شهر عکس

تحقیق درباره تاریخ ایران باستان

تحقیق درباره تاریخ ایران باستان

فهرست مطالب

چکیده

نکات کلیدی :

مقدمه

ایلامیان

مهاجرت آریائیان به ایران

مادها

هخامنشیان

سلوکیان

اشکانیان

ساسانیان

نتیجه گیری :

منابع و ماخذ :

 

 چکیده

دوران ایران باستان دوران تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله عرب به ایران است. (..۶ ق.م. تا ۶۵۲ م)

پیش از مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران، اقوامی با تمدن‌های متفاوت در ایران می‌زیستند. سرزمین کنونی ایران بخش بزرگی از یک واحد جغرافیایی بنام فلات ایران است، این واحد طبیعی با تنوع اقلیمی و زیستی خود دارای ویژگیهای بارزی است که در نتیجه آن وحدت فرهنگی ایران را سبب شده‌است، بی شک تمدن بشری مرهون نبوغ و خلاقیت مردمانی بوده‌است که سالیان دراز در این سرزمین زندگی کرده‌اند و در تعامل با جغرافیا و نظام طبیعی حاکم بر آن و در جریان روزگار، تاریخ فرهنگی وتمدن خود را آفریده‌اند.

نکات کلیدی :

ایران باستان - حکومتها

مقدمه

  اگر بخواهیم تاریخ ایران باستان را بررسی ‌‌کنیم باید از مردمانی که در دوران نوسنگی در فلات ایران زندگی می‌‌کردند نام ببریم. پیش از مهاجرت آریائیان به فلات ایران، اقوامی با تمدن‌های متفاوت در ایران می‌زیستند که آثار زیادی از آنها در نقاط مختلف فلات ایران مانند تمدن جیرفت (در کرمانِ کنونی) و شهر سوخته در سیستان، و تمدن ساکنان تمدن تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو و ماننا (در آذربایجان)، تپه گیان نهاوند و تمدن کاسی‌ها (در لرستان امروز) بجای مانده است. اما تمدن این اقوام کم کم با ورود آریائیان، در فرهنگ و تمدن آنها حل شد.

برای بررسی تاریخ ایران پیش از اسلام باید از دیگر تمدنهای باستانی آسیای غربی نیز نام ببریم. شناخت اوضاع و رابطه این مناطق ایران در رابطه با تمدن‌های دیگر نظیر سومر - اکد، کلده - بابل - آشور، و غیره نیز مهم است.

ایلامیان

ایلامیان یا عیلامی‌ها اقوامی بودند که از هزاره سوم پ. م. تا هزاره نخست پ. م. ، بر بخش بزرگی از مناطق جنوب و غرب ایران فرمانروایی داشتند. بر حسب تقسیمات جغرافیای سیاسی امروز، ایلام باستان سرزمین‌های خوزستان، فارس، ایلام و بخش‌هایی از استان‌های بوشهر، کرمان، لرستان و کردستان را شامل می‌شد.

آثار کشف ‌شده تمدن ایلامیان، در شوش نمایانگر تمدن شهری قابل توجهی است. تمدن ایلامیان از راه شهر سوخته در سیستان، با تمدن پیرامون رود سند هند و از راه شوش با تمدن سومر مربوط می‌شده است. ایلامیان نخستین مخترعان خط در ایران هستند.

به قدرت رسیدن حکومت ایلامیان و قدرت یافتن سلسله عیلامی پادشاهی اوان در شمال دشت خوزستان مهم ‌ترین رویداد سیاسی ایران در هزاره سوم پ. م. است. پادشاهی اَوان یکی از دودمان‌های ایلامی باستان در جنوب غربی ایران بود. پادشاهی آوان پس از شکوه و قدرت کوتیک ـ این شوشینک همچون امپراتوری اکد، ناگهان فرو پاشید؛ این فروپاشی و هرج و مرج در منطقه در پی تاخت و تاز گوتیان زاگرس نشین رخ داد. تا پیش از ورود مادها و پارسها حدود یک هزار سال تاریخ سرزمین ایران منحصر به تاریخ عیلام است.

سرزمین اصلی عیلام در شمال دشت خوزستان بوده. فرهنگ و تمدن عیلامی از شرق رودخانه دجله تا شهر سوخته زابل و از ارتفاعات زاگرس مرکزی تا بوشهر اثر گذار بوده است. عیلامیان نه سامی نژادند و نه آریایی آنان ساکنان اولیه دشت خوزستان هستند.

مهاجرت آریائیان به ایران

آریائیان، مردمانی از نژاد هند و اروپایی بودند که در شمال فلات ایران می‌‌زیستند. دلیل اصلی مهاجرت آنها مشخص نیست اما به نظر می‌‌رسد دشوار شدن شرایط آب و هوایی و کمبود چراگاه ها، از دلایل آن باشد. مهاجرت آریائیان به فلات ایران یک مهاجرت تدریجی بوده است که در پایان دوران نوسنگی (7000 سال پیش از میلاد) آغاز شد و تا 4000 پیش از میلاد ادامه داشته است.

نخستین آریایی‌هایی که به ایران آمدند شامل کاسی‌ها (کانتوها ـ کاشی‌ها)، لولوبیان و گوتیان بودند. کا‌سی‌ها تمدنی را پایه گذاری کردند که امروزه ما آن را بنام تمدن تپه سیلک می‌‌شناسیم. لولوبیان و گوتیان نیز در زاگرس مرکزی اقامت گزیدند که بعدها با آمدن مادها بخشی از آنها شدند. در حدود 5000 سال پیش از میلاد، مهاجرت بزرگ آریائیان به ایران آغاز شد و سه گروه بزرگ آریایی به ایران آمدند و هر یک در قسمتی از ایران سکنی گزیدند: مادها در شمال غربی ایران، پارس‌ها در قسمت جنوبی و پارت‌ها در حدود خراسان امروزی.

