شهر عکس

آیاتی که به اهمیت سواد و فناوری تاکید کرده است

آیاتی که به اهمیت سواد و فناوری تاکید کرده است

کدام یک از آیات قرآن در باره اهمیت علم و دانش بحث می کند؟

پیدایش علم و دانش با خلقت انسان برابری می کند و همواره بشر در صدد آن بوده که بفهمد و درک نماید، علم و دانش در زندگی انسان دارای جایگاه ویژه ای است. نقش علم در زندگی انسان این است که راه سعادت، تکامل و راه ساختن را به انسان می آموزد. علم انسان را توانا می کند که آینده را همان گونه که می خواهد بسازد. علم مانند ابزاری در اختیار خواست انسان قرار می گیرد و طبیعت را آن چنان که انسان بخواهد و فرمان دهد می سازد.

پیامبر اکرم (ص) پیروانش را به فراگیری علم و دانش تشویق می کرد. کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد بیاموزند، برخی از یارانش را فرمان داد زبان سریانی بیاموزند. این تأکید و تشویق ها در باره علم سبب شد که مسلمانان با همت و سرعت بی نظیری به جست و جوی علم در همه جهان پرداختند، آثار علمی را هر کجا یافتند به دست آوردند و ترجمه کردند و خود به تحقیق پرداخته و از این راه علاوه بر این که حلقه ارتباطی شدند میان تمدن های قدیم یونانی و رومی و ایرانی و مصری و هندی و غیره، و تمدن جدید اروپایی، خود یکی از شکوهمندترین تمدن ها و فرهنگ های تاریخ بشریت را آفریدند که به نام تمدن و فرهنگ اسلامی شناخته شده و می شود.

خداوند در قرآن می فرماید: "قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، انما یتذکر اولوا الالباب"؛ بگو آیا دانایان با نادانان مساوی اند؟ جز این نیست که تنها خردمندان یادآور می شوند". اهمیت علم در اسلام آن قدر زیاد است که طلب آن را بر هر مسلمانی واجب دانسته است. پیامبر اکرم می فرماید: "طلب العلم فریضة علی کل مسلم"؛ یعنی جست و جو و تحصیل علم بر هر مسلمانی فرض و واجب است. معنای حدیث این است: یکی از فرایض و واجبات اسلامی، در ردیف سایر واجب ها، تحصیل علم است. در کتاب های روایی همیشه یک باب مخصوص تحت عنوان "باب وجوب طلب العلم" و یا عنوانی نظیر این عنوان وجود دارد. می فرماید جست و جو و طلب علم بر هر مسلمان واجب است، هیچ استثنایی ندارد، حتی از لحاظ زن و مرد هم استثنایی ندارد. این حدیث می فرماید فریضه علم یک فریضه عمومی است، اختصاص به طبقه ای یا صنفی یا جنسی ندارد.

با بیان این مقدمه در اهمیت و جایگاه علم و دانش در مکتب اسلام ، بدیهی است که قرآن به عنوان کتاب آسمانی این مکتب که برای راهنمایی و سعادت دو جهانی بشر آمده و خود حاوی و سرشار از علوم مختلف است به این موضوع اهمیت ویژه داده است و در جای جای این کتاب الاهی به تناسب موضوع علم را مطرح نموده است.

تبیین مسئله علم و معرفت در قرآن کریم، نیاز به بحث های مفصل و تدوین کتاب های فراوان دارد. با اندک تأمل در آیات قرآن مشاهده می شود که واژه علم با تمام مفرداتش، همچنین وسایل تحصیل علم و معرفت؛ مانند قلوب، عقول، تعقل، تدبر، خرد، و... دارای اهمیت ویژه است. گزاف نگفتیم اگر بگوییم حدود یک چهارم قرآن در باره علم و دانش است. بدین جهت عجیب نیست که اولین آیاتی که بر رسول خدا (ص) نازل شد در باب علم، خواندن، معرفت و شناخت بوده است: "بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید* همان کس که انسان را از خون بسته‏اى خلق کرد!* بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است* همان کسى که بوسیله قلم تعلیم نمود* و به انسان آنچه را نمى‏دانست یاد داد!". فراتر از این اساسا خلقت انسان همراه علم و معرفت بوده است، چنان که قرآن به آن اشاره می کند: "سپس علم اسماء [علم اسرار آفرینش و نامگذارى موجودات‏] را همگى به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست مى‏گویید، اسامى اینها را به من خبر دهید!".

بنابراین، به راحتی نمی توان تمام این آیات را برشمرد. از این رو به بعضی از اقسام این آیات اشاره می کنیم. آیات قرآن را که در باره علم و دانش بحث می کنند در مجموع می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم نمود:

1. آیاتی که درباره علم الاهی است.

2. آیاتی که در باره علم پیامبر اسلام (ص) و سایر پیامبران (ع) است.

3. آیاتی که در تبیین اهمیت و ارزش علم و دانش است.

4. آیاتی که واژه علم به صراحت در آنها نیامده اما مفهوما در باب علم است و بر آن تطبیق می کند.

دسته اول آیاتی که در باره علم خداوند متعال است: روشن است که یکی از صفات حق تعالی صفت علیم است. در قرآن کریم آیات زیادی به این موضوع اختصاص دارد. همچنین آیات دیگر به نمونه های از علم الاهی در باره افعال و کارهای روزمره بشر می پردازد. جالب است بدانیم که تنها صفت علیم در قرآن در آیات متعدد به مناسبت های مختلف 32 بار تکرار شده است. به عنوانه نمونه، آیات: 32، 127و 187و 235 سوره بقره، 35 آل عمران، 76 مائده، 13، 96، 80 و 115 انعام، 61 و 23 انفال، 34 و 83 یوسف، 65 یونس، 22 و 109 کهف، 187 اعراف و... در این باره است.

دسته دوم آیاتی است که به علم و دانش پیامبر اسلام (ص) و دیگر پیامبران الاهی (ع) می پردازد و بیان می دارد که خداوند علم های گوناگون را به آنها آموخت. آیات: 5 سوره نجم، 22، 62، و 68 یوسف، 74، 79و 80 انبیاء، 62 اعراف و 75 انعام، نمونه هایی از آیات قرآن کریم در باره علم پیامبران است.

دسته سوم آیاتی است که در بیان ارزش و جایگاه خود علم است. در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که به ارزش و جایگاه علم و دانش و نقش آن در زندگی انسان و ثمرات و نتایج آن در جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم و جامعه می پردازد که در این مقال به گوشه هایی از آن اشاره می شود:

1. برخی از آیات به این مسئله می پردازند که علم و دانش یکی از معیارها و ملاک های انتخاب و گزینش افراد برای منصب ها است. آیات 247 سوره بقره و 9 زمر به همین موضوع اشاره دارد: "خداوند او را بر شما برگزیده و او را در علم و (قدرت) جسم، وسعت بخشیده است. خداوند ملکش را به هرکس بخواهد می بخشد....". "آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند..".

2. رابطه تنگاتنگ و ناگسستنی علم با ایمان و دریافت مفاهیم و اسرار قرآنی. آیه 7 آل عمران و 162 سوره نساء ، 107 اسراء، 54 حج، 49 عنکبوت، 6 سبأ، نمونه هایی است که از آنها این حقیقت استفاده می شود.

3. ترس از خداوند محصول دانش است: " از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسند".

4. علم مقدمه ای است برای اثبات حق: "ر گاه بعد از علم و دانشى که (در باره مسیح) به تو رسیده، (باز) کسانى با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود آن گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم".

5. علم حجت را بر انسان تمام می کند: " و اگر از هوی و هوس های آنان پیروی کنی، بعد از آن که آگاه شده ای هیچ سر پرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود".

6. علم زمینه ساز عوامل نجات انسان از عذاب قیامت است: "خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد...". "... (در این هنگام ) کسانی که به آنها علم داده شده می گویند: "رسوایی و بدبختی امروز بر کافران است" و ... .

7. هم قرین بودن گواهی و شهادت عالمان و دانشمندان با شهادت خدا و ملائکه: "گواهی می دهد که معبودی جز او معبودی نیست و فرشتگان و صاحبان دانش (هر کدام به گونه ای بر این مطلب) گواهی می دهند...".

8. صاحبان دانش به پیروی سزاورترند: "ای پدر دانشی بر من آمده که برای تو نیامده است، بنابر این از من پیروی کن، تا تو را به راه راست هدایت کنم".

9. علم و دانش مایه بصیرت و بینایی است: "اما کسانی که علم و دانش به آنهاداده شده بود گفتند: وای بر شما ثواب الاهی برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند بهتر است، اما جز صابران آن را دریافت نمی کنند".

10. خلاصه آن که علم و دانش دارای چنان اهمیتی است که پیامبر اولوالعزم مشقت های یک سفر سخت و پر مخاطره را به جان می خرد. تا بتواند به آگاهی و دانش بیشتری دست یابد. این داستان در سوره کهف از آیه 65 تا 76 در قصه حضرت موسی و خضر (ع) آمده است: "آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است، به من بیاموزی".

دسته چهارم از آیات علم و دانش آیاتی است که واژه علم به صراحت در آنها نیامده، اما مفهوما در باب علم است و برعلم و دانش تطبیق می کند؛ مانند آیات میثاق؛ کسانی که خداوند به آنها کتاب داده (پیامبران) از آنان میثاق گرفته تا حتما آن را به مردم ابلاغ کنند و ... . در این مقال به همین مقدار اکتفا نموده و جهت آگاهی بیشتر در این باره شما را به معجم المفهرس الفاظ قرآن، اثر محمد فؤاد عبد الباقی آدرس می دهیم.

کدام یک از آیات قرآن در باره اهمیت علم و دانش بحث می کند؟ - گنجینه ...

www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4274
آیاتی که واژه علم به صراحت در آنها نیامده، اما مفهوم آنها در باره علم و دانش است و بر آن ... کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد بیاموزند، برخی از یارانش را فرمان داد زبان ... این تأکید و تشویق ها در باره علم سبب شد که مسلمانان با همت و سرعت بی نظیری به ...

جایگاه علم و آموزش در قرآن و روایات

www.maarefquran.org › ... › معارف قرآن
امروزه اهمیت علم و دانش بر بشریت مخفی نیست، همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب علم و دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر علم را افتخار آمیز می‌شمرند. ... است که خداوند متعال در قرآن کریم، تعلیم سحر و جادو را شیطانی و باطل معرفی کرده است؛ ... نکته بسیار جالب توجهی که در آموزه های دینی ما به چشم می خورد این است که اسلام دو ...
Aug 14, 2012 - نقش علم در زندگی انسان این است که راه سعادت، تکامل و راه ساختن را به انسان ... کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد بیاموزند، برخی از یارانش را فرمان داد زبان سریانی بیاموزند. این تأکید و تشویق ها در باره علم سبب شد که مسلمانان با همت و سرعت .... ابتدا نگاهی به آیات و ترجمه آن می‌کنیم و سپس به برخی نکات مهم آن اشاره ...
در تاریخ می خوانیم در جنگ بدر گروهی از مشرکان به دست مسلمانان اسیر شدند، حضرت ... پیامبر هم علاقه مسلمانان را به علم افزود و هم علما و اهل علم را در نظر آنان بزرگ کرد. ... است که اسلام برای مساله تعلیم و تعلم ارزش و اهمیت خاصی قائل شده است، تا آنجا که ...
Jun 26, 2017 - گفت و گو با خانواده‌ای نیویورکی که برای حفظ قرآن به قرآن‌آباد مهاجرت کردند ... قطعا روخوانی قرآن برای کودکی که سواد خواندن و نوشتن ندارد و زبان او هم انگلیسی .... حوریه می‌گوید که از بین همه آیاتی که تاکنون حفظ کرده است آیه آخر سوره جمعه ... چرا که این سوره بر اهمیت نماز تاکید می‌کند و حوریه هم سعی می‌کند همه نمازهایش ...

سوادآموزی در دنیای دیجیتال - سیناپرس-خبرگزاری علم و فرهنگ ...

sinapress.ir/news/66466/سوادآموزی-در-دنیای-دیجیتال
Sep 8, 2017 - امروز، روز بین المللی سواد آموزی است؛ ... شد که برای یادآوری اهمیت سوادآموزی برای افراد و جوامع، و نیاز به تشدید ... جای تعجب است که در عصر فناوری و زندگی مدرن امروز، همچنان نزدیک به ... در دین اسلام بر موضوع تعلیم و تربیت تأکید فراوانی شده است و در آیات قرآن کریم و ... به‌زودی با سفینه در زمین سفر خواهید کرد!

مخاطب شناسی تبلیغ از مهم ترین ویژگی های کار تبلیغی موفق است ...

www.mehrnews.com/.../مخاطب-شناسی-تبلیغ-از-مهم-ترین-ویژگی...
Sep 18, 2017 - وی بر اهمیت مخاطب شناسی در تبلیغات تاکید کرد و گفت: ما باید مخاطب ... باشد، به عنوان مثال به کسی که دانشجوی دانشکده حقوق است، آیات و روایات ...

اولین نشست کارگروه اهل قلم حوزه ایثار برگزار شد - خبرگزاری مهر | اخبار ...

www.mehrnews.com/.../اولین-نشست-کارگروه-اهل-قلم-حوزه-ایثار-...
Jul 6, 2017 - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی خانه فرهنگ ایثار و ... وی ادامه داد: تحولی که اسلام در این زمینه ایجاد کرده است بسیار حائز اهمیت است و با وجود ... انصاری ضمن اشاره به آیات سوره علق و تاکید و توجه قرآن به قلم بیان کرد: وقتی ... بنابراین دلیل بزرگی وجود داشته است که خداوند به آن قسم یاد کرده و ...
Dec 31, 2016 - به گزارش خبرنگار ایرنا رضا خضری روز شنبه در آیینی که به مناسبت هفته ... وی خاطر نشان کرد: آموزش پرورش به عنوان شاکی از والدین این دانش آموزان ... می رسد اهمیت و ضرورت دارد چراکه در صدر اسلام افراد زیادی در راه علم و دانش به شهادت رسیدند. ... و هم به گفتار تاکید ویژه ای به بحث سواد اموزی داشته است چرا که پیامبر ...

گزارش نشست هم‌اندیشی سوادآموزی و توسعه پایدار - کمیسیون ملی یونسکو

fa.irunesco.org/گزارش-نشست-هم‌اندیشی-سوادآموزی-و-توسع/
Jun 29, 2016 - این نشست با تلاوت آیاتی چند از کلام‌اله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. ... آنچه از توسعه پایدار تعریف شده، این است که نیازهای کنونی را به نحوی پاسخ ... یا تابعی را پایه‌گذاری و تأکید کرد که سوادآموزی نباید به مهارت‌های خواندن و ... اهمیت سوادآموزی در برنامه‌های یونسکو عنوان سخنرانی استرکیش لاروش بود.

92 درصد جمعیت بیجار با سواد هستند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان ...

www.mehrnews.com/news/.../92-درصد-جمعیت-بیجار-با-سواد-هست...
Dec 29, 2014 - وی به اهمیت سواد آموزی اشاره کرد و گفت: علم و سوادآموزی آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که بسیاری از آیات و روایات بر آن تاکید و توجه ویژه دارند ...

[PDF]سواد فناورانه

www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/.../001-023-C211136.pdf
بر این اساس، اکنون مفهوم سنتی سواد به چالش کشیده شده است، زیرا. فناوری های نوین، .... با جست وجو در منابع کتابخانه ای و اینترنتی، آیات و احادیث اسالمی را که به اهمیت. سواد و فناوری تأکید کرده اند پیدا کرده، در قالب یک فایل ورد آماده کنید. سپس ... را تشدید کرد؛ در صورتی که اگر پیش از ورود این فناوری ها، سواد فناورانه، به ویژه سواد.

تراوش - نشریه الکترونیکی شناسه

shenasehmag.ir/index.php/blog/2017-08-26-14-05-26
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که توجه کنیم که دولت‌ها بناچار در جهت قطع ... به نظر می‌رسد که داشتن نگاه آموزشی و فرهنگی به سواد اطلاعاتی، نمی‌تواند نافی نگاه ... منتشر شده است که به نظر می‌رسد در نسخه بازنگری شده بر تولید و خلق دانش، تاکید ...... یکدیگرند برمی‌شمارد که شامل 1) سواد رایانه مترادف باسواد ای‌اتی، سواد فناوری ...

جایگاه و اهمیت علم و دانش

www.hawzah.net/fa/Article/View/93550/جایگاه-و-اهمیت-علم-و-دانش
اهمیت علم ودانش در اسلام بقدری است که اولین کلمه ای که جبرئیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و ... پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیروانش را به فراگیری علم و دانش تشویق می کرد. ... بر کسب علم و دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر علم را افتخار آمیز می شمرند. ... «باید کشورهای اسلامی از لحاظ علم و فناوری پیشرفت کنند.
Apr 7, 2017 - شناخت خدمات فرهنگی استاد 'بهمن بیگی'به تقویت دینی جامعه کمک می کند ... عاشوری نژاد اظهار کرد: همان گونه که 'بهمن بیگی' نیز نشان داد، مردم ایران ... آیات قرآن کریم وآموزه های معصومان (ع)که همیشه بر علم آموزی تاکید کرده ... وی تصریح کرد: به نظر می رسد بشر خیلی دیر اهمیت و نقش تاثیر گذار آموزش را متوجه شده است.
by رضائی - ‎2017
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است که برای تحلیل ... بررسی سواد محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی با تاکید بر .... برای جلوگیری و کاهش تخریب و آلودگی محیط‌زیست از اهمیت برخوردار است. ... البته امروزه سواد محیط‌زیستی را باید با رفتارهای مشاهده‌پذیر تعریف کرد؛ به ...
Oct 18, 2012 - به گزارش خبرآنلاین، ازدواج علاوه بر آرامشی که برای طرفین ایجاد می کند، پایه و بنیان جامعه را محکم تر می کند. در قرآن کریم، در آیات بسیاری به ...

تعداد کتابخانه های عمومی در استان کرمان 14 درصد رشد داشته است | خبر ...

khabarfarsi.com/u/28082019 - Translate this page
Nov 13, 2016 - معاون سیاسی استاندار کرمان با تاکید بر استفاده از تکنولوژی روز در کتابخانه های .... های مردم نهاد در این خصوص از اهمیت خاصی برخوردار است به دلیل اینکه در فرهنگ سازی .... وی اضافه کرد: کتابخانه مساجد یکی از ارکان مهم و ضروری مسجد است که این ... جای کتاب های مناسب برای افراد کم سواد در کتابخانه های قم خالی است.

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/حوزه‌های تربیت و یادگیری ...

https://fa.wikisource.org/wiki/.../حوزه‌های_تربیت_و_یادگیری
May 29, 2017 - محدود ه این آموزش، آن است که دانش آموزان دین را به عنوان راهنمای عمل و برنامه زندگی .... پرورش مهارت های زبانی زمینه درک مفاهیم در سایر متون و موضوعات درسی را فراهم کرده، به رشد مهار تهای ... ضرورت و کارکرد حوزه: با عنایت به اهمیت فرهنگ و هویت ملی و نقشی که این دو مقوله در .... حوزه تربیت و یادگیری کار و فن آوری[ویرایش].

دانشکده علوم ارتباطات - دانشگاه علامه طباطبائی

fcs.atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=14&pageid=378...
دکتر اژه ای با ذکر این نکته که اهمیت دادن دین به سواد از آنجا استنباط می شود که ابلاغ ... برخوردار است و این انجمن تاکید عمده خود را بر ارائه مقاله های علمی ای گذاشته که ...

[PDF]15 تعریف سواد و سوادآموزی - سازمان نهضت سوادآموزی

www.lmoiran.ir/uploads/sanadershekani_296.pdf
در آیات نورانی قرآن، نیل به مقام عبودیت و بندگی ... علیهم اجمعین( تنها راه رسیدن به مقام قرب الهی است و از عباداتی است که خداوند ... آن دعوت کرده و آن را از حقوق و تکالیف قطعی همه انسان ها و باعث شرافت و برتری ... نهضت سوادآموزی متولی ریشه کنی بی سوادی و البته وزارت آموزش و پرورش، .... به بهره گیری از فناوری های نوین تاکید دارد . 9.

[PDF]سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

www.nlai.ir/.../سند%20تحول%20بنیادین%20آموزش%20و%20پرو...
اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسالمی. انقالبی، الهام ... خوشبختانه با درک ضرورت و اهمیت این امر و در پاسخ به ... نهادی است اجتماعی و فرهنگی و سازمان یافته که به عنوان ... پیوسته هویت دانش آموزان )با تاکید بر وجوه مشترک انسانی، .... قوانین موضوعه اقدام خواهند کرد. ..... به عنوان آیات الهی و تجلی فاعلیت خداوند در خلقت و نیز.

[PDF]مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی .pdf - دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/po/.../مجموعه%20مقالات%20همایش%20ملی%20تمدن%20نوین%20اسلامی.pdf
دکتر زهرا کیاساالری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شاهد .... کرد. ازو. متن. و. بطن. این. راه. حلهاست. که. تمدّن. نوین. اسالمی. زاده. خواهد. شد ..... که به تفکر اهمیت فراوانی داده است اسالم دینی است که آغاز آن با تاکید بر تعقل و اندیشیدن بوده ... در قرآن آیات فراوانی انسان را به ... توانست بپردازد در صورتیکه به ده تن از اطفال مدینه خط و سواد می.
Mar 3, 2015 - "سواد آموزی علمی حیطه عمومی" مفهومی است که می باید با دقت و به درستی فهمیده شود. ... علمی به حیطه عمومی از زمان تولد علم مدرن تاکنون حائز اهمیت است. ... اطلاعات" بر پا کرده است که در آن تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات طی ۲۰۰ سال اخیر رخ ... امراض خطرناک مبتلا بود و دارو مصرف می کرد به تاکید از او می خواست که از آن ...
نویسنده مقاله حاضر سعی کرده است به شاخصه های توسعه فرهنگی و آموزه های قرآن در این ... لذا باید شرایطی را فراهم آورد که مردم به فناوری ها دسترسی داشته و تحت آموزش های علمی .... در همه این آیات تاکید بر قانونگرایی و عمل به آن به عنوان اصل اساسی برای جامعه ... آموزش در میان امت پیامبر آن چنان اهمیت یافت که اسیرانی را که دارای علم و سواد ...
به گزارش ایرنا، فاضل لنکرانی اضافه کرد: صورت دوم هم بدین ترتیب است که ... شاید آن چه در زیر می‌نویسم، چندان اهمیت نداشته باشد، ولی می‌تواند برای پایان دادن ... به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری النشره اعلام کرد: این گروه تروریستی با تاکید بر .... در این مراسم آیات قرآن کریم توسط "محمد اصفهانی" تلاوت شد، این خواننده در آن زمان ...

بحث سوال 1

namad.tums.ac.ir/Forum/Topic.aspx?...24...3...
Jul 17, 2013 - به نظر من علم و فناوری فقط یک ابزار است و بسته به اینکه چطور از آن استفاده ... کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد بیاموزند، برخی از یارانش را فرمان داد زبان سریانی بیاموزند. این تأکید و تشویق ها در باره علم سبب شد که مسلمانان با همت و سرعت بی ... دسته دوم آیاتی است که به علم و دانش پیامبر اسلام (ص) و دیگر ...

غرب از دیدگاه روشنفکران ایرانی - پایگاه عبرت‌پژوهی تاریخی

pishine.ir/archives/12101/غرب-از-دیدگاه-روشنفکران-ایرانی/
دیدگاه روشنفکران نسبت به غرب در دورۀ قاجار بسیار متأثر از پیشرفت‌های غرب بود. ... و روزافزونی در حوزه‌های مختلفی چون علم، فلسفه، فناوری، صنعت، تجارت، اقتصاد، .... از تلقی و دیدگاه ملکم‌خان دربارۀ غرب اهمیت فراوان دارد، توجه به این واقعیت است که ... در رسالۀ قانون نیز، ملکم تأکید کرد: «به همان دلیل که تفنگ را ما اختراع نکردیم و ...
Jul 6, 2017 - اهمیت و جایگاه قلم و نویسندگی در قرآن/ اهمیت قلم و کتابت در روایات/ آغاز وحی در ... بود و آیات مربوط به قلم در محیطى نازل شد که افراد با سواد آنجا، که تنها قادر بر خواندن و ... اما منظور از قلم که خداوند به آن سوگند یاد کرده، قلم چه کسى است؟ .... گفتنی است در آیات قرآن مجید، براى تأکید بر مسائل مهم، گاه تکیه بر سوگند مى ...

سید علی خامنه‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنه‌ای
در سال ۱۳۵۶ ژاندارمری، او را به مدت سه سال به ایرانشهر تبعید کرد که با اوج‌گیری ..... نباشد که به اندازهٔ آیت‌الله خامنه‌ای برای مسایل جاری جهان اهمیت داشته باشد اما درعین‌حال تا این .... سید علی خامنه‌ای بر این باور است، که به جای تأکید بر ایران قبل اسلام، باید بر .... در دوران رهبری خامنه‌ای بر ایران، این کشور شاهد ورود فناوری‌های نوین ارتباطی ...

مطالعه از دیدگاه اسلام و قرآن - IQNA

iqna.ir/fa/news/1474568/مطالعه-از-دیدگاه-اسلام-و-قرآن
Nov 18, 2014 - اهمیت کتابخوانی در اسلام به‌ قدری است که معجزه پیامبر اکرم(ص) از نوع کتاب ... حدی است که خداوند متعال یکی از سوره های قران را به نام قلم نام گذاری کرده به قلم و ... اسلام، آن هم بدترین شرایط جنگ خبر می‌دهد، تا آن جا که اسلام سواد و مطالعه را با ... که می توانید قرآن بخوانید» و در این خصوص و به خاطر تاکید بر آن اولین آیات ...
Aug 1, 2017 - چرا شیر مادر بهترین است؟! متجاوز از 14 قرن است که در آموزشهای اسلامی با جامع ترین، زیباترین و قوی ترین انگیزش ها، نکات مهمی درباره شیر مادر در ...
گزارش تفسیر قرآن شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت. ... معظم رهبری دام ظله در خصوص اهمیت سبک زندگی اسلامی این مبحث برای جلسات انتخاب شده است . ... مشکلی که امروزه در جامعه وجود دارد این است که بخشی از آنچه بر دستگاهها و بخش های ... آنها خدا را اینگونه می شناختند که یادش می رود چه چیزی نازل کرده و نمی داند اینها در حال ...
رهبر انقلاب در سخنرانی خود در ابتدای سال 1393 در مشهد, درباره اهمیت فرهنگ و نقش آن در ابعاد ... چون فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس می‌کنیم. ... نکته مهم در انتخاب شعار سال 93 این است که علاوه بر تأکید بر مسائل اقتصادی, مسائل فرهنگی ... علمیه برای رسیدن به «کیفیت، عمق و والایی» لازم در طرح مباحث اسلامی تأکید کرده و فرمودند .

پورعلی: جهاددانشگاهی همواره کشور را به سمت سربلندی و استقلال پیش‌ ...

www.isna.ir/.../پورعلی-جهاددانشگاهی-همواره-کشور-را-به-سمت-سرب...
Aug 5, 2017 - معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ضمن تاکید بر تقویت فضای تعاملی و ... معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: همچنین لازم است به ابلاغ ... مردم، مردم با حاکمیت و بالعکس و اهمیت دادن به تعاملی بودن روابط و دامن زدن به مشارکت برای تصمیم سازی‌هاست. ... عالی" که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ...
دانســتند و تأکیــد کردنــد: پدیــده زمین خــواری و اخیــراً کوه خــواری و ســاخت و ســاز در ارتفاعــات،. مســئله رنــج آور و ... مـا رسـید کـه بـه مناسـبت اهمیـت مسـائلی کـه امـروز ما دسـت به گریبـان با ... زمیـن و خالق شامسـت، شـام را موظف کرده اسـت کـه این زمیـن را آباد کنید؛ ... تـاوت کردنـد از جملـه ایـن آیـات اسـت کـه اشـاره می کنـد بـه فرآورده هـای.

خدشه بر معیشت مردم زمینه سازی ظهور نیست - پرتال امام خمینی

www.imam-khomeini.ir/.../خدشه_بر_معیشت_مردم_زمینه_سازی_ظه...
May 12, 2017 - سؤال ما در حقیقت این است که شما با توجه به اهمیت مسئله مهدویت هم به لحاظ ... شرایطی که ایشان در آن ظهور خواهد کرد، زمانی است که اگر برنامه همه جانبه قابل .... در زمان حضرت، نه تنها بی سوادی نیست، بلکه عقل بشر، رشد بالایی ... این گونه روایات را در قدیم نمی فهمیدند، اما الآن، با فن آوری اطلاع رسانی، این موارد، معلوم می شود.
Oct 1, 2015 - از این رو ضروری است که پیش از پرداختن به اصل مطلب، نگاهی ... پیامبر(ص) طبق آیات قرآن کریم و به شهادت تاریخ، فردی “اُمّی” و ... روایات اسلامی که دویست سال پس از به اصطلاح هجرت به نگارش در آمده‌اند بر این نکته تأکید دارند که ... کتابی نازل کرده است»، بلکه منظور مردمانی هستند که می‌توانند به زبان خود بنویسند.
از جمله موضوعات دیگر این بحث به این موارد میتوان اشاره کرد: نگاهی به آثار ... آن در عصر انقلاب الکترونیک، اهمیت فناوری اطلاعات و فناوری زیستی و فناوری نانو در ... امروزه، سواد رسانه‌ای، دانشی است که کشورهای مختلف به دنبال نهادینه‌سازی آن در میان ..... رفع استبعاد از برخی غرائب آیات و روایات با مصادیق علمی و بشری آن در «دوران ما»، به ...

اهمیت علم آموزی در اسلام

aeen5313.blogfa.com/post-3.aspx
اهمیت علم آموزی در اسلام - جایگاه و اهمیت علم آموزی در دین کامل اسلام - مربوط به درس آئین زندگی ... سفارش و تأکید بسیار اسلام بر علم آموزی،تا جایی است که نخستین آیاتی که بر ... بخوان که پروردگارت بزرگوار است؛ همان کسی به وسیله قلم تعلیم کرد و به انسان ... یکی از دشواری های اساسی در کشورهای درحال توسعه،مسئله بی سوادی است.
Aug 16, 2015 - تغییر نگرش به اقتصاد دانش‌بنیان و تثبیت گفتمان علم و فناوری با کمک فعالان رسانه محقق می‌شود ... نیروی انسانی و خلاقیت نباشد، به ارزش‌های انسانی اهمیت داده نمی شود. ... وی تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر خلاف این سال ها .... همچنین در آیات قرآن کریم، بر افزایش آگاهی و دانش تاکید شده است.
Oct 12, 2011 - با توجه به این همه تائید و این همه تاکید قرآن بر همه پیامبران و پیروان آن ها، و با ارائه ... این طور که از آیات قرآن می‌توان برداشت کرد اهل کتاب عموما باسوادهای آن سرزمین بوده اند، ... البته بیشتر موارد شامل یهودیان مقیم مدینه و اطراف آن است که به نظر می‌رسد جمعیت .... نظر به اهمیت این موضوع برخی آیات دیگر در جدول ۴ آمده است.

خداوند در آیات قرآن به اهمیت وحدت مسلمانان اشاره کرده است - گولان سقز

golansaqqez.com/.../خداوند-در-آیات-قرآن-به-اهمیت-وحدت-مسلمانان-اش...
Dec 30, 2015 - امام جمعه سقز بر تولید و اشتغال تاکید کرد/ احتمال می رود سفر دولت به کردستان .... است/ دانشجو می تواند با علم، فن آوری و نوآوری یک جامعه را به اوج برساند .... هزار نفر بی سواد در شهرستان سقز · گروهک های معاند هیچ جایگاهی در بین مردم کرد ..... بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا" است که نشان دهنده ی اهمیت وحدت در امت محمد رسول ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=ک‍ی‍ارس‍ت‍م‍ی‌،+ع‍ب‍اس‌ - Translate this page
به بیان دیگر، بازنمایی همانا کنشی است که ذیل آن، سوژه بر آن می شود تا با ... در فصل اول این پژوهش، کلیاتی درباره‌ی میزانسن و اهمیت مساله بیان می‌شود و بر لزوم پژوهش‌هایی که در نهایت مقدمه‌ای برای تئوری سازی در سینمای ایران می‌گردند تاکید می‌شود و ... اندیشه در طول تاریخ، پیوندی دوسویه بوده است که هم اندیشه و هم هنر را متاثر کرده است.

189166 سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت: 7010 - rahavard365.com

https://rahavard365.com/asset/586/reports/144669/image - Translate this page
اوپک تاکید کرده اند که کش ورهایی که بیش از س همیه ... اگر در قرآن کری م آیاتی که ب ا مضمون یتیم نازل ش ده و آن ... رفتار می ش ود و بدترین خانه ها آن است که در آن به یتیمی .... آن شخص را بی سواد خطاب نکنید. .... داش ت: آخرین آمار موسس ه تحقیقات و فناوری وزارت ... وی ادامه داد: لذا با توجه به اهمیت موضوع »اداره درمان.
Jan 12, 2012 - وی البته خدا را انکار نکرد بلکه خلقت عالم از سوی خداوند را انکار کرد؛ ولی به ... بسیاری از نسبیت دان ها به‌رغم اهمیت شان وارد رسانه نشده‌اند و برای مردم ... وضعیت جسمانی هاوکینگ به گونه‌ای است که مردم مایلند رسانه‌ها به او بپردازند. ...... خدایی که حتی سواد نوشتن را از آیه های خود میداند چطور ممکن است بشر را ...... فناوری و IT.

اخبار - سامانه گنج انسان

https://ganjensan.ir/اخبار/
توجه به مصالح عالیه کودکان در نظام حقوقی ما مبتنی بر آموزه های دینی است ... یافته اند که کرامت انسانی و مصالح عالیه کودکان از جمله آنهاست تأکید کرد مصالح عالیه ... این مهم نه تنها در آیات و روایات بلکه در مستقلات عقلیه نیز مورد توجه و اهتمام فقها است. .... وزیر دادگستری با تاکید بر اهمیت پرداختن به عرصه فناوری اطلاعات عنوان کرد: در ...

[PDF]دانلود - انجمن آمار ایران

https://irstat.ir/files/site1/pages/Newsletter/newsletter_84.pdf
ﺩﺭﯾﭽﻪ. ﺍﯼ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺳﻮﺍﺩ ﺁﻣﺎﺭﯼ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺭﺷﺘﻪ. ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ. ﺍﺧﺒﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﺁﻣﺎﺭ ... ﺍﺳﺖ. −. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭ. ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻧﻤﯽ. ﺷﻮﺩ. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻟﺰﻭﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ .... ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان در ارزﯾﺎﺑﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻃﯽ .... ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد آن ﺑﻮد ﮐﻪ ..... ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ.

رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند - اخبار > آغاز به کار همایش ...

iesec.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=141&newsview=690 - Translate this page
Dec 28, 2014 - آغاز به کار همایش علم و فناوری ، چشم انداز ایران ۱۴۰۴ ، منافع ملی در دهلی نو ... اشراه به اهمیت پیام رهبر معظم انقلاب به انجمن های اسلامی هندوستان افزود: رهبر معظم ... کرد و ادامه داد: ایشان همواره بر عمق بخشی به فعالیت های علمی تاکید کرده است . ... کرده تشکیل می دهند در حالی که در هند افراد بیکار را افراد بی سواد شکل می دهند.

اداره کل کتابخانه های مساجد کشور » جایگاه مساجد در توسعه فرهنگ کتاب

masjedketab.ir/64/جایگاه_مساجد_در_توسعه_فرهنگ_کتاب_ - Translate this page
رادمهر بیان داشت: اهمیت مسجد در توسعه کتاب و کتابخوانی بر کسی پوشیده نیست. ... ویژگی عمده کتابخانه ی مساجد اعضای آن است که از اقشار مختلف هستند بدون ... در مورد بحث خدمات مرجع چون در کتابخانه مساجد تاکید بر مباحث مذهبی است می .... رادمهر افزود: همراه با فناوری های نوین که به ناچار باید به سراغش برویم مطالعه تفاوت کرده است ...

متولدین 29 دی ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟ - ناب نیوز

nobnews.ir/search/?q...page=796 - Translate this page
همین رویش‌هاست که جامعه را نسبت به آینده انقلاب امیدوار کرده و اندوه ناشی از کوچ ... نکته‌ای که رهبر انقلاب تاکنون بارها با تکیه بر گفتمان انقلابی‌گری بر آن تاکید ... اهمیت اتحاد مسلمانان و پرهیز از اختلاف و تفرقه اشاره می شود؛ آیاتی چون: {وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ. .... که پژوهش را به فنآوری و تولید ثروت تبدیل کرده صورت گرفته است خاطرنشان ...

تحلیل خبر: مدیریت در جامعه‌ جاهلی که پیامبر(ص) تحویل‌ گرفت

bahs-azad.ir/news/85741448 - Translate this page
Apr 26, 2017 - در این گفت وگو به بیان ویژگی های منفی جامعه جاهلی در دوران بعثت و همچنین ... سواد و فرهنگ نداشتند و اهل جنگ، خرافات و بی عفتی بودند، مدیریت کرد. مبعث پیامبر(ص) روزی است که هزارهای ظلمت جهل، بداخلاقی، بت‌پرستی و ... و ما این عقلانیت دینی را از قرآن باید دریافت کنیم چراکه اهمیت و تاکید بر ... فناوری اطلاعات.
Nov 21, 2015 - سواد رسانه ای یعنی چه؟ .... این مکانیزم همان چیزی است که در اندیشه آیت الله خامنه ای "واژه سازی و ... است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با .... "انقلاب که تحقّق پیدا کرد، بلافاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسلامی است. ..... به پیش خواهند رفت، البته همراه با یک تقدم منطقی و اهمیت بیشتر برای ...

[PDF]های کالسی در یادگیری و پیشرفت ریاضی نقش پرسش آموزان با تاکید ...

9theducation.ir/files_site/files/r_21_170522110325.pdf
های درسی آموزش عالی باید به مولفه هایی چون تاکید بیشتر بر یادگیری زبان .... اهمیت داده می شود معلمان دوست دارند کالس ساکتی داشته باشند که دانش آموزان تنها بـه حـرف ..... علوم که با گسترش روز افزون فناوری های جدید نقش پر رنگ تری پیدا کرده است ...... بطور کلی یافته ها نشان داد دو نوع درک در سواد ریاضی مورد بحث است: درک.

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

www.tebyan.net/
اینکه نام گوشی Ultra pixel نوشته شده (با p کوچک) کمی عجیب است و ما را به یاد گوشی‌های شرکت HTC که از فناوری Ultra pixel بهره می‌برند می‌اندازد. باید بگوییم ممکن ...

با حضور - مصاف

www.masaf.ir/ImagesSitemap
وقتی به عاشورا اعتقادی نیست می‌توان سکوت کرد ولی اگر می‌خواهی برعکس عمل کنی و آن ..... جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای بی نتیجه دید. ...... آیاتی که حروف اسم (الله) سبحانه وتعالى بانظمی شگفت آوردرآن متجلی است ومی ...... کردند که این مراسم برای تاکید بر وحدت بین مسلمانان با مذاهب مختلف و اهمیت آن در ...

جستجوی نتایج - آرشیو خبرها - taftedu

taft.yazdedu.ir/ارشیو-خبرها?...
Aug 5, 2017 - "محمد صادق مهدیان" با اشاره به اهمیت مدارس غیر دولتی و جذب مشارکت های ... مهدیان" با تاکید بر رویکرد تغییر رفتار و نگرش دانش آموزان و پرورش ... دهندگان دوره های سواد آموزی شهرستان تفت در سالن اجتماعات آیت الله شیخ حسنعلی تشکیل شد. .... بسیاری از مشکلات جلوگیری کرده و لازمه چنین کاری داشتن برنامه است . ".

تجاوز 40 مرد به دختر 15 ساله در مالزی! | هشترود نیوز

www.8roodnews.com/?tag=تجاوز-40-مرد-به-دختر-15-ساله-در-مالزی
هشترود نیوز ، دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد که مقاومت انواع تسلیحاتی را که ...... که ادعا می‌کند، با توسل به آیات قرآن، جن را از جسم یک زن خارج و آن را مجبور کرد، ...... اما این موضوع به قدری حائز اهمیت است که تاکید مجدد بر آن به هیچ‌وجه گزافه‌گویی و ...... فناوری‌های عصر نوین از یک سو و بازی‌های جذاب کامپیوتری از سوی دیگر هنوز هم ...
Apr 7, 2013 - نباید حد وسطی رو رعایت کنم با توجه به آیات و روایاتی که برای چشم زخم هست؟ ...... نمیشه پست های مهم دست افراد بی سواد نالایقه افراد کاردان و با تجربه را اجازه کار ...... امروز خطر اصلی که ولی فقیه مدام بر آن تاکید می ورزند، جنگ نرم است. ...... استفاده کرده ام نکته ای که در سخنرانی های ایشان هست اینه که برای اثبات اهمیت ...

دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س) > اخبار دانشکده هنر > foroughi

art.alzahra.ac.ir/tabid/157/ctl/AuthorView/mid/747/authorID/29/foroughi.aspx
دانشجویانی که تمایل به فروش آثار هنری خود ( نقاشی – نگارگری – عکاسی و ... وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری ، نشریه با عنوان مبانی نظری هنرهای تجسمی وابسته به انجمن ..... و اشتغال دانشجویان ، اقدام به خرید آثار نقاشی و آثار حجمی دانشجویان کرده است . ...... نمایشگاه لباس ایرانی-اسلامی با تاکید بر کاربرد صنایع‌دستی در مرکز همای.

نذر جالب جوانان تبریزی در تاسوعا و عاشورای حسینی+عکس - بازار خبر

www.news-bazar.com/.../نذر-جالب-جوانان-تبریزی-در-تاسوعا-و-عا...
4 hours ago - از همین رو تعدادی از جوانان تبریزی در اقدامی جالب به صورت خودجوش کفش‌های عزاداران ... و موارد مشابه دیگری که هر کدام حکایت از دلدادگی به اهل بیت و ائمه اطهار (ع) دارد. .... است؛ اصلی که این روزها بر آن تاکید شده و در کنار آن مقوله‌ای به نام «سواد رسانه‌ای» .... معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرده است که آمریکا به دلیل ...

پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران -اصلی-صفحه اصلی

همزمان با فرارسیدن روز جهانی قدس، ارتش جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ ای صادر و در آن ضمن گرامیداشت این روز، تاکید کرد: روز جهانی قدس روز فریاد آزادگان جهان در حمایت از ...
نهاد اول کمیته جستجوی مفقودین است که تا چندی پیش بخشی از بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های ... در ادامه جلسه ریاست محترم اداره ضمن بازدید از کارگاه آموزشی به اهمیت سنجش ... پایگاه اطلاع رسانی خاروانا به نقل از روابط عمومی اداره جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله ... ابتدا رزمی رئیس اداره با تبیین راهکارهای مطلوب جهت ارتقاء سواد آموزی به آموزش ...

[PDF]طاق - سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

www.nezammohandesi.ir/uploads/Tagh-75-78.pdf
معماری کشور را نماد تمدن اسالمی ایران دانست و تاکید کرد: این حقیقت. را نه تنها باید ... میراثی جهانی شناخته شده است( پیشگام فناوری های مهندسی منابع آب در. جهان بوده اند، ..... داده اسـت و ایـن نشـان از اهمیـت ایـن اداره در بیـن سـایر دسـتگاه های. اسـتان است. ..... است راجع به موضوعی بحث کند، آیاتی را که در این خصوص وجود دارد را. از حفظ دارد و ...
... مورد خانواده باکتری در سایت یافت شد که این تحقیقات دانش آموزی و مقالات دانشجویی درباره خانواده ... ( ورود به حساب کاربری \ ثبت‌نام ) .... آورند اسلام دین تعلم و تربیت است، در اولین آیاتی که بر نبی اکرم (ص) نازل شده است امر به خواندن .... روش تحقیق میزان سطح سواد خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .... تحقیق مقاله اهمیت خانواده.

[PDF]کتاب چکیده مقالات دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

https://birjand-arc.ir/third/book.pdf
است. کشف انچه از گذشته برای ما باقیمانده است وظیفه و رسالتی است که بر دوش .... ۷- مطالعات باستان سنجی و فناوری اطالعات در حوزه باستان شناسی دوران اسالمی: سیر ..... بررسی باستان شناختی حوضه آبریز رودخانه مهاباد، شاخه شرقی با تاکید 263 ..... سکه ها به علت نقش فراگیری که درسیستم اقتصادی ایفا کرده اند، همواره از طرف حاکمان.

احیای ارزش‌های عاشورا نیاز به ژرف‌اندیشی دارد | رویداد ۲۴

rooydad24.com/.../احیای_ارزش_های_عاشورا_نیاز_به_ژرف_اندیشی...
1 day ago - ... ارزش‌های واقعه عاشورا، نیاز به ژرف‌اندیشی و تفکر و عبرت‌آموزی دارد. ... کرد: احیاگر پیام عاشورا و ارزش‌های واقعه کربلا باشیم؛ وقایعی که نیاز به ...

اخبار :: اخبار - سازمان زندانها

www.prisons.ir/shekayat/index.php?Module=SMMNewsAgency
مدیرکل زندان های همدان بر اشتغال مولد مددجویان تاکید کرد ... سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور طی سخنانی با قرائت آیاتی از سوره مائده به ... گفت : فعالیت هایی که در کانون اصلاح و تربیت تهران انجام میشود در جهان بی نظیر است و ..... کشور در جلسه شورای قضایی استان اردبیل با اشاره به اهمیت توجه جدی به وضعیت زندان ها ...

چه تعداد دانشجو توانستند حرف بزنند انگ نخورند - search

zendegi.xyz/search/چه+تعداد+دانشجو+توانستند+حرف+بزنند+انگ+نخورند
دانشجویانی که به دلیل ناتوانی برون سپاری کرده اند بیشتر آموزش و دانشگاه را هدف .... دلیل دیگری که دانشجو در ارتباط با استاد مطرح می کند این است که برخی استادان سواد ... دانشجو اساسا نسبت به پایان نامه دارد که در مجموع به بی اهمیت فرض کردن پایان .... و ضعف دانشجو یا بی انگیزگی او بر خود دانشجو تاکید دارد اما عواملی که مربوط به ...

امروز عاشوراست - مجله اینترنتی فان سی تی

fun-city.ir/tag/?q=امروز+عاشوراست
وی تصریح کرد: عده‌ای با استفاده از احساسات پاک مردم به دستگاه اهل بیت(ع) .... و جبهه ها" که در سالن اجتماعات مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار شد، با اشاره به اهمیت داشتن ... از خود گذشتگی همراه باشد که بخش مهمی از این ارزش ها در آیات و روایات تبیین شده است. ... مومنی با تاکید بر ویژگی های بی نظیر حادثه عظیم عاشورا عنوان کرد: عقلانیت، ...

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/data/.../fa/fa_50K.txt
به 3759482 ... این 1329450. است 1275519. می 1036162. این 991774. که 711589. های 626112 ... کرده 141059 .... تاکید 36881 .... اهمیت 21127 .... فناوری 15025 ...... فینال 2674. کارمندان 2674. مقامهای 2673. جماعت 2673. بخواهیم 2672. سواد 2672 .... آیات 2281. بداند 2281. شعارهای 2281. پستی 2280. انحلال 2280. دارویی 2280.

شرفشاهی: ادبیات شیعی در دوره قاجار ادبیاتی منهای اندیشه شد/ اسماعیلی ...

boultan.ir/.../شرفشاهی-ادبیات-شیعی-در-دوره-قاجار-ادبیاتی-منهای-ا...
4 hours ago - می‌بینیم که آغاز دیوانشان متبرک به ستایش ذات حضرت حق شده است. ... اسماعیلی :‌شعر آیینی به معنای خاص پس از دفاع مقدس هویت پیدا کرد ... تاکید ماجرا بر اصل حماسه است اما در دوره قاجاریه می‌بینیم که جنبه سوگ پررنگ شده ... سال‌ها با الهام از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات شکل گرفته و این جریان تا به امروز ادامه دارد.
آن شب هر پرنده مهاجر که از آسمان مکه گذر می کرد تا ، ناخودآگاه قصد فرود آمدن داشت تمام ... نوشتار حاضر تحت عناوین زیر سامان یافته است : الف ) مدخل بحث ب ) طرح آیات ... با آنها و تاکید بر آن ، پیشینه طولانی دارد ، ولی در چند قرن گذشته ، به ویژه بعد از ... شده است که با نگاهی اجمالی به اهداف و آثار ازدواج از نظر قرآن کریم به تبیین اهمیت ...

دانلود تحقیق اخلاق دانشجویی در روایات

www.rasapaper.ir/.../دانلود-تحقیق-اخلاق-دانشجویی-در-روایات
اهمیت علم و علم آموزی، از دیدگاه اسلام، به قدری واضح است که نیازی به توضیح ندارد. نخستین آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل شد، بهترین دلیل بر جایگاه ویژه تعلیم و تعلم ... اگر، می بینیم که اسلام بر تحصیل علم تاکید کرده وبه آن اهمیت داده است، باید بدانیم که ... دانلود تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان.

اخلاق در اداره - قائمیه

download.ghbook.ir/download.php?id=5756&file=4100-f-13910308-modiryate...
در آغاز هزاره سوم میلادی علی رغم پیشرفتهای حیرت انگیز حوزه علوم و فناوری مقوله ... بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که باتوجه به اصول اخلاقی در مقام عمل همیشه یک .... به نتایج مطلوب امری انکار ناپذیر و حائز اهمیت فراوان در اداره بهینه سازمان است. ... مباحثی است که به‌کارگیری آن در جامعه مورد تاکید اسلام است به‌طوری‌که پیامبر ...

[PDF]دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دانشگاه های برجسته ی کشور است

www.tbzmed.ac.ir/uploads/User/4553/فصلنامه.pdf
وی تاکیـد کـرد: فـاز اول ایـن طـرح، تکمیـل سـازه ای اسـت کـه سـاخت آن بـا اعتبـار بالـغ بـر 4 ...... دکترصومـی خاطرنشـان کرد:بـا همـکاری و افزایـش سـواد سـامت جامعـه، آمـار کشـته شـدگان ..... 6-آمار گزارش اقتصادی به مدیر آمار و فناوری دانشگاه ..... قـــره خانـــی، متخصـــص داروســـازی بالینـــی در خصـــوص اهمیـــت پـــر فشـــاری خـــون و مراحـــل.

متن بیانات رهبری در دیدارها - خبرنامه ایران

khabarnamehiran.persianblog.ir/tag/متن_بیانات_رهبری_در_دیدارها
رهبر انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان آمریکایی تأکید کردند: دروغگو شما هستید؛ دروغگو .... وجود دارد که زمینه را برای ارائه حرفهای نوی تفکر اسلامی فراهم کرده است. ... در جامعه، افزایش سواد و ارتقاء نصاب علمی است، همچنان‌که امام بزرگوار که در نصاب کامل ...... حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنان خود با اشاره به برخی از آیات قرآن کریم ...

توسعه فرهنگی در آموزه های قرآنی / امیر محمدی - بصیرت

basirat.ir/fa/news/.../توسعه-فرهنگی-در-آموزه-های-قرآنی-امیر-محمدی
نویسنده مقاله حاضر سعی کرده است به شاخصه های توسعه فرهنگی و آموزه های قرآن در این ... لذا باید شرایطی را فراهم آورد که مردم به فناوری ها دسترسی داشته و تحت آموزش های علمی .... در همه این آیات تاکید بر قانونگرایی و عمل به آن به عنوان اصل اساسی برای جامعه ... آموزش در میان امت پیامبر آن چنان اهمیت یافت که اسیرانی را که دارای علم و سواد ...

اخبار .::. اخبار دانشگاه - پرتال دانشگاه صنعتی قم

https://www.qut.ac.ir/fa/news/university_news/.../blogname-university_news?...
اهمیت دانشگاه به حدی است که رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند: ..... و وحشتی شدید ایجاد کرده است به حدی که در یمن هزاران کودک بیگناه قربانی تجاوز نظامی ... در این رویداد ملی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری ...... رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تأکید بر «اقدام و عمل» در نامگذاری سال ۹۵ و انجام ...

[PDF]نسخه‌ی پی.دی.اف

www.moqawama.ir/pdf/special/goftemane_olgu_001.pdf
آن ها به خوبی به اهمیت این پیش شرط ها آگاه بوده و سعی بلیغی کرده اند که آن ها. را تا حد ممکن را محقق ...... و کامــل از مزایــای فناوری را مــورد تأکید قرار. داد. ایــن وزیر ترک ...... روایات مراجعه کنیم، صرفاً برگرفته از آیات قرآن است، آن. هم آیاتی که در ...... حاصل از بی سوادی را خودمان خلق کردیم و کسی هم جرات نمی کند راجع به. این موضوعات حرف ...

تقویت هر چه بیشتر نشاطِ اجتماعی، ضرورتی برای جامعه جوان کشور

newzes.ir/search/?q...page=4 - Translate this page
وی با تاکید براینکه با توجه به ادله دیجیتالی کشف شده، متهم به صراحت به بزه ... این فرصت که به گفته مسئولان یک‌ماه بوده است در حالی به پایان رسیده که برخی از ... این مسئول در ادامه با اشاره به آیاتی از قرآن در مورد خانواده یادآور شد: سکونت، آرامش و وبستگی در خانواده از ویژگی‌هایی است که قرآن ذکر کرده است، البته به شرطی که بر پایه ...

mainpage-backup | دانشگاه شهید رجایی

https://www.srttu.edu/mainpage-backup/
Jan 21, 2017 - لازم به ذکر است در ویندوز 8 و 10 مروگر Edge وجود دارد که با مرورگر اینترنت ... علوم، تحقیقات و فناوری و دستورالعمل داخلی دانشگاه، در نیمسال اول سال تحصیلی ... نظر به اهمیت آگاهی و اطلاع رسانی در موضوعات مرتبط با سلامت برای گروی سنی ...... به این دانشگاه ها و موسسات تاکید کرده و در مورد شیوه حمایتی ستاد علوم ...
Sep 6, 2017 - ۲ - انتقال خون کردستان در بحران‌ها آماده اقدام است ... مختار جعفری ، به اهمیت مشارکت بالای مردم سروآباد در سرشماری نفوس و مسکن ... با اشاره به آیاتی از قرآن کریم تصریح کرد: انسانهایی که مرتکب گناه، .... ها خواند و تاکید کرد: مردم فهیم شهرستان بیجار تا کنون ثابت نموده. ..... رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان.
Aug 30, 2017 - مستند‌سازی در ایران بیشتر محفلی است/ آرشیو صدا و سیما حتی به ما هم فیلم نمی‌دهد. مدیریت پرونده ایران در کنگره آمریکا. بدها و خوب ها. تعطیلی ...
Mar 3, 2017 - به همین منظور این برنامه باهدف آشنایی جمعی از اصحاب رسانه با تاریخ و فرهنگ ... علمی فناوری، صنعتی ، ورزشی، فرهنگی به نمایش گذاشته شد که مورد ... تاریخی برخوردار است ، و اجداد ما به دیوان حافظ ارادت داشتند و برای ما به ... اما ایرانیان اقبال را خوب شناختند و اگر امروز ایران نبود اسرائیل جهان اسلام را نابود کرده بود.
Nov 21, 2014 - دراین مراسم و پس از تالوت آیاتی از. کالم اهلل مجید ... که به دلیل شرکت در همایش بین المللی در ... دبیرخانه فیلم رشد را قرائت کرد. ... ایشان ضمن تاکید بر اهمیت ..... فناوری های نو و ابزارهایی است. که ... خانواده ها، از سواد بصری و دانش.
Apr 26, 2007 - من که اندکی سواد اسلامی دارم به راحتی متوجه می شوم که محمدعلی باب و بهاء دو تا ...... پس آیات قرآنی را که قبلادوستان دیگر به آنها اشاره کرده اند، در خصوص ...... تاکید بر اهمیت تعلیم و تربیت است (برداشت شخصی بنده این است). ...... از درون بی بی سی · سفر به اسرائیل · خارج از بی بی سی · فن آوری · جام جهانی آلمان ۲۰۰۶ ...
Dec 22, 2013 - مستند ساز معاصر، دکتر سواد کوهی عضو. حقوقدان شورای ... باید بگویند که ما با نفت چه کرده ایم؟ سپس دکتر .... الزم به ذکر است در انتهای این نشست دکتر ترکان به ... علمی با عنوان پیشگیری از جرم با تاکید. بر ابعاد ... زمانی فصلی اهمیت بیشتری نیز دارد زیرا با .... آزاد اسالمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 3.

[PDF]سعید سبزیان - توانا

https://tavaana.org/.../Saeed%20Sabzian%20Disability%20Manual...
سبزیان کتاب هایی در زمینه نظریه ادبی منتشر کرده است که شناخته ترین. آنها عبارتند .... دین و فمینیسم بسیار به مفهوم نگاه اهمیت داده اند. به .... اماکن متناسب با نیازهای بدنی معلوالن تاکید می کنند. ...... فناوری سیاسی وارد شده اند« )5(. ...... در مسیحیت نیز آیاتی .... زنان معلول و بی سواد در خانواده های فقیر در شهرها و روستاهای کوچک چگونه.

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی | مسائل حوزه آموزش عالی در استان ...

npps.ir › شمساتاق فکر استانیخراسان شمالی
Jan 20, 2015 - استان خراسان شمالی به عنوان یکی از استان های کمتر برخوردار کشور از شرایط ویژه ... جلسه با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز و کارکردهای اصلی اتاق فکر توسط ... اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رویکردی را اتخاذ کرده است که دانشگاه‌ها ... این درحالی است که به اعتقاد رئیس این دانشگاه اظهار نظر در حوزه آموزش عالی ...

روحانی: تمدید تحریم‌ها نقض برجام است/ لاریجانی: دولت در قبال عهدشکنی ...

https://www.mashreghnews.ir/.../روحانی-تمدید-تحریم-ها-نقض-برجا...
Dec 4, 2016 - لاریجانی با اشاره به حوادثی که در آخر ماه صفر اتفاق افتاد، اظهار کرد: یکی از این ... در حوزه‌های انرژی سرمایه‌گذاری و فناوری علیه ایران تاکید شده است.

شعری درباره خشک شدن رودخانه - سیبیل

30sil.ir/شعری+درباره+خشک+شدن+رودخانه
را نسبت به سرنوشت یکی از زیباترین باغ‌های ایرانی نگران کرده است. خبرهایی هم که از خشک شدن رودخانه «الندان» ساری به گوش می‌رسد. ... مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد ... و گرایش‌های اسلامی همسو نباشد، گفت: یکی از بهترین و جامع‌ترین تحقیقات اخوان درباره آیاتی است که در قرآن کریم موزون افتاده است.

۵ راه حل برای جلوگیری از دعوای کثیف - آرامش زندگی ::

moghaddam.shblog.ir/textMode/groupID-3.html
Jun 12, 2017 - شایان ذکر است که به طور معمول هوش افراد در یک جامعه به طور بهنجار توزیع می ...... یکی از عباداتی که همواره اسلام بر آن تأکید دارد فریضه ی روزه است. ..... جامعه قرار دارند، معمولاً خیلی بیشتر به تحصیلات و سواد فرزندانشان اهمیت می‌دهند. ..... این کشور رشد کرده و پرورش یافته حائز اهمیت است و برای او مهم است که دختری که ...

درآمدی بر آسیب‌شناسی گفتمان اصول‌گرایی | نشریه زمانه

www.zamane.info/1390/.../درآمدی-بر-آسیب‌شناسی-گفتمان-اصول‌...
با توجه به واقعیتهای جهانی‌ شدن ارتباطات، خصوصا در زمینه فناوریهای ارتباطی که ... نکته دیگری که لاکلائو و موفه بر آن تاکید می‌کنند، این است که گفتمان‌ها، هویت ... به استیلا از طریق پروژه‌های سیاسی در تحلیل گفتمان از اهمیت زیادی برخوردار است. ... مدرنیته از نقد سنت (دین وحیانی) شروع کرد و سرانجام آن را نفی نمود و به گفتمان ...

مهر ۱۳۹۵ - ستاره ای درکویر

mayamey100.blogfa.com/9507.aspx
یکی از برترین فراخوان های اجرایی سال95 فراخوان "ارمغان دوستی"است که تاکید بر ... توسعه کتابخوانی و ارتقای سواد خواندن. استفاده از فناوری نوین در جهت کتابخوانی ..... در ابتدا عضو خوبم محمد منصوری با تلاوت آیاتی از قرآن محفل را خاص و نورانی کرده و ... به کودکان باید اهمیت دادهمانطور که به مسائل سیاسی و اقتصادی جامعه اهمیت داده می ...

ترجمه های ویژه - شفقنا افغانستان

www.afghanistan.shafaqna.com/.../خبرگزاری%20شیعیان%20افغا...
این مطلب در مورد مدیران بخشهای خرد و کلان اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که مدیران جامعه اسلامی ... ثانیا اولویت و برتری را با اعلمیت به قرآن و سنت آمیخته کرده است زیرا کسی که ... حق این است که شأن نزول در عین حال که در تفسیر آیات قران نقش به سزایی دارد که .... او تاکید کرد که حضور نیافتن رییس بانک مرکزی در مجلس نمایندگان نشان دهنده ...

دو هفته نامه مردم سولدوز - نقده - سیاسی-اجتماعی-فرهنگی

www.msuldoz.blogfa.com/post-12.aspx - Translate this page
24 آذر 85 روز تجلی اراده مردم و خلق حماسه‌ای به یادماندنی در عرصه حضور بود . ... ریخته شد که حدود 64درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند و سولدوز نستب به انتخابات ... حامل چغندر در مقابل کارخانه قند نقده هزینه زیادی را بر کشاورزان تحمیل کرده است . ... رییس جمهور با تأکید براینکه ملت ایران در مقابل عربده کشی های آمریکا و ...

[PDF]دانلود فایل - شرکت فولاد خوزستان

www.ksc.ir/fa/filepool/.../8027c990a25c4a8389a76ffa479f1bf1?...
May 16, 2017 - اعضای خانواده بزرگ ریلی است و به عنوان یک مشتری قدیمی و وفادار، ... معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی و با هدف افزایش سواد مالی مخاطبین و همچنین .... دانیالی در ادامه با ذکر این موضوع که تأکید ... حوزه ها تقدیر کرد و با اشاره به اهمیت ایمنی ..... تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و.

[PDF]آینده یهمشهری اتحاد راهبـردی انتقاد کارشناسی - حزب کارگزاران سازندگی

www.kargozaran.net/images/publication/sazandegi/Sazandegi_08_Small.pdf
Aug 14, 2017 - هدف این برنامه است و شهرداری باید به عنوان نهادی »تسهیل گر« و نه »تصدی گر« عهده دار اجرای این ماموریت باشد. ..... زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات ... توجه به اهمیــت تحلیف رئیس جمهور ..... مرعشی همچنین تاکید کرد که رابطه ...... از خود گفت: »در آیاتی از قرآن آمده است ...... 1343-1344 ســازمان مبارزه با بی سوادی را.

مشروح مناظره دوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم | پایگاه خبری ...

www.jamaran.ir/...سیاست.../637822-مشروح-مناظره-دوم-نامزدهای-انت...

Searches related to آیاتی که به اهمیت سواد و فناوری تاکید کرده است


آیات قرآن در مورد علم و دانش

آیات مربوط به علم در قرآن

آیاتی که به اهمیت سواد و فناوری تاکید کرده است

آیه قرآن در مورد علم آموزی

اهمیت علم در قرآن

جایگاه علم در قران

جایگاه علم ودانش در اسلام pd

علم آموزی در قرآن

پیام قرانی در مورد علم و دانش

۹۶/۰۷/۱۰ موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی