق تاسیسات

پس از حفر کانال و دسترسی به اتاق تاسیسات برق ساختمان پلاسکو، بخش های مختلف اتاق با حضور نیروهای امدادی جست و جو شد و هیچ نشانه ای از اجساد جان باختگان احتمالی و یا پیکر مطهر شهدا یافت نشد.

 در این عملیات بعد از بررسی مجدد نقشه ها و تحقیقات میدانی، کانالی از دیوار شرقی ساختمان پلاسکو حفر شد که به اتاقک ترانس های برق منجر می شد.

دو نفر از آتش نشانان با تجهیزات کامل وارد اتاقک تاسیسات برقی ساختمان پلاسکو در طبقه منفی یک شدند و پس از بررسی کامل اتاقک و مشاهده ریزش آوار، هیچ موردی از جسد جانباختگان احتمالی یا شهدای حادثه را مشاهده نکردند.

پیدا نشدن هیچ جنازه ای در اتاقک تاسیسات برقی پلاسکو به تایید مقام قضائی حاضر در صحنه رسید.

کمرنگ شدن امیدها برای کشف پیکرهای مدفون

با ادامه عملیات آواربرداری، تجهیزات بیل مکانیکی و چنگک به سطح صفر-صفر نزدیک تر شده اند. با هر بار خاک برداری تجهیزات مکانیکی، لایه ای از گداخته آهن از زیر آوار بیرون کشیده می شود. حجم فلزات ذوب شده در زیر آوار خارج از حد تصور است و با این شرایط لحظه به لحظه امید ها برای یافتن پیکر مطهر شهدای آتش نشانان و شهروندان عادی کم رنگ تر می شود.

پزشکی قانونی: احراز هویت به اتمام رسید

پزشکی قانونی در اطلاعیه ای اعلام کرد که احراز هویت شش فوتی حادثه پلاسکو به اتمام رسید است. 

بر این اساس هویت شهدای آتش‌نشانان عبارتند از: بهنام میرزاخانی، علی امینی و فریدون علی تبار.

همچنین هویت سایر شهروندان عبارت اند از: حیدر پهلوانی، جواد حسینقلی زاده و محمود محسنی

جدال بی وقفه با آتش نهفته پلاسکو 

در حالی که جدال آتش نشانان با آتش پلاسکو در حال ورود به هفتمین روز است، شعله های نهفته زیر آوار همچنان زبانه می کشد. تعدادی آتش نشان داوطلب در محل حاضر شده اند و تمام تلاش بر این است تا آواربرداری تا پایان امروز تمام شود و سخنگوی آتش نشانی گفته است اگر این امر محقق نشود تصمیم جدیدی گرفته خواهد شد.


سخنگوی آتش نشانی: آواربرداری امروز تمام نشود تصمیم جدیدی می‌گیریم

جلال ملکی گفت: همه سعی‌مان بر این است تا فردا، عملیات آواربرداری تمام شود اما به دلیل پیچیده بودن کار، اگر این اتفاق محقق نشد، تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد شد.

 در آستانه هفتمین روز فاجعه پلاسکو ، تاکنون فقط چهار پیکر از زیر آوار بیرون آورده شده است. پیش بینی می شود امدادگران فردا به پیکر شهدا برسند.ادامه مطلب...
۰۶ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو

انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو 

به نام خدا

آژیر به صدا در می آید ...

بی اعتنا به همه چیز و در حالیکه کاملاً آماده هست به سمت خودروی آتشنشانی می رود ...

با سرعت تمام به محل حادثه میرود و در طول مسیر به فکر این است که مبادا دیر برسد و شهروندی جان خود را از دست بدهد...

به محل رسیده ، اتش بی رحمانه زبانه می کشد و با دلسنگی تمامش ساختمان را می بلعد. فارغ از ترس، فارغ از هر گونه تعلقی به سمت آتش حمله ور می شود.ف تجهیزات خود را بر میدارد و با تنها سلاح خود (یعنی جسارت و عشق) به مبارزه به این دشمن هولناک میرود. نگرانی و ناشی از آسیب دیدن مردم در چهره اش موج می زند اما بی باکی او امید را در دلها زنده می کند. شیر آب را باز می کند و در نزدیکترین نقطه به اتش می ایستد ، تا سریعتر مهار کن ساختمان غول پیکر در میان شعله های اتش می سوزد، این اتش خاموش شدنی نیست ف باید به دل آتش زد تا اتش دل صاحبان این ساختمان خاموش شود. وارد ساختمان می شود فریادهای پشت سرش را انگار نمی شنود...

  • نرو، جونتو از دست میدی، آتیشش غیر قابل مهاره، خودتو به کشتن میدی و ...

اما فقط یک جواب از دهانش بیرون می آید...

زندگی مردم داخل این ساختمونه نمی تونم بی تفاوت باشم و توی شعله های آتش محو میشه

خبری ازش نمیشه، مردم با دلهره  دارن زبانه های اتش رو که شعله ور تر از قبل زبانه می کشه رو میبینن و امیدوارن قهرمانشون در نبرد با این حریف بی رحم پیروز بشه. زبانه فرو کش می کنن و همه تو دلشون شادی از پیروزی قهرمانشون مقابل این دشمن غول پیکر...

اما... اتش پایه های فلزی رو ذوب کرده و با یه انفجار خوشحالی که تازه تو دلها جوونه زده بود به غم تبدیل میشه

غم زیر آوار ماندن قهرمان، غم سوخته شده قهرمان، قهرمانی که سوخت تا دل مردمش نسوزه ، تا زندگی مردم نسوزه

اتش نشان زیر چندین تن آوار و میان زبانه های آتش جا موند، جاموند تا مردونگی و جوانمردی باقی بمونه.

به راستی که آتشنشانی شغل نیست، عشق است.

امیدواریم دیگر شاهد حوادث این چنینی نباشیم و قدر قهرمانانمون رو قبل از اینکه مظلومانه پر بکشن بیشتر بدونیم.

روحشون شاد و یادشون گرامی باد.

آتش نشان سوخت تا ما نسوزیم...

 

دریافت
عنوان: انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو
حجم: 14 کیلوبایت
توضیحات: انشا در مورد فداکاری آتشنشان ها در آتش سوزی پلاسکو

ادامه مطلب...
۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

انشا در مورد آتش سوزی

شناخت کامل آتش سوزی و پیشگیری از آن

شناخت کامل آتش سوزی و پیشگیری از آن

آتش سوزی از حوادثی است که هر لحظه ممکن است در هر مکان و برای هر کسی اتفاق بیفتد و بر اثر آن خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری وارد شود از این رو همه افراد به ویژه کودکان, سالمندان و همه مکان های پرخطر نظیر منازل, دفاتر کار, مدارس, بیمارستان ها, کارخانجات در معرض این خطر خانمان و جان سوز قرار دارند

آتش‌سوزی از حوادثی است که هر لحظه ممکن است در هر مکان و برای هر کسی اتفاق بیفتد و بر اثر آن خسارت‌های جانی و مالی جبران‌ناپذیری وارد شود. از این رو همه‌ افراد به ویژه کودکان، ‌سالمندان و همه مکان‌های پرخطر نظیر منازل، دفاتر کار، مدارس، بیمارستان‌ها، کارخانجات در معرض این خطر خانمان و جان‌سوز قرار دارند. آمارهایی که در جهان انتشار می‌یابد، ‌معرف خسارات عظیم و تلفات نسبتاً‌ زیاد ناشی از آتش‌سوزی است. دانش و اطلاعات مربوط به آتش و شناخت راه‌های پیشگیری و کنترل آن، از ضروریات زندگی سالم محسوب می‌شود.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند نزدیک به ۸۰ درصد آتش سوزی‌ها، قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند و مهم این است که برای ۲۰ درصد دیگر حریق‌های غیر قایل پیش‌بینی، تمهیدات مناسب نظیر طراحی و نصب سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و نیز آموزش‌های مستمر افراد در نظر گرفته شود.