شاخه‌های قومِ ایرانی در نیمه‌های هزاره‌ی اول قبل از مسیح عبارت بوده‌اند از: باختریان در باختریه (تاجیکستان و شمالشرق افغانستانِ کنونی)، سکاهای هوم‌کار در سگائیه (شرقِ ازبکستانِ کنونی)، سُغدیان در سغدیه (جنوب ازبکستان کنونی)، خوارزمیان در خوارزمیه (شمال ازبکستان و شمالشرق ترکمنستانِ کنونی)، مرغزیان در مرغوه یا مرو (جنوبغرب ازبکستان و شرق ترکمستان کنونی)، داهه در مرکز ترکمستان کنونی، هَرَیویان در هَرَیوَه یا هرات (غرب افغانستان کنونی)، دِرَنگِیان در درنگیانه یا سیستان (غرب افغانستان کنونی و شرق ایران کنونی)، مکائیان در مکائیه یا مَک‌کُران (بلوچستانِ ایران و پاکستان کنونی)، هیرکانیان در هیرکانیا یا گرگان (جنوبغربِ ترکمنستان کنونی و شمال ایرانِ کنونی)، پَرتُوَه‌ئیان در پارتیه (شمالشرق ایران کنونی)، تپوریان در تپوریه یا تپورستان (گیلان و مازندران کنونی)، آریازَنتا در اسپدانه در مرکزِ ایرانِ کنونی، سکاهای تیزخود در الانیه یا اران (آذربایجان مستقل کنونی)، آترپاتیگان در آذربایجان ایرانِ کنونی، مادایَه در ماد (غرب ایرانِ کنونی)، کُردوخ در کردستانِ (چهارپاره‌شده‌ی) کنونی، پارسَی در پارس و کرمانِ کنونی، انشان در لرستان و شمال خوزستان کنونی. قبایلی که در تاریخ با نامهای مانناها، لولوبیان‌ها، گوتیان‌ها، و کاسی‌ها شناسانده شده‌اند و در مناطق غربی ایران ساکن بوده‌اند تیره‌هائی از شاخه‌های قوم ایرانی بوده‌اند که زمانی برای خودشان اتحادیه‌های قبایلی و امیرنشین داشته‌اند، و سپس در پادشاهی ماد ادغام شده‌اند.

مادها در ایران نزدیک 150 سال (708- 550 ق.م) هخامنشی‌ها کمی بیش از دویست سال (550-330 ق.م) اسکندر و سلوکی‌ها در حدود صد سال (330 -250 ق.م) اشکانیان قریب پانصد سال (250 ق.م 226 م) و ساسانیان قریب چهار صد و سی سال (226-651 م) فرمانروایی داشتند.

 

مادها


ماد در 675 پیش از میلاد


ماد در 600 پیش از میلاد

مادها قومی ایرانی بودند از تبار آریایی که در بخش غربی فلات ایران ساکن شدند. سرزمین مادها دربرگیرنده بخش غربی فلات ایران بود. سرزمین آذربایجان در شمال غربی فلات ایران را با نام ماد کوچک و بقیهٔ ناحیه زاگرس را با نام ماد بزرگ می‌شناختند. پایتخت ماد هگمتانه است آنها توانستند در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد اولین دولت ایرانی را تأسیس کنند

پس از حملات شدید و خونین آشوریان به مناطق مادنشین، گروهی از بزرگان ماد گرد رهبری به نام دیاکو جمع شدند.

از پادشاهان بزرگ این دودمان هووخشتره بود که با دولت بابل متحد شد و سرانجام امپراتوری آشور را منقرض کرد و پایه‌های نخستین شاهنشاهی آریایی‌تباران در ایران را بنیاد نهاد.

دولت ماد در ۵۵۰ پیش از میلاد به دست کوروش منقرض شد و سلطنت ایران به پارسی‌ها منتقل گشت. در زمان داریوش بزرگ، امپراتوری هخامنشی به منتهای بزرگی خود رسید: از هند تا دریای آدریاتیک و از دریای عمان تا کوه‌های قفقاز.

هخامنشیان


شاهنشاهی بزرگ هخامنشی در 330 ق.م.

هخامنشیان نخست پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بزرگ بر ایشتوویگو واپسین پادشاه ماد وارد ساخت و سپس فتح لیدیه و بابل پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش بزرگ را بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی می‌دانند.

در ۵۲۹ پ.م کوروش بزرگ پایه گذار دولت هخامنشی در جنگ‌های شمال شرقی ایران با سکاها، کشته شد. لشکرکشی کمبوجیه جانشین او به مصر آخرین رمق کشاورزان و مردم مغلوب را کشید و زمینه را برای شورشی همگانی فراهم کرد. داریوش بزرگ در کتیبهً بیستون می‌‌گوید: " بعد از رفتن او (کمبوجیه) به مصر مردم از او برگشتند..."

شورش‌ها بزرگ شد و حتی پارس زادگاه شاهان هخامنشی را نیز در برگرفت. داریوش در کتیبه بیستون شمه‌ای از این قیام‌ها را در بند دوم چنین نقل می‌کند: " زمانی که من در بابل بودم این ایالات از من برگشتند: پارس، خوزستان، ماد، آشور، مصر، پارت خراسان (مرو، گوش) افغانستان (مکائیه)." داریوش از 9 مهر ماه 522 تا 19 اسفند 520 ق.م به سرکوبی این جنبش‌ها مشغول بود.

جنگ‌های ایران و یونان در زمان داریوش آغاز شد. دولت هخامنشی سر انجام در 330 ق. م به دست اسکندر مقدونی منقرض گشت و ایران به دست سپاهیان او افتاد.

اسکندر سلسله هخامنشیان را نابود کرد، دارا را کشت ولی در حرکت خود به شرق همه جا به مقاومت‌های سخت برخورد، از جمله سغد و باکتریا یکی از سرداران جنگی او بنام سپتامان 327- 329 ق. م در راس جنبش همگانی مردم بیش از دو سال علیه مهاجم خارجی مبارزه دلاورانه کرد. در این ناحیه مکرر مردم علیه ساتراپهای اسکندر قیام کردند. گرچه سرانجام نیروهای مجهز و ورزیده اسکندر این جنبش‌ها را سرکوب کردند ولی از این تاریخ اسکندر ناچار روش خشونت آمیز خود را به نرمش و خوشخویی بدل کرد.

سلوکیان


ایران در زمان سلوکیان (330 - 150 ق.م.)

پس از مرگ اسکندر (323 ق. م) فتوحاتش بین سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیائی او که ایران هسته آن بود به سلوکوس اول رسید. به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان (330 - 150 ق.م.) در آمد. پس از مدتی پارت‌ها نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند سلوکیان را نابود و امپراتوری اشکانی را ایجاد کنند.

اشکانیان


امپراتوری اشکانی 250 ق.م. 224 م.

اشکانیان (250 ق. م 224 م) که از تیره ایرانی پرنی و شاخه‌ای از طوایف وابسته به اتحادیه داهه از عشایر سکاهای حدود باختر بودند، از ایالت پارت که مشتمل بر خراسان فعلی بود برخاستند. نام سرزمین پارت در کتیبه‌های داریوش پرثوه آمده است که به زبان پارتی پهلوه می‌شود. چون پارتیان از اهل ایالت پهله بودند، از این جهت در نسبت به آن سرزمین ایشان را پهلوی نیز می‌‌توان خواند. ایالت پارتیها از مغرب به دامغان و سواحل جنوب شرقی دریای خزر و از شمال به ترکستان و از مشرق به رود تجن و از جنوب به کویر نمک و سیستان محدود می‌‌شد. قبایل پارتی در آغاز با قوم داهه که در مشرق دریای خزر می‌‌زیستند در یک جا سکونت داشتند و سپس از آنان جدا شده در ناحیه خراسان مسکن گزیدند.

این امپراتوری در دوره اقتدارش از رود فرات تا هندوکش و از کوه‌های قفقاز تا خلیج فارس توسعه یافت. در عهد اشکانی جنگ‌های ایران و روم آغاز شد. سلسله اشکانی در اثر اختلافات داخلی و جنگ‌های خارجی به تدریج ضعیف شد تا سر انجام به دست اردشیر اول ساسانی منقرض گردید.

ساسانیان


شاهنشاهی ساسانی در سالهای ۲۲۴ تا ۶۵۱ م.

ساسانیان خاندان شاهنشاهی ایرانی در سالهای ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی بودند. شاهنشاهان ساسانی که اصلیتشان از استان پارس بود بر بخش بزرگی از غرب قارهٔ آسیا چیرگی یافتند. پایتخت ساسانیان شهر تیسفون در نزدیکی بغداد در عراق امروزی بود.

سلسله اشکانی به دست اردشیر اول ساسانی منقرض گردید. وی سلسله ساسانیان را بنا نهاد که تا 652 میلادی در ایران ادامه یافت. دولت ساسانی حکومتی ملی و متکی به دین و تمدن ایرانی بود و قدرت بسیار زیادی کسب کرد. در این دوره نیز جنگ‌های ایران و روم ادامه یافت.

در همین دوران مانی[1] (216 - 276 میلادی) به تبلیغ مذهب خود پرداخت. مانی پس از مسافرت به هند و آشنائی با مذهب بودائی سیستم جهان مذهبی مانوی خود را که التقاطی از مذهب زردشتی، بودائی و مسیحی و اسطوره بود با دقت تنظیم کرد و در کتاب "شاهپورگان" اصول آن‌ها را بیان و هنگام تاجگذاری شاپوراول به شاه هدیه کرد. مانی اصول اخلاقی خود را بر پایه فلسفی مثنویت: روشنائی و تاریکی که ازلی و ابدی هستند استوار نمود. در واقع این اصول) خودداری از قتل نفس حتی در مورد حیوانات، نخوردن می، دوری از زن و جمع نکردن مال (واکنش در مقابل زندگی پر تجمل و پر از لذت طبقات حاکم و عکس العمل منفی در برابر بحران اجتماعی پایان حکومت اشکانی و آغاز حکومت ساسانی است. شاپور و هرمزد، نشر چنین مذهبی را تجویز کردند، زیرا با وجود مخالفت آن با شهوت پرستی و غارتگری و سود جوئی طبقات حاکم، از جانبی مردم را به راه "معنویت" و "آشتی‌خواهی" سوق می‌‌داد و از جانب دیگر از قدرت مذهب زردشت می‌‌کاست.

جنبش معنوی مانی به سرعت در جهان آن روز گسترش یافت و تبدیل به نیروئی شد که با وجود جنبه منفی آن با هدف‌های شاهان و نجبا و پیشرفت جامعه آن روزی وفق نمی‌داد. پیشوایان زردتشتی و عیسوی که با هم دائما در نبرد بودند، متحد شدند و در دوران شاهی بهرام اول که شاهی تن آسا و شهوت پرست بود در جریان محاکمه او را محکوم و مقتول نمودند ( 276 میلادی). از آن پس مانی کشی آغاز شد و مغان مردم بسیاری را به نام زندک(زندیق) کشتند. مانویان درد و جانب شرق و غرب، در آسیای میانه تا سرحد چین و در غرب تا روم پراکنده شدند.

امپراتوری پهناور ساسانی که از رود سند تا دریای سرخ وسعت داشت، در اثر مشکلات خارجی و داخلی ضعیف شد. آخرین پادشاه این سلسله یزدگرد سوم بود. در دوره او مسلمانان عرب به ایران حمله کردند و ایرانیان را در جنگ‌های قادسیه، مدائن، جلولاء و نهاوند شکست دادند و بدین ترتیب دولت ساسانی از میان رفت.

در پایان سده پنجم و آغاز قرن ششم میلادی جنبش بزرگی جامعه ایران را تکان داد که به صورت قیامی واقعی سی سال ( 24-494 م.) دوام آورد و تأثیر شگرفی در تکامل جامعه آن روزایران بخشید.

در چنین اوضاعی مزدک[2] پسر بامدادان به تبلیغ مذهب خود که گویند موسسش زردشت خورک بابوندس بوده، پرداخت. عقاید مزدک بر دو گانگی مانوی استوار است:

روشنائی دانا و تاریکی نادان، به عبارت دیگر نیکی با عقل و بدی جاهل، این دو نیرو با هم در نبردند و چون روشنائی داناست سرانجام پیروز خواهد شد.

اساس تعلیمات اجتماعی مزدک دو چیز است: یکی برابری و دیگری دادگری.

مردم بسیاری به سرعت پیرو مذهب مزدک شدند. جنبش مزدکی با قتل او و پیروانش به طرز وحشیانه‌ای سرکوب شد، اما افکار او اثر خود را حتی در قیام‌ها و جنبش‌های مردم ایران در دوران اسلام، باقی گذاشت.

 نتیجه گیری :

دوران ایران باستان دوران تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله عرب به ایران است. (..۶ ق.م. تا ۶۵۲ م) .در این تحقیق به بیان این دوره تاریخی در ایران پرداختیم .

تحقیق درباره تاریخ ایران باستان

www.asemankafinet.ir/.../تحقیق-درباره-تاریخ-ایران-باستان--.asp...
تحقیق درباره تاریخ ایران باستان ,تحقیق درباره تاریخ ایران باستان ,سایت علمی و پژوهشی آسمان | اقدام پژوهی | گزارش تخصصی.

تاریخ ایران باستان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/تاریخ_ایران_باستان
دوران ایران باستان دوران تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله عرب به ایران است. (..۶ ق.م. تا ۶۵۲ م). پیش از مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران، اقوامی با تمدن‌های ...

مقاله در مورد ایران باستان - مگ ایران

mag-iran.com/مقاله-در-مورد-ایران-باستان.htm
جاناتان جونز anathan Jones) گزارشگر روزنامه گاردین از برداشت خود از نمایشگاه آثار باستانی ایران «امپراطوری گمشده» که در لندن برگزار شده است در تاریخ هشتم.
همه چیز درمورد تاریخ ایران باستان - شرح زندگی شاهان ایرانی ومردم عادی. ... محارم در ایران وجود داشته اما در ملل دیگه قابل اثباته بنده متون قدیمی زرتشتی هم تحقیق کردم ...

دانلود مقاله درباره ایران باستان

www.downloadarticle.ir › مقالات تاریخی
دانلود مقاله درباره دوران ایران باستان از سری مقالات تاریخی با 57 صفحه و فرمت اجرایی PDF پی دی اف. دانلود تحقیق در مورد تاریخ ایران باستان.

تاریخ ایران از آغاز تا کنون - بیتوته

www.beytoote.com/art/negah-gozashte/iran-history.html
تاریخ ایران،دوره های تاریخی ایران،تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام،تاریخ ایران باستان،خلاصه تاریخ ایران،مهاجرت آریایی ها به ایران،تاریخ ایران و جهان،تاریخچه ...

خلاصه ای درباره تاریخ ایران از آغاز تا امروز - آفتاب

www.aftabir.com › ... › فرهنگی و هنریمیراث‌فرهنگی و تاریخی
Dec 3, 2006 - خلاصه ای درباره تاریخ ایران از آغاز تا امروز. ... جنوب غربی ایران شامل لرستان و خوزستان کنونی و شوش باستان بوده و نخستین اقوام ساکن جنوب غربی ...

تمدن و فرهنگ ایران باستان

www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/82/html/82-41.htm
در کتاب وندیداد ، دربارة دوری از امراض واگیردار و خویشتن را دور نگهداشتن از کثافات ... حتی پیش از ظهور آشو زرتشت ، پیغمبر ایران باستان ، و در روزگار پادشاهان ...

تحقیق درباره تمدن های ایران باستان - مقاله و تحقیق

theorize.persianblog.ir/tag/تحقیق_درباره_تمدن_های_ایران_باستان
Jul 4, 2015 - 2- فرا پارینه سنگی. 3- نوسنگی (عصر حجر جدید). در ایران تپه‌های باستانی بسیاری از دوره نوسنگی باقی مانده است از جمله تل باکون ٍ جری ٍ موشکی و.

فرهنگ ایران باستان

prana.persianblog.ir/
Jul 4, 2017 - زرین‌کوب با بیان اینکه درباره گسترش پادشاهی ماد در نواحی شرقی ایران و وضع مرزهای شرقی در آن دوران اطلاعات چندانی در دسترس نیست توضیحاتی ...

دانلود مقاله درباره ایران باستان | majid moradi | Pulse | LinkedIn

https://www.linkedin.com/.../دانلود-مقاله-درباره-ایران-باستان-maji...
Mar 6, 2017 - دانلود مقاله درباره ایران باستان از سری مقالات تاریخی با 57 صفحه و فرمت اجرایی PDF. تاریخ ایران باستان از بدو شروع تا قرن هفتم میلادی به ...
بهترین های جهان - تحقیق در مورد هخامنشیان - برای تهیه ی هر چه آسانترتحقیق های دانش ... شاه : این نام که از سه هزار سال پیش در زبانهای ایرانی رواج دارد ، از پارسی باستان ...
Jun 22, 2011 - Uploaded by SOUTH AZERBAİJAN TURKS
مقاله اشپیگل در مورد دروغ فارسهای باستان پرست http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,566027,00.html Tabriz University-Anti ...

تحقیق درباره ی اوضاع اجتماعی در ایران باستان بایگانی - کافه لینک

cofelink.com/tag/تحقیق-درباره-ی-اوضاع-اجتماعی-در-ایران-ب/
بی شک وضع اجتماعی زن در هیچ دوره و تاریخی از وضع عمومی آن جامعه مجزا نیست. لذا در مورد وضع اجتماعی و حقوقی زن در ایران باستان از قدیم ترین ادوار تا پایان ساسانیان ...

احسان یار شاطر در گفتگو با ماندانا زندیان: Ehsan Yarshater in ...

https://books.google.com/books?isbn=1595845283 - Translate this page
Mandana Zandian, ‎ماندانا زندیان - 2016 - ‎Biography & Autobiography
هنوز هم علاقه مندم در بارهٔ لهجه های روستاهای مختلف ایران تحقیق کنم. ... راست این است که دانستن درباره تمدن و فرهنگ ایران باستان، یعنی دورههایی که ایران بزرگ و مهم بود، ...

تاریخ ایران/هخامنشیان - ویکی‌کتاب

https://fa.wikibooks.org/wiki/تاریخ_ایران/هخامنشیان
م)، ایران در صحنه تاریخ جهانی نقش فعال و تعیین کننده‌ای یافت. همچنین، این دولت منشاء و مرکز یک تمدن و فرهنگ ممتاز آسیایی و جهانی دنیای باستان شناخته شد.

[PDF]دریافت فایل

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/582697
Feb 1, 2016 - عنوان بررسی ارتباطات و نامه نگاری در ایران باستان با کسب نمره هجده و درجه عالی دفاع نموده. ام ... این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در م ...... در باره سکه شناسی و تاریخ فرهنگی و فکری ساسانی است.
May 15, 2012 - هر چند بررسی دقیق اینکه آریائیان که بوده اند، چه وقت و در کجای سرزمینهای ایران باستان ساکن بوده اند نیاز به تحقیقات جامع زبان شناسان، ...
سال های اخیر پژوهش های مفید و باارزشی درباره تاریخ دوره .... خود همین مسللاله را مورد تحقیق قرار داده است. ... ایران باستان و تعداد آثار بازمانده به عنوان منابع و مآخذ.
Sep 8, 2012 - دانش و هنر از ابتدا در میان ایرانیان باستان احترام و ازرش بالایی داشت چنانکه زرتشت آیین خود را در قالب شعر و با اعجاز های بسیار هوشمندانه بیان می ...
عنوان مقاله: تحقیق و تاریخ: علائم حجمی، شمارش اعداد در ایران باستان. پدیدآورندگان: ... عنوان مقاله: گزارش مقدماتی درباره ی چند شیئی کتیبه دار در موزه ی رضا عباسی.

اوضاع فرهنگی و اجتماعیِ ایرانیان باستان - پارسیان دژ - تاریخ ایران ...

https://parsiandej.ir/اوضاع-فرهنگی-و-اجتماعیِ-ایرانیان-باست/
Nov 26, 2013 - اوضاع فرهنگی و اجتماعیِ ایرانیان باستان. فرستنده نوشتار:ضیاء طرقدار. گفتنی است که در جامعه ایرانی عهد زرتشت ، زنان از موقعیت ممتازی ...
Nov 26, 2012 - پرچم سه رنگ ایران نشانی والا از هویت ملی و فرهنگ ایرانی است که با رنگ سبز، خرمی و شادکامی با رنگ سپید، صلح و دوستی و با رنگ سرخ نام و یاد ...
by جلیلیان شهرام
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی پوشش زنان در ایران باستان؛ (مطالعه موردی ... در این پژوهش کوشش شده با نگاهی تحلیلی به همه منابعی که آگاهی هایی را درباره ...

شکل خانواده و جامعه در ایران باستان - تاریخ ایران - علم را با لذت بیاموزید ...

https://020.ir/تاریخ-ایران/شکل-خانواده-و-جامعه-در-ایران-باستان
مطلبی درباره تقسیم بندی جامعه ایران در میان ایرانیان باستان.

موزه ایران باستان - آریا زمین

aryazamyn.com › ایرانتهرانتهرانجاذبه گردشگری
موزه ایران باستان نه تنها بزرگترین موزه ی باستان شناسی و تاریخ ایران است، بلکه از نظر حجم، کیفیت و تنوع آثار یکی از چند موزه ی بزرگ جهان و به عنوان موزه ی مادر ...

چهارشنبه سوری در ایران باستان - آسمونی

www.asemooni.com › فرهنگ و هنرتاریخ ایران و جهان
در تقویم ایران باستان هر سال ۱۲ ماه و هر ماه ۳۰ روز بود با این احتساب ، طول سال عملاً ۳۶۰ ... درباره چهارشنبه سوری، کتاب ها و سندهای تاریخی، مطلبی یا اشاره ای نمی یابیم و ...
Apr 12, 2014 - چون نظام طبقاتی در ایران باستان، هرگونه کسب دانش را بر عامه‌ی ملت ممنوع ساخته بود. ... نگاهی به دیدگاه‌های دانشمندان درباره علم و دانش در ایران باستان ..... کشور شده و بسیاری از اساتید محترم ما نیز بدون تحقیق کافی آن را پذیرفته اند.
نوروز باستانی,نوروز باستان ایران,نوروز باستانی خجسته باد,نوروز باستانی ایرانیان ... اسطوره های گوناگونی در ایران باستان, درباره این جشن ملی آورده شده است که به ...

موزه ایران باستان - تبیان

https://article.tebyan.net/201300/موزه-ایران-باستان
Mar 31, 2012 - موزه ایران باستان در خیابان سی تیر تهران از شاخص ترین موزه های شرق شناسی است که از دو قسمت قبل اسلام و بعد اسلام تشکیل شده است. در ین مقاله ...
درباره کاشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان آثار تاریخی. ... این شهر با سابقه 7000 ساله اش ازمهمترین مراکز باستان شناسی محسوب می شود. ... همچنین این شهر بعد از ورود اسلام به ایران در دوره سلجوقی و صفوی به اوج شکوفایی خود ...
Sep 30, 2012 - در بخش دیگر کتاب «گاه‌شماری و جشن‌های ایران باستان» مطالب درباره‌ی ... با توجه به تحقیق «هرتسفلد» شاه‌های هخامنشی کاخی ویژه برای انجام این مراسم ...

بنیاد سعدی - درباره ایران-درباره زبان و ادبیات فارسی-تأثیر زبان و ...

www.saadifoundation.ir/.../about-Iran/.../تأثیر.زبان.و.ادبیات.فار...
به این ترتیب از دوره‌های باستانی ایران و هند با یکدیگر روابط ادبی نزدیکی .... های تحقیقی عرب از نوشته ها و سروده های نویسندگان و شاعران ایرانی پر بار شده است.

معرفی موزه ملی ایران (به‌ همراه تصاویر) - Persian Epoch Times

persian.epochtimes.com/iran/iran-national-meuseum-6111.html
Oct 5, 2013 - در حال حاضر، موزه ملی ایران با ۲ ساختمان مجزا به نام‌ های موزه ایران باستان (تاریخ تأسیس ۱۳۱۶ هجری شمسی) و موزه دوره اسلامی (تاریخ تأسیس ۱۳۷۵ هجری ...

تغذیه ایران باستان | پارسی ویکی

https://www.parsi.wiki/fa/.../06f42566cef048f1b14c3c4c3aebeb53
معنی تغذیه ایران باستان : تغذیه ایرانیان در طول تاریخاصلاحات زرتشت موقعی صورت ... ویل دورانت مولف تاریخ تمدن که درباره ارتباط و پیوستگی هند و ایران تحقیق و ...

آثار تاریخی که ایران را بیشتر به جهان شناساند - انتخاب

www.entekhab.ir/.../آثار-تاریخی-که-ایران-را-بیشتر-به-جهان-شنا...
Jul 25, 2015 - تخت جمشید نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که در سال‌های گذشته، پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌ ...
آریوبرزن,آریوبرزن که بود,تحقیق درباره آریوبرزن,جاویدان باش ای وطن,ایران باستان,ناگفته های تاریخ,تاریخ فراموش شده,جام من,جم,,تحقیق درباره آریوبرزن,ایران ...
نشریه آمریکایی نشنال جئوگرافیک در آخرین شماره خود مقاله ای با عنوان «پارس، روح باستانی ایران» به چاپ رسانده است که در آن نویسنده به شرح سفر خود به ایران و نقاط ...

معرفی شغل باستان شناس - مسیر ایرانی

iranianpath.com/.../شغل-باستان-شناس-درآمد-بازارکار-حقوق-استخدا...
در این بخش به معرفی شغل باستان شناس، شرح وظایف باستان شناس، ... باستان شناس مسیر ایرانی ... گزارش درباره مکان ها و اشیای یافت شده از طریق عکاسی، نقشه کشی و یا یادداشت های .... تحقیق، ترجمه و گردآوری, گروه شغل و بازار کار مسیر ایرانی ...
کشور ایران سرزمین پهناوری است که 1.648.000 کیلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب غربی ..... بر پایهٔ گزارش سازمان جهانی جهانگردی، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و ...
Jun 29, 2015 - درباره سرداب در کتاب های قدیم آمده است: «خانه ای که در زمین سازند و حوض آب سرد ... می خورد و از منظر قدمت این کارکرد به دوران ایران باستان بازمی گردد.

مدیریت در ایران باستان :آشنایی با نظام مدیریت اداری داریوش - ماهنامه گزارش

www.gozaresh.com/.../مدیریت-در-ایران-باستان-آشنایی-با-نظام-مد...
May 5, 2015 - تاکنون در مورد تاریخ ایران باستان، به ویژه دوره هخامنشیان، مطالب زیادی نگاشته شده است. در واقع وسعت و عظمت ایران در دوره هخامنشی، به ویژه در زمان کورش و .... که اطلاعات لازم را برای پاسخ به پرس‌های زیادی درباره مسائل دیوانی، شیوه ...

کشف منشاء تمدن های یونان باستان در "ایران" - Sputnik Iran

https://ir.sputniknews.com/.../201708032740376-یونان-باستان-ای...
Aug 3, 2017 - ریشه تمدن های باستانی یونان و آناتولی غربی باستان در "ایران" یافت شد. ... در نتیجه این تحقیق کشف شد که میسنی ها از فرزندان کشاورزان نوسنگی ...
درباره جایگاه امپراطوری هخامنشیان در جهان باستان با نظرات مورخان غیر ایرانی؟ ... به همین دلیل در این تحقیق سعی شده که بصورت نمونه نظرات و جهت آنها را مد نظر قرار دهیم.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧـﺪان. ﻫـﺎی ﮐﻬـﻦ در ﻓـﺮاز و. ﻓﺮود ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در دورۀ اﯾﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ. ﺷﻮد . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ. ﻣﺮوری ﺷﻮد ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ دوره ﮐـﻪ ﺑـﻪ روی ...
Apr 27, 2015 - باورهای ما ایرانی‌ها درباره هویت خودمان چه قدر مبنای واقعی دارند؟ ... اغلب ساکنان ایران امروز یک تبار باستانی بومی دارند، اما نه لزوما تباری یکسان.

[PDF]اصل مقاله (2584 K) - پژوهش های باستان شناسی ایران

https://nbsh.basu.ac.ir/article_562_c7814b0408f997eaf6cbd2104d...
by رفیع فر - ‎2013
"روش تحقیق" شامل ذکر بسیار مختصر روش و ابداعات نویسنده در پژوهش در این زمینه ... در باره آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعی که از آن ها یاد کرده و یا توضیحی داده اند، ...

کرمانشاه؛ شهر‌ باستانی‌ ایران‌ - برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/92851/کرمانشاه-شهر‌-باستانی‌-ایران‌
Mar 3, 2014 - برترین ها: کرمانشاه‌ یکی‌ از شهرهای‌ باستانی‌ ایران‌ است‌ و گفته‌ می‌شود که‌ آن‌ را طهمورث‌ دیوبند، پادشاه‌ افسانه‌ای ‌پیشدادیان‌ ساخته‌ است‌ و برخی‌ نیز بنای‌ ...

تحقیق پوشاک ایران باستان - نادر عتیقی

www.ersd.loxblog.ir/.../تحقیق%20پوشاک%20ایران%20باستان.ht...
تحقیق پوشاک ایران باستان - درباره خود. ... سنگ نگاره های به جا مانده از عهد باستان هم نشان می دهد که جوامع شرقی از جمله ایران و مناطق دیگر همچون تمدن «تدمر» در سوریه ...

استاد فرشچیان - زندگی‌نامه

farshchian.honar.ac.ir/index.aspx?siteid=10&pageid=548
در این میان با کار و کوشش مداوم و خلق آثار شگفت‌انگیز، آوازه هنری او در ایران و در فراسوی مرزها گسترش یافت. استاد فرشچیان در حیطه نقاشی ایرانی به وجود آورنده سبک و مکتب خاصی است که در عین توجه به اصالت مبانی سنتی ... موزه ایران باستان، تهران.

قوم بلوچ - Iran History

https://www.azargoshnasp.com/Pasokhbehanirani/qowmehirani.htm
در رابطه با شاخه‌هایی از قوم ایرانی (مانند کاسپیها) و همچنین قومهای پیشا‌ایرانی (مانند .... «تنها مورد استعمال مجاز اصطلاح آریایی درباره اقوامی است که در ازمنه باستانی خود، ..... ق)-تحقیق و تعلیق: پرویز اذکایی-ناشر: میراث مکتوب-چاپ اول: تابستان ۱۳۸۰.

ایران باستان - جشن مهرگان چیست ؟

iran-kooroshekabir.blogfa.com/page/jashnemehregan.aspx
ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه درباره جشن مهرگان می نویسد : در روز مهرگان فرشتگان به یاری کاوه آهنگر شتافتند و فریدون را بر تخت شاهی قرار دادند .
Aug 13, 2011 - بازی چوگان از کهن ترین و زیباترین ورزش های ایران باستان است. چوگان ورزشی است شادی بخش و شورانگیز، آمورنده، که جسم و جان را نیرومند می سازد.

مقاله کوتاه و مختصر درباره شب یلدا - تک فارس

www.takfars.ir/tag/مقاله-کوتاه-و-مختصر-درباره-شب-یلدا/
ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام شب یلدا را جشن می‌گیرند. واژه «یلدا» به معنای «زایش زادروز» و تولد است. ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن ...
Rating: 4 - ‎12 reviews
جستارهای ایران شناسی ؛ تخت جمشید، جشن در ایران باستان و چند مقاله دیگر ... همچنین، مقاله ای به قلم ابوالفضل خطیبی درباره زندگی و آثار شهبازی در پایان کتاب به ...

عجایب کوه پردیس/ اولین خانه دنیا در ایران بنا شد - خبرگزاری مهر | اخبار ...

www.mehrnews.com/.../عجایب-کوه-پردیس-اولین-خانه-دنیا-در-ایرا...
Dec 18, 2011 - یک پژوهشگر و باستان شناس ایرانی که 30 سال درباره عجایب کوه جم یا پردیس در استان بوشهر تحقیق کرده معتقد است این کوه نزدیکترین نقطه زمین ...
Mar 30, 2008 - یونانیان به آن پرسپولیس می‌گفتند و در ایران قدیم نیز به آن پارسه و چهل منار گفته می‌شده است. پارسَه یا تخت جمشید یکی از شهرهای باستانی ایران ...
سه دیدگاه درباره ایران باستان. نشست پیش رو، بخش اول رویداد‌ِ «سه دیدگاه درباره ایران باستان» است که از طرف مرکز مطالعات ایران‌شناسی ساموئل جردن در دانشگاه ...

تاریخچه ی عید نوروز - نمناک

namnak.com/تاریخچه-ی-عید-نوروز.p706
تاریخچه عید نوروز و عید نوروز و اعیاد ایرانی و نوروز باستانی و عید نوروز بزرگ و عید ... و در این روز مردم به یکدیگر آب می پاشند و درباره سبب این کار برخی گفته اند ...

مقاله حجاب در ایران باستان - سیویلیکا

https://www.civilica.com/Paper-HIJABC01-HIJABC01_019=حجاب-د...
حجاب در جهان به دوران پیش از تاریخ و عصر حجر باز می گردد. از دیدگاه باستان شناسی پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب باز می گردد، بنابراین مذهب را نمی توا...

موزه ملی ایران و موزه ایران باستان و اشیای داخل موزه - همراه من به تماشای ایران ...

arad60.blogsky.com/.../موزه-ملی-ایران-و-موزه-ایران-باستان-و-اشیای...
Dec 29, 2015 - در سال ۱۳۷۵، آثار دوران اسلامی، رسماً از موزه ایران باستان منفک و به ساختمان مجاور موزه که ساختمان که ..... ایازی درباره رابطه سلسله مراتب درباری و اجتماعی با این نقش برجسته می‌گوید: «طبق مدارک موجود، جامعه .... تحقیق از :آرش نورآقایی.

ورزش در ایران باستان - ورزش

maram.parsiblog.com/-269799.htm
در قرون گذشته مشرق زمین، ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی اختصاص داده بود. در حالی که در همان زمان ...

مرکز پورداود؛ پژوهش در مورد تاریخ ایران باستان در لس‌آنجلس – Pars TV

parstv.tv/مرکز-پورداود؛-پژوهش-در-مورد-تاریخ-ایرا/
Jul 6, 2017 - مرکز پورداود؛ پژوهش در مورد تاریخ ایران باستان در لس‌آنجلس ... آن دوران، خیلی کم در مورد ایران باستان و تاثیرش بر تمدن ھای دیگر تحقیق شده است.

پژوهشی درباره کلاه در ایران باستان - ویستا

vista.ir/article/246570/پژوهشی-درباره-کلاه-در-ایران-باستان
Jan 26, 2007 - در میان دیگر نمادهای دوران باستان ، کلاه مفهوم خاصی برای ایرانیان باستان داشت . تاریخ استفاده از کلاه به زمان مردم غار نشین برمی گردد ، که آن نوع ...
مطالعات اجتماعی - عنوان مقاله: روابط ایران و چین در عهد باستان) - ... مورخان چین اطلاعاتی نیز درباره پایتخت اشکانیان به دست می دهند و این موضوع نشان از ارتباط و اقامت ...

نگاهی بر تاریخچه دندانپزشکی در ایران | کرباسی خیر | فصلنامه علمی ...

journals.sbmu.ac.ir › خانهدوره 4, شماره 13 (1391)کرباسی خیر
by میترا کرباسی خیر - ‎2014
درباره نویسنده ... هدف از این مقاله معرفی دست‌آوردهای ایرانیان گذشته، از دوران باستان تا دوران مغول، در شکوفایی علم ... رشد دانش دندان‌پزشکی را در ایران میتوان به دو دوره پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم کرد. ... الفهرست، (ترجمه و تحقیق محمد رضا تجدد).

تاریخ ایرانی - کوروش به روایت خلخالی: دروغین و جنایتکار، جاه‌طلب و عیاش

www.tarikhirani.ir/.../کوروش.به.روایت.خلخالی:.دروغین.و.جنایتکار...
Apr 17, 2011 - خلخالی سپس به ریشه روایت‌های به عقیده وی "دروغ درباره تاریخ زندگی .... که آخوند‌ها هم درباره تاریخ ایران باستان تحقیق می‌کنند و افرادی مثل من در ...
Mar 14, 2011 - بنده مطالبی را برایتان گذاشتم درباره این عید باستانی پس با ما همراه ... خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف فلات ایران نوروز ...
سر آغاز جشن نوروز، روز نخست ماه فروردین (روز اورمزد) است و چون برخلاف سایر جشن‌ها برابری نام ماه و روز را به دوش نمی‌کشد ، بر سایر جشن‌ها‌ی ایران باستان برتری دارد.
شناخت ایران - حکومت های ایران قبل از اسلام - همه چیز درباره ایران. ... مصر باستان نیز به دودمان بطلمیوسی( یا بطالسه) و یونان و بخش‌های اروپایی امپراتوری اسکندر نیز ...
by یداللهی - ‎2011
ﺑﺎﺳﺘﺎن. ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در اﯾﺮان. دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﺎ ﯾﺪاﻟﻠﻬﯽ. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘ. ﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. و. ﻋﺒﺎس ﯾﻠﻮه. ای. داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی .... ﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ اﯾـﺮان. آﻣﺪﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ... ﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرة آﻧﻬـﺎ ﺷـﻨﯿﺪه. و. ﯾـﺎ. ﺧﻮاﻧﺪه .اﻧﺪ.
Feb 4, 2014 - در هنگام تحقیق در اسناد وزارت امور خارجه آمریکا به اسنادی درباره باستان‌شناسی ... مقایسه قوانین مربوط به آثار باستانی ایران و عراق بینش بسیار ...

تاریخ ایران باستان را باید به دور از تمایلات سیاسی بررسی کرد

danakhabar.com/.../تاریخ-ایران-باستان-را-باید-به-دور-از-تمایلات...
Dec 3, 2013 - از طرف دیگر تاریخ ایران باستان برای ایرانی ها بسیار مهم است. ... تحقیق درباره این سوال به تدریج و در طول مطالعه و آموزش به من یاد داده که آن را از حالت ...
Sep 23, 2014 - معرفی آثار(کتاب و مقاله) روشنگرانه درباره تاریخ نگاری باستان گرای ناسیونالیست. نویسنده: ... باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران.،تالیف ...

قلمرو: شماره ۲ - Google Books Result

https://books.google.com/books?id=AZeaDgAAQBAJ - Translate this page
قلمرو, ‎ناصر کرمی
.۲۵ Refashioning Iran:Orientalism, Occidentalism, and Historiography, . ... به هستی شناسی، مابعدالطبیعه، هنر، فلسفه یونان باستان، فناوری، زبان و شاعر مربوط بود. ... لاتین آشنایی دارد، و درباره بیست گویش زبان فارسی تحقیق و مطالعه کرده است.
در زبان پارسی باستان کلمه “زرنه” و در زبان پهلوی کلمه “زر” معرف طلا بود. ایرانیان از حروف A.U.R به عنوان نشانه طلا استفاده می‌کردند که از کلمه لاتین Aurum به معنی ...

پژوهش های ایران ساسانی بایگانی - ساسانیان

sassanids.com/category/پژوهش-های-ایران-ساسانی/
پیداست که در ایران باستان مراسم مهرگان مانند مراسم نوروز دارای اهمیت بوده‌است. ... عطا حسن‌پور درباره کاوش‌های انجام شده در محوطه چیاسبز استان لرستان گفت: علاوه بر ...

آشنایی با تاریخدانان مشهور - ایـــــران بـــــــاستان

mehdiazadipour.blogfa.com/tag/آشنایی-با-تاریخدانان-مشهور
ایـــــران بـــــــاستان - آشنایی با تاریخدانان مشهور - وبلاگی برای اطلاعات ... شاهرخ رزمجو باستان‌شناس و مورخ ایرانی است و فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه کالج لندن است. .... گنجینه بیشماری از مجلات، مقالات و کتاب‌های گوناگون درباره تاریخ ایران و جهان و ... این کتاب یکی از منابع مفید برای تحقیق در تاریخ دوره قاجاریه به ویژه سالهای ...
با وجود این، بخش چشم‌گیری از سنن و آداب ایرانی پیش از اسلام حیات خود را در کنار ... و گسترش بخشی از سنن و آداب فرهنگی ایران باستان در عهد آل بویه را بررسی کند.
Feb 19, 2013 - شما چه نقاط منفی در زندگی ایرانیان می‌بینید و چه راهکار‌هایی برای آن در نظر دارید؟ ... در این راستا نخستین وجه مقایسه‌ای که می‌توان درباره سبک زندگی ایرانی و همه این ..... در ایران باستان مردم فقط روز سیزده نوروز دروغ می گفتن ولی در حال ...

جشن سده - Irandeserts

www.irandeserts.com › ... › جشنهای باستانی ایران
جشن سده ابوریحان در کتاب التفهیم درباره وجه تسمیه جشن سده می نویسد: "سبب نام سده چنانست که از آن ... درگاه کویرفرهنگ و تاریخ کویرجشنهای باستانی ایرانجشن سده.
تحقیق درباره شاهنشاهی و ارتش ایران ... ولی بررسی تاریخ شاهنشاهی ایران بما می آموزد که در کشور باستانی ما هروقت رهبری ملت با شاهنشاهی عظیم الشأن و بزرگ بوده ...

همه چیز در باره ی ارتش بی نظیر ایران باستان - پرشین پت

persianpet.org › ... › تاریختاریخ ایران
Nov 3, 2010 - سپاه پیاده بنا به گفته گزنفون، تاریخ نگار یونانی، موقعی که کوروش بزرگ فرماندهی ارتش پارس را به عهده گرفت، دسته ی اصلی ارتش ، پیاده بود ...

ایران باستان چه ادیانی داشته است؟

www.hawzah.net/fa/Question/.../ایران-باستان-چه-ادیانی-داشته-است
من در حال تهیه گزارشی از عقاید مذهبی ایران باستان هستم، می خواهم بیشتر درباره خدایان و فرمانروایانٍ دینی ایران باستان بدانم ، لطفا کمکم کنید؟ پاسخ. ادیان ایران ...
Dec 2, 2013 - پیش از نقد برخی از آثار مورخان شوروی در مورد تاریخ ایران باستان، جا دارد تا نقش سازنده .... اینچنین بود که او موضوع تحقیق خود را « بررسی دوران گذار از برده-داری به ... در باره ی نبود نظام برده¬داری در ایران باستان سخن گفتیم و اشاره ...
آثار برگزیده از طرح ساماندهی مخازن موزه ملی ایران · نمایشگاه شیر و گاو ایران باستان در موزة ملی باستان‌شناسی اکوئی‌لیا ایتالیا از 4 تیرماه 1395 تا 9 مهرماه 1395 ...

درباره استان یزد بیشتر بدانید

www.atbayazd.ir/news/62-latest-news/164-about-yazd.html
شما اینجا هستید: خانه اخبار آخرین اخبار درباره استان یزد بیشتر بدانید ... استان یزد در قسمت مرکزی فلات مرکزی ایران، مابین عرضهای 29 درجه و 52 دقیقه تا 33 درجه و ... منطقه یزد یکی از سرزمینهای باستانی و دارای میراث درخشانی از فرهنگ و تمدن کهن و ...

بر بال سیمرغ: جستارهایی درباره شاهنامه - Google Books Result

https://books.google.com/books?isbn=1780835612 - Translate this page
محمود کویر - 2016 - ‎Literary Collections
جستارهایی درباره شاهنامه محمود کویر ... دستگاه بینشی او را که ادامه ی فرهنگ و فلسفه ی ایران باستان است، می توان از لابلای اشعار شاهنامه به دست آورد. ... بنا بر تحقیق هانری ماسه فرانسوی در سراسر شاهنامه بیش از دویست و پنجاه قطعه توصیف وجود دارد که ...
Aug 31, 2016 - درباره تاریخ دانش و هنر بشری در دنیا نوشته می شود-با نگرشی مغرضانه- سهمی ... واژگان کلیدی: علم ، فرهنگ ، تمدن ، دانشمندان ،ایران باستان .... جلوه بارز اینگونه آموزشگاهها که در آنجا ، در سطوح عالیه تدریس و تحقیق می شد، دانشکاه جندی ...
نام همدان برگرفته از هگمتانه پارسی باستان است که در کتیبه بیستون توسط .... که قصد سفر تحقیقی یا تفریحی و بازدید از جاذبه‌های تاریخی و باستانی همدان را دارند ...

جاده ابریشم

persian.cri.cn/chinaabc/chapter20/chapter200301.htm
در آن زمان جاده ابریشم به افغانستان ، ازبکستان و ایران و شهر " اسکندریه " مصر در غرب ... یعنی رم باستان اروپا ، پارس در آسیای غربی ، " کوشان " آسیای مرکزی ( آسیای ...

ایبنا - «تاریخ ایران باستان» پیرنیا، مستندترین منبع محققان است

www.ibna.ir/.../تاریخ-ایران-باستان-پیرنیا-مستندترین-منبع-مح...
Aug 17, 2009 - استاد تاریخ ایران باستان دانشگاه کالیفرنیا در نشست مشکلات ... تاریخ ایران باستان باید به چالش کشیده شود و با معرفی شیوه‌های تحقیق نوین و بررسی ... اروپا به صورت علمی درباره تاریخ جهان باستان و ایران مطالعه می‌شود خاطرنشان ...
Dec 8, 2015 - تخت جمشید میراث تاریخی و فرهنگی ایرانیان از زمان باستان تا کنون است. ... هر آنچه باید درباره شیراز بدانید ..... در ارائه‌ی این مقاله سعی کردیم با تحقیق و بررسی کامل و جامع بر این مجموعه‌ی بی‌نظیر ایرانی، مطالبی مفید و درخور شان ...

کوروش؛ اسطوره باستانی یا جنایتکار جنگی؟! - مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/.../کوروش-اسطوره-باستانی-یا-جنایت...
Nov 16, 2015 - (اصل متن در کتاب ایران باستان مرحوم پیرنیا صفحه ۲۵۰) ... از تعصب را درباره کوروش بگشاید و این نماد شناخته‌شده ایران را بیش از پیش به انصاف .... ذو القرنین می دانستند ولی گویا سایت مشرق از ان دو علامه بیشتر تحقیق کرده است.
تحقیق و مقاله کامل در مورد آداب و رسوم مردم ایران تحقیق درباره آداب و رسوم مردم ایران تعریف آداب و رسوم معنی آداب و رسوم آداب و رسوم اقوام ایرانیان باستان.
نگاهی اجمالی به تاریخچه باستان شناسی فرانسه در ایران ... سال های 1895 تا 1905 م منتشر شد، به عنوان نخستین تحقیق علمی جامع در باره ایران، خود اثری سترک است.

خودشیفتگی تاریخی ایرانیان - فرارو

fararu.com/fa/news/250360/خودشیفتگی-تاریخی-ایرانیان
Oct 21, 2015 - در صورتیکه طبق تحقیق دکتر محسن رنانی درکتاب اقتصاد سیاسی و مناقشه اتمی .... دکتر تورج دریایی استاد تاریخ ایران باستان درخصوص تغییر مفهوم ایرانشهری ... نمی‌توان امروزه دیدگاه اوستا در باره ایرانشهر را مد نظر قرار داد و منش ...
جایگاه ورزش در ایران باستان. دکتر گریشمن، باستان شناس فرانسوی درباره ورود آریانها هزار سال قبل از میلاد می‌‌گوید: این سواران ایرانی با زن، بچه و گله وارد شدند

درباره شیراز

iceia2015.ir/abouteshiraz.html
درباره شیراز ... علاوه بر آنچه گفته شد، کاوش های باستان شناسی در تخت جمشید، به سرپرستی ... سعدی از شاعران و متفکران بزرگ ایران در قرن هفتم هجری قمری است.

مقاله بررسی جایگاه زن در ایران باستان

bankmaghaleh.ir/مقاله-بررسی-جایگاه-زن-در-ایران-باستان/

Searches related to تحقیق درباره ایران باستان


تاریخ ایران از ابتدا تا کنون

تاریخ ایران باستان

تاریخ ایران قبل از اسلام

تحقیق در مورد تمدن ایران

تحقیق درباره تاریخ ایران باستان

تمدن ایران باستان

خلاصه تاریخ ایران pdf

درباره ی تاریخ

فرهنگ ایران باستان

۹۶/۰۸/۲۰ موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی