جواب معما بالاخره پیدا شد
اسم دختر فک کنم یکتا میشه
 
یه روز یه دختره با مامانش تو اتوبوس بوده یه پسریو میبینه میخواسته اسمشو به پسر بگه ولی چون مامانش پیشش بوده نمیتونسته لنگه کفششو درمیاره میزنه زیر سقف
اسم دختر چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگه گفتین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