اگر تصور شود که با بیمه کردن مؤسسات و سازمان‌ها می‌توان خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی را جبران کرد، ‌به خطا رفته‌ایم. چرا که جبران تلفات جانی و جنبه‌های روانی ناشی از آن بسیار سخت است. بعضی افراد نیز به دلیل این‌که تاکنون گرفتار آتش‌سوزی نشده‌اند، دچار سهل‌انگاری در بالا بودن میزان ریسک این خطر می‌شوند. کارشناسان معتقدند بیش از ۸۰ درصد حریق‌های بزرگ برای اولین بار اتفاق افتاده‌اند.

در خصوص کشف آتش، حدس زده می‌شود آتش‌های اولیه به وسیله طبیعت ایجاد شده باشند. به عنوان مثال آتش‌های ایجادشده به‌وسیله رعد و برق، مواد مذاب آتش‌فشان‌ها یا اشعه سوزان خورشید را می‌توان بیان کرد. به همین دلیل در وحله‌ اول بشر از آتش ترسیده و پرستش آتش از همین جا منشأ گرفته است. آتش در پیشرفت تمدن بشر نقش مؤثری داشته و در تهیه غذا، پوشاک، ‌حمل و نقل، ‌ضد عفونی کردن و ساختن تجهیزات به بشر کمک‌های فراوانی کرده است. البته نباید فراموش کرد که آتش همان اندازه که می‌تواند برای انسان مفید باشد، اگر درست به‌کار گرفته نشود و قابل مهار نباشد، ‌بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین وسیله‌ نابودی موجودات است.

کارشناسان معتقدند بیش از ۸۰ درصد حریق‌های بزرگ برای اولین بار اتفاق افتاده‌اند.برای ایجاد آتش‌سوزی سه عامل دخالت دارند که اصطلاحاً‌ به آن‌ها مثلث حریق می‌گویند. مواد قابل اشتعال، حرارت و اکسیژن سه ضلع این مثلث را تشکیل می‌دهند. مواد قابل اشتعال طیف وسیعی را شامل می‌شوند و از کاغذ،‌ پارچه گرفته تا مایعاتی مانند نفت، بنزین، روغن‌ها و نیز انواع گازهای قابل اشتعال و انفجار را در بر می‌گیرند.

برای پیشگیری از آتش‌سوزی و مهار آن در زمان وقوع، وظفیه‌ همه‌ ما است که اطلاعاتی در خصوص شناخت آتش، نحوه‌ وقوع و نیز استفاده از تجهیزات اطفا و مهارت کاربرد آن‌ها را کسب کرده باشیم.

پروسه‌ سوختن یک جسم زمانی شروع می‌شود که در حضور اکسیژن، درجه حرارت بر حسب نوع ماده به میزان کفایت برسد (‌درجه اشتعال مواد). در عمل سوختن، ‌اکسیژن مورد نیاز از هوا تأمین می‌شود. هرچه سطح جسم قابل سوختن، تماس بیشتری با هوا داشته باشد، عمل سوختن آسان‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود. به همین دلیل است که گازها زودتر از مایعات و مایعات زودتر از مواد جامد آتش می‌گیرند.

در حریق ساختمان‌های مسکونی، آتش در اتاق‌های بسته با ملایمت شروع می‌شود و بعد از مدتی حرارت به حدی می‌رسد که لوازم موجود به درجه حرارت اشتعال می‌رسند و بعد یک ‌مرتبه تمام اتاق شعله‌ور می‌شود. در بعضی موارد، اتفاق می‌افتد که حرارت به اندازه کافی بالا است ولی اکسیژن هوا کافی نیست؛ ‌در این صورت دو حادثه رخ می‌دهد،‌ یا شعله‌ور شدن متوقف می‌شود یا با باز شدن پنجره و شکستن در، یک‌باره هوا وارد و یک‌مرتبه انفجار رخ می‌دهد. این اتفاق برای بعضی از مأموران آتش‌نشانی نیز در هنگام مأموریت اطفا پیش آمده است.

بنابراین اولین قدم برای مهار و اطفای حریق، ‌قطع ارتباط سه عامل آتش‌زا و جداسازی مواد سوختنی از میدان آتش‌سوزی است.

تحقیقات نشان داده علاوه بر سه عامل فوق‌الذکر، عامل چهارمی نیز در ایجاد آتش‌سوزی می‌تواند دخالت داشته باشد و آن عکس‌العمل زنجیره‌ای بین مولکول جسم قابل احتراق و اکسیژن است. عکس‌العمل زنجیره‌ای باعث شکستن و دوباره ترکیب شدن مولکول‌های جسم قابل احتراق با اکسیژن محیط می‌شود و آتش‌سوزی به وجود می‌آید.

آتش سوزی‌ها بر اساس نوع مواد سوختنی، طبقه‌بندی می‌شوند. شناخت نوع آتش‌سوزی و مواد سوختنی روشی است که توسط آن می‌توان نوع کنترل و مهار آتش‌سوزی را تعیین کرد. این طبقه‌بندی ممکن است در کشورهای مختلف اندکی متفاوت باشد.

● به طور کلی آتش‌ها به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؛

۱) آتش‌های نوع A، که آتش‌هایی هستند که از سوختن موادی که پس از سوختن از خود خاکستر به جا می‌گذارند، ‌به‌وجود می‌آیند. آتش‌سوزی‌های ناشی از کاغذ، چوب،‌ پارچه و پلاستیک و نظاریر آن‌ها از این دسته هستند. برای خاموش کردن آتش‌های نوع A بهترین ماده، ‌آب است.

اولین قدم برای مهار و اطفای حریق، ‌قطع ارتباط سه عامل آتش‌زا و جداسازی مواد سوختنی از میدان آتش‌سوزی است.

۲) آتش‌ها‌ی نوع B، که ‌آتش‌های ناشی از مایعات قابل اشتعال هستند. نظیر نفت، ‌بنزین، ‌بنزن و....

۳) تش‌های نوع C، که ‌آتش‌های ناشی از جریان الکتریسیته هستند. ‌مانند آتش‌سوزی‌ ناشی از وسایل برقی که در اثر اتصالی، ‌اضافه بار و... ایجاد می‌شوند.

۴) آتش‌های نوع D،‌ که آتش‌های ناشی از سوختن فلزات قابل اشتعال نظیر سدیم،‌ پتاسیم و... هستند. این آتش سوزی‌ها اغلب در صنایع و در پروسه‌های تولیدی ایجاد می‌شوند.

آتش‌سوزی ناشی از گازهای قابل اشتعال و انفجار به دلیل اهمیت، جزء طبقه‌ دیگری از آتش سوزی‌ها مطرحند. آن‌چه در مورد گازها مهم است، مشکلات با ریسک بالای کنترل و جلوگیری از اشتغال یا انفجار آن‌ها در زمانی است که در هوا منتشر می‌شوند. اما اگر گاز داخل مخزن باشد و آتش‌سوزی رخ دهد، ‌با عملیات سرد کردن و جابه جایی آن در مراحل اولیه قابل کنترل است.

● وسایل و لوازم مبارزه با آتش سوزی

برای خاموش کردن آتش از وسایل و تجهیزات مختلفی با توجه به نوع و وسعت و مکان آتش‌سوزی با ظرفیت‌های گوناگون استفاده می‌شود.

خاموش‌کننده‌های سودا اسید، یکی از قدیمی‌ترین و معمول‌ترین دستگاه‌های دستی آتش‌نشانی است که بیشتر در کارخانجات، ‌منازل و مؤسسات خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوسوم حجم آن را محلول آب و بی‌کربنات سدیم و مقداری اسید سولفوریک تشکیل می‌دهد که به منظور ایجاد نیرو برای خارج کردن آب داخل خاموش‌کننده از گاز کربنیک که در اثر واکنش شیمایی اسید با بی‌کربنات سدیم به وجود می‌آید استفاده می‌شود.

خاموش‌کننده‌های پودر و گاز، بیشتر برای خاموش کردن آتش‌های نوع B به کار می‌روند.

خاموش‌کننده‌های آبی ‌در محل‌هایی که امکانات موجود نیست یا آب کم است، استفاده می‌شوند. این کپسول‌ها صرفاً برای خاموش‌کردن آتش‌های کوچک و موضعی طبقه‌ A به کار می‌روند. دوسوم این کپسول‌ها را آب و یک‌سوم بقیه را هوای فشرده برای ایجاد نیروی لازم برای بیرون راندن آب از کپسول تشکیل می‌دهد. باید دقت کرد که از خاموش‌کننده‌های آبی برای خاموش کردن حریق‌های ناشی از وسایل الکتریکی استفاده نشود. این عمل باعث برق‌گرفتگی و نیز خرابی وسیله‌ مورد نظر خواهد شد.

خاموش‌کننده‌های پودر و گاز، بیشتر برای خاموش کردن آتش‌های نوع B به کار می‌روند. این کپسول‌ها حاوی دوسوم پودر و یک‌سوم گاز CO۲ یا نیتروژن هستند. عملکرد گاز، ایجاد نیرو برای بیرون راندن پودر از کپسول است. در موقع استفاده، ‌شیر فلکه کپسول تحت فشار را باز کنید تا گاز روی پودر منتقل شود و فشار مورد نیاز را برای پاشش به خارج ایجاد نماید. بزرگ‌ترین عیب این خاموش‌کننده‌ها، کلوخه شدن پودر داخل کپسول است که ممکن است جلوی پاشش را بگیرد و کپسول قابل استفاده نباشد. بنابراین توصیه می‌شود هر چند مدت این کپسول مورد بازدید قرار بگیرد (‌هر شش ماه یک‌بار برای کنترل شارژ بودن) و تکان داده شود. همچنین برای رفع این عیب، ‌خاموش‌کننده‌های پودر گازی طراحی شده‌اند که پودر و گاز جدا از هم نیستند و پودر به صورت دایم تحت فشار گاز قرار دارد. از این خاموش‌کننده‌ها می‌توان به اندازه مورد نیاز استفاده کرد و در صورت باقی ماندن مواد در داخل آن، در مواقع دیگر نیز استفاده نمود.

غالباً از کپسول‌های پودر و گاز برای خفه کردن استفاده می‌شود و می‌توان آن‌ها را در آتش‌سوزی‌های نوع C و A هم به کار برد.

دسته‌ای دیگر از خاموش‌کننده‌ها که برای خاموش کردن حریق‌های نوع C (‌آتش‌سوزی‌های ناشی ازجریانات برق) به کار می‌رود، خاموش‌کننده‌های CO۲ هستند. این خاموش‌کننده خاصیت خنک و خفه‌کنندگی دارد و با سرد کردن و کاهش میزان اکسیژن، باعث مهار آتش‌سوزی می‌شود. این خاموش‌کننده عایق الکتریسیته است و مانع برق‌گرفتگی و نیز خرابی وسیله‌‌ برقی می‌شود. این خاموش‌کننده‌ها برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های نوع B نیز به کاربرده می‌شوند.

دسته‌ای دیگر از خاموش‌کننده‌ها که برای خاموش کردن حریق‌های نوع C (‌آتش سوزی‌های ناشی ازجریانات برق) به کار می‌روند، خاموش‌کننده‌های CO۲ هستند

خاموش‌کننده‌های کف، ‌دسته‌ دیگری از وسایلی هستند که برای کنترل آتش‌سوزی به کار می‌روند. در این خاموش‌کننده‌ها از کف استفاده می‌شود که ریشه‌ پروتینی دارد و اغلب برای مهار آتش‌سوزی‌های نوع B استفاده می‌شوند. عامل فشار کف، گاز CO۲ می‌باشد که در داخل کپسول قرار گرفته است. کف، مخلوطی از هوا و گاز و مواد دیگری است که پوششی روی مواد قابل اشتعال ایجاد کرده و مانع رسیدن هوا به سوخت می‌شود و از برخاستن گازهای قابل اشتعال نیز جلوگیری می‌کند. در ضمن کف، خاصیت سردکنندگی هم دارد و از کف برای اطفای حریق مایعات مشتعل نیز می‌توان استفاده کرد. حتی برای حریق‌های نوع اول A هم استفاده می‌شود.

کف‌های مورد استفاده در این خاموش‌کننده‌ها از نوع شیمیایی (سولفات آلومینیوم، بی‌کربنات دوسود یا جوش شیرین) یا کف مکانیکی هستند. کف‌های مکانیکی که با داخل کردن هوا به درون آبی که مقدار کمی ماده غلیظ کف‌کننده در آن حل شده، حاصل می‌شود. از این خاموش‌کننده برای اطفای حریق‌های نوع A و B به کار گرفته می‌شود.

خاموش‌کننده‌های هیدروکربون‌های هالوژنه، که از ترکیبات هیدروکربنی و بنیان هالوژنه تشکیل شده‌اند، برای اطفای آتش‌سوزی‌هایی که خطرات خاص دربردارند یا در جاهایی که خطرات برقی وجود دارد بسیار مفید هستند. همچنین در جاهایی‌ که مسأله وزن کپسول مهم است مانند هواپیما و زیردریایی، این نوع کپسول مورد استفاده قرار می گیرد. در بعضی از موارد استفاده فوری و به مقدار کافی از مواد هالوژنه، حریق را صددرصد کنترل می‌کند. هرچند که از مواد هالوژنه برای اطفای طبقات مختلف آتش می‌توان استفاده کرد، ولی به علت گرانی بهتر است که برای اطفای حریق‌های نوع B وC به کار برده شود. قدرت خاموش‌کنندگی آن‌ها در حجم مساوی نسبت به نوع پودری، دو برابر و سه برابر CO۲ و چهار تا پنج برابر آب و گاز است.

▪ از مزایای دیگر خاموش‌کننده‌های هالوژنه می‌توان موارد زیر را برشمرد:

- از این کپسول‌ها می‌توان به تناسب حریق استفاده کرد و مواد باقی‌مانده را در کپسول نگه‌ داشت تا در نوبت بعدی استفاده شود.

- مواد داخل کپسول‌ها اثر ضایع‌کننده ندارد.

- به تجدید شارژ سالیانه احتیاج ندارد و تا زمانی که مواد داخل آن موجود باشد، برای اطفای حریق آماده است.

- فاسدشدنی نیستند.

- مواد آن با هیچ ماده دیگری مخلوط نمی‌شود و اثر بدی ندارد.

اگرچه خاموش‌کننده‌های هالوژنه قدرت خاموش‌کنندگی زیادی دارند ولی باید از نظر ایمنی و بهداشت انتخاب وسیله نیز دقت کامل را به عمل آورد. نوعی از این خاموش‌کننده (‌برومور دومتیل) به دلیل اثرات زیان‌آوری که روی سلامت انسان دارد، منسوخ و دیگر تولید نمی‌شود.

آب یکی از بهترین و اقتصادی‌ترین وسیله‌‌های اطفای حریق در آتش‌های نوع A است. برای استفاده از آب، از لوله‌ها و شلنگ‌ها و قرقره‌های آتش‌نشانی استفاده می‌شود. آن‌چه که باید مورد توجه قرار بگیرد، ‌مجزا و مستقل بودن شبکه لوله‌کشی آب مربوط به سیستم‌‌های آتش‌نشانی است و باید برای تأمین آب مورد نیاز منابع، ذخیره لازم موجود و از فشارکافی برخوردار باشد (‌psa ۱۵).

هنگامی که از شلنگ‌های آتش‌نشانی استفاده نمی‌شود یا هربار پس از استفاده یا آزمایش آن، ‌باید آب تخلیه شود و به‌طریقی درست در جای خود قرار بگیرد. در فصل زمستان برای جلوگیری از یخ‌زدن آب در لوله‌ها و شلنگ‌ها، باید اقدامات لازم را که شامل عایق‌پیچی لوله و تخلیه‌ آب شلنگ‌‌ها است، انجام شود.

نوع دیگری از سیستم‌هایی که برای کنترل و پیشگیری از حریق به‌کار برده ‌می‌شَوند،‌ سیستم‌های اعلام و اطفای اتوماتیک حریق است. سیستم اسپرینگلر، ‌سیستم آّب ‌پاش خودکار سقفی است که برای مهار حریق‌‌های نوع A به‌کار برده می‌شوند. این سیستم تشکیل شده از یک شبکه لوله‌‌کشی‌های محاسبه‌شده در سقف یا دیوار کارگاه یا سالن‌ها است که فشار لازم آب درون آن به‌وسیله یک مرکز تهیه و پمپاژ می‌شود. اندازه‌ لوله‌ها و‌ تعداد نازل‌ها با توجه به محاسبات سطح پوشش و میزان شعاع عمل نازل‌ها برآورد می‌شوند، ‌به طوری که شعاع پاشش آب نازل‌ها یکدیگر را هم‌پوشانی می‌کنند. برای استفاده از سیستم اسپرینکلر برای خاموش کردن آتش‌های نوع B و C به جای آب از پودر و گاز،‌ گاز کربنیک یا هیدروکربون‌های هالوژنه استفاده می‌شود.

یکی از اقداماتی که برای پیشگیری از آتش‌سوزی انجام می‌شود،‌ به‌کار بردن سیستم‌های اعلام حریق است. دتکتورها از وسایلی هستند که برای آشکارسازی حریق و اعلام آن استفاده می‌شوند. دتکتورها یک مدار الکتریکی را برحسب نوع حساسیت خود بسته یا باز می‌کنند که ضمن روشن شدن سیگنال تابلوی کنترل، ‌آلارم نیز داده می‌شود. امروزه هر مؤسسه یا شرکت صنعتی یا برج‌های مسکونی می‌توانند توسط سیستم‌های اعلام، به نزدیک‌ترین واحد امدادرسانی و خدمات ایمنی و آتش‌نشانی متصل و به صورت دایم تحت کنترل و مونیتورینگ قرار گیرند. غالباً‌ دتکتورها به یکی از انواع خاموش‌کننده‌ها به کار می‌روند که ضمن اعلام خطر،‌ فرمان اتوماتیک اطفای حریق داده می‌شود. دتکتورها انواع مختلف دارند، از جمله نوع حرارتی، دودی، گازی، شعله‌ای که به تغییرات دما،‌ وجود دود در محیط، وجود گازی خاص و اشعه‌‌های مادون قرمز یا ماورای بنفش حساس هستند و عمل می‌کنند.

● اصول کلی برای پیشگیری از آتش سوزی

▪ رعایت اصول ایمنی در تأسیسات و ساختمان‌ها و مؤسسات تولیدی و صنعتی مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های استانداردشده.

▪ طراحی،‌ نصب و نگهداری وسایل و تجهیزات پیشگیری از آتش و اطفای آن به طریقه‌ مهندسی.

▪ آموزش مستمر افراد در شناخت و پیشگیری از آتش و کاربرد تجهیزات برای اطفای آن.

▪ انجام تمرین‌های عملی و برنامه‌‌ریزی شده در دوره‌های مشخص.

▪ برآورد کارشناسی وسایل و لوازم و تاسیسات آتش‌نشانی و اطفای حریق.

▪ بازدید‌های منظم و برنامه‌ریزی شده از صحت و سلامت وسایل و تجهیزات آتش‌نشانی.

▪ تشکیل تیم‌های آتش‌نشانی در مناطق پرخطر و مؤسسات و مراکز پرجمعیت یا با اهمیت زیاد برای مواقع پیشگیری،‌ زمان وقوع حریق و شرایط بعد از اطفای حریق. تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات آن‌ها. تیم‌هایی مانند تیم‌های آموزشی، تیم‌های تیم تأمین، تیم اورژانس یا امداد پزشکی، تیم تخلیه، تیم آتش‌نشانی.

▪ ارتقا و بهبود روش‌های پیشگیری و کنترل.

▪ ارتقا و بهبود سیستم‌ها و تجهیزات آتش‌نشانی.

▪ انجام ۵ اس.

▪ طراحی، ‌ساخت و نصب سیستم‌های ایمن روشنایی، ‌حرارتی، تهویه و....

▪ در نظر گرفتن تمهیدات ایمنی برای پیشگیری و کنترل خطرات آتش‌سوزی در ساختمان‌های مسکونی،‌ اداری،‌ تجاری، صنعتی،‌ مراکز عمومی، مدارس،‌ بیمارستان‌ها و....در مراحل طراحی، ‌ساخت و بهره‌برداری.

ادامه مطلب...
۰۶ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi