بیتالکم متصل نمیشه چه کنم

مشکل بیتاک سراسری نیست و بعضی مناطق مشکل داره  که مشکلش با فیلتر شکتن حل میشه


حالا این مشکل مربوط به سروهای بیتاک هست یا کشور ایران هنوز مشخص نیستالبته یه چند دقیقه ای صبر کنید وصل میشه اما به هرحال کندی داره که خبر متقنی در این باره نداریم