شهر عکس

داستان رمزی و نمادین

داستان رمزی و نمادین

 

حکایت پادشاه و کنیزک,داستان پادشاه و کنیزک,حکایت و داستان

پادشاه قدرتمند و توانایی, روزی برای شکار با درباریان خود به صحرا رفت, در راه کنیزک زیبایی دید و عاشق او شد. پول فراوان داد و دخترک را از اربابش خرید, پس از مدتی که با کنیزک بود. کنیزک بیمار شد و شاه بسیار غمناک گردید. از سراسر کشور, پزشکان ماهر را برای درمان او به دربار فرا خواند, و گفت: جان من به جان این کنیزک وابسته است, اگر او درمان نشود, من هم خواهم مرد.

 

هر کس جانان مرا درمان کند, طلا و مروارید فراوان به او می‌دهم. پزشکان گفتند: ما جانبازی می‌کنیم و با همفکری و مشاوره او را حتماً درمان می‌کنیم. هر یک از ما یک مسیح شفادهنده است. پزشکان به دانش خود مغرور بودند و یادی از خدا نکردند. خدا هم عجز و ناتوانی آنها را به ایشان نشان داد. پزشکان هر چه کردند, فایده نداشت. دخترک از شدت بیماری مثل موی, باریک و لاغر شده بود. شاه یکسره گریه می‌کرد. داروها, جواب معکوس می‌داد.

 

شاه از پزشکان ناامید شد. و پابرهنه به مسجد رفت و در محرابِ مسجد به گریه نشست. آنقدر گریه کرد که از هوش رفت. وقتی به هوش آمد, دعا کرد. گفت ای خدای بخشنده, من چه بگویم, تو اسرار درون مرا به روشنی می‌دانی. ای خدایی که همیشه پشتیبان ما بوده‌ای, بارِ دیگر ما اشتباه کردیم. شاه از جان و دل دعا کرد, ناگهان دریای بخشش و لطف خداوند جوشید, شاه در میان گریه به خواب رفت. در خواب دید که یک پیرمرد زیبا و نورانی به او می‌گوید: ای شاه مُژده بده که خداوند دعایت را قبول کرد, فردا مرد ناشناسی به دربار می‌آید. او پزشک دانایی است. درمان هر دردی را می‌داند, صادق است و قدرت خدا در روح اوست. منتظر او باش.


فردا صبح هنگام طلوع خورشید, شاه بر بالای قصر خود منتظر نشسته بود, ناگهان مرد دانای خوش سیما از دور پیدا شد, او مثل آفتاب در سایه بود, مثل ماه می‌درخشید. بود و نبود. مانند خیال, و رؤیا بود. آن صورتی که شاه در رؤیای مسجد دیده بود در چهرة این مهمان بود. شاه به استقبال رفت. اگر چه آن مرد غیبی را ندیده بود اما بسیار آشنا به نظر می‌آمد. گویی سالها با هم آشنا بوده‌اند. و جانشان یکی بوده است.


شاه از شادی, در پوست نمی‌گنجید. گفت ای مرد: محبوب حقیقی من تو بوده‌ای نه کنیزک. کنیزک, ابزار رسیدن من به تو بوده است. آنگاه مهمان را بوسید و دستش را گرفت و با احترام بسیار به بالای قصر برد. پس از صرف غذا و رفع خستگی راه, شاه پزشک را پیش کنیزک برد و قصة بیماری او را گفت: حکیم، دخترک را معاینه کرد. و آزمایش‌های لازم را انجام داد. و گفت: همة داروهای آن پزشکان بیفایده بوده و حال مریض را بدتر کرده, آنها از حالِ دختر بی‌خبر بودند و معالجة تن می‌کردند. حکیم بیماری دخترک را کشف کرد, امّا به شاه نگفت. او فهمید دختر بیمار دل است. تنش خوش است و گرفتار دل است. عاشق است.

 

عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل

درد عاشق با دیگر دردها فرق دارد. عشق آینة اسرارِ خداست. عقل از شرح عشق ناتوان است. شرحِ عشق و عاشقی را فقط خدا می‌داند. حکیم به شاه گفت: خانه را خلوت کن! همه بروند بیرون، حتی خود شاه. من می‌خواهم از این دخترک چیزهایی بپرسم. همه رفتند، حکیم ماند و دخترک. حکیم آرام آرام از دخترک پرسید: شهر تو کجاست؟ دوستان و خویشان تو کی هستند؟

 

پزشک نبض دختر را گرفته بود و می‌پرسید و دختر جواب می‌داد. از شهرها و مردمان مختلف پرسید، از بزرگان شهرها پرسید، نبض آرام بود، تا به شهر سمرقند رسید، ناگهان نبض دختر تند شد و صورتش سرخ شد. حکیم از محله‌های شهر سمر قند پرسید. نام کوچة غاتْفَر، نبض را شدیدتر کرد. حکیم فهمید که دخترک با این کوچه دلبستگی خاصی دارد. پرسید و پرسید تا به نام جوان زرگر در آن کوچه رسید، رنگ دختر زرد شد، حکیم گفت: بیماریت را شناختم، بزودی تو را درمان می‌کنم.

 

این راز را با کسی نگویی. راز مانند دانه است اگر راز را در دل حفظ کنی مانند دانه از خاک می‌روید و سبزه و درخت می‌شود. حکیم پیش شاه آمد و شاه را از کار دختر آگاه کرد و گفت: چارة درد دختر آن است که جوان زرگر را از سمرقند به اینجا بیاوری و با زر و پول و او را فریب دهی تا دختر از دیدن او بهتر شود. شاه دو نفر دانای کار دان را به دنبال زرگر فرستاد. آن دو زرگر را یافتند او را ستودند و گفتند که شهرت و استادی تو در همه جا پخش شده، شاهنشاه ما تو را برای زرگری و خزانه داری انتخاب کرده است. این هدیه‌ها و طلاها را برایت فرستاده و از تو دعوت کرده تا به دربار بیایی، در آنجا بیش از این خواهی دید. زرگر جوان، گول مال و زر را خورد و شهر و خانواده‌اش را رها کرد و شادمان به راه افتاد. او نمی‌دانست که شاه می‌خواهد او را بکشد.

 

سوار اسب تیزپای عربی شد و به سمت دربار به راه افتاد. آن هدیه‌ها خون بهای او بود. در تمام راه خیال مال و زر در سر داشت. وقتی به دربار رسیدند حکیم او را به گرمی استقبال کرد و پیش شاه برد، شاه او را گرامی داشت و خزانه‌های طلا را به او سپرد و او را سرپرست خزانه کرد. حکیم گفت: ای شاه اکنون باید کنیزک را به این جوان بدهی تا بیماریش خوب شود. به دستور شاه کنیزک با جوان زرگر ازدواج کردند و شش ماه در خوبی و خوشی گذراندند تا حال دخترک خوبِ خوب شد. آنگاه حکیم دارویی ساخت و به زرگر داد. جوان روز بروز ضعیف می‌شد. پس از یکماه زشت و مریض و زرد شد و زیبایی و شادابی او از بین رفت و عشق او در دل دخترک سرد شد:


عشقهایی کز پی رنگی بود
عشق نبود عاقبت ننگی بود


زرگر جوان از دو چشم خون می‌گریست. روی زیبا دشمن جانش بود مانند طاووس که پرهای زیبایش دشمن اویند. زرگر نالید و گفت: من مانند آن آهویی هستم که صیاد برای نافة خوشبو خون او را می‌ریزد. من مانند روباهی هستم که به خاطر پوست زیبایش او را می‌کشند. من آن فیل هستم که برای استخوان عاج زیبایش خونش را می‌ریزند. ای شاه مرا کشتی.

 

اما بدان که این جهان مانند کوه است و کارهای ما مانند صدا در کوه می‌پیچد و صدای اعمال ما دوباره به ما برمی‌گردد. زرگر آنگاه لب فروبست و جان داد. کنیزک از عشق او خلاص شد. عشق او عشق صورت بود. عشق بر چیزهای ناپایدار. پایدار نیست. عشق زنده, پایدار است. عشق به معشوق حقیقی که پایدار است. هر لحظه چشم و جان را تازه تازه‌تر می‌کند مثل غنچه.


عشق حقیقی را انتخاب کن, که همیشه باقی است. جان ترا تازه می‌کند. عشق کسی را انتخاب کن که همة پیامبران و بزرگان از عشقِ او به والایی و بزرگی یافتند. و مگو که ما را به درگاه حقیقت راه نیست در نزد کریمان و بخشندگان بزرگ کارها دشوار نیست

 

 

 

 

 

ریشه های رمزآلود داستان نمادین "جادوگر شهر اُز (OZ)" - کشف ماسون

 

 

 

 

 

kashfmason.persianblog.ir/post/425/
Jul 12, 2013 - در این جا به تحلیلی از مفاهیم رمزی موجود در داستان "Oz " و پیش زمینه فکری نویسنده آن خواهیم پرداخت. . . با اینکه داستان "جادوگر شهر Oz " به عنوان ...

ایبنا - داستان رمزی مولانا، واگویه‌ای از هجرت انسان است

www.ibna.ir/fa/doc/.../داستان-رمزی-مولانا-واگویه-ای-هجرت-انسان
Sep 13, 2009 - وی گفت: در نگرش نمادین، شخصیت‌های پرداخته در متن، نقطه عزیمتند. این داستان، داستانی رمزی است از هجرت انسان که قرار گرفتن آن به دنبال «نی‌نامه» ...

داستان های نمادین و رمزی

job-finder.frhost.in/داستان-های-نمادین-و-رمزی.html
داستان های نمادین و رمزی,رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی has 19 ratings and 3 reviews. Ahmad said: Symbolism and symbolic stories in Persian ...
سخن از یک قصه ی رمزی و جهان مه آلود و نمادین آن است . می دانیم که قصه های رمزی و سمبلیک در ادب منثور داستانی ما از قرن پنجم با آثاری همچون رسالۀ النظیر(داستان مرغان) ...

پادشاه و کنیزک (داستان مثنوی مولوی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/.../پادشاه_و_کنیزک_(داستان_مثنوی_مولو...
داستان شاه و کنیزک اولین داستان کتاب مثنوی معنوی و نخستین سخن مولوی در آن کتاب است که پس از ماجرای نمادین و تمثیلی نی‌نامه آمده است. این داستان، یکی از جدی ... غیبی داده می‌شود. داستان روایتی ۲ سطحی است و دارای سطح ظاهری و سطح رمزی است.

صفحه اصلی | آموزش نماد

dd1.nidcs.ir/blog/lavimi?pId=834&cId=1790&cmnt
این گونه داستان ها را «داستان های رمزی و نمادین» می گویند. مثلاً می گویند: «کلاغ» نماد خبرچینی و بدیمنی، «طوطی» نماد تقلیدکننده، «اسب» مظهر نجابت و «کبوتر» مظهر ...
Apr 27, 2010 - سامرست موام میگوید یک داستان چند رمز مهم دارد : 1- اصل و اساسش به روایت ... نمادها و نشانه ها که بر عین خودش دلالت کند، و اگر هر رمزی به تکرار برسد ...

داستان‌های رمزی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

www.virascience.com/search/?q=داستان‌های%20رمزی
قصه‌های عامیانه همچون اسطوره‌ها و داستان‌های رمزی قابلیت زیادی برای رمزگشایی دارند. ... معنا شناسی نمادین هفت گنبد با رویکرد عرفانی (با تاکید بر دو نگاره خمسه ...

SID.ir | جنبه های نمادین رمان سووشون

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=156875
by رنجبر ابراهیم
بعد رمزی آن عمق تاریخی - فرهنگی و جنبه فلسفی خاصی به آن داده است. لایه روایی آن داستانی جذاب با مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی و با اوصاف شاعرانه است، اما لایه زیرین و ...

ارزش های رمزی و نمادین البرز کوه در جغرافیای اساطیری شاهنامه - راسخون

rasekhoon.net › مقالاتفرهنگ و اندیشهشعر و ادبسایر مقالات
در نقل داستان ها،کوه ها به ویژه کوه اسطوره ای البرز،جایگاه خاصی در شاهنامه دارد زیباترین و رمزی ترین داستانهای شاهنامه هریک به نوعی با البرز کوه در پیوند است.
به نام خدا و سلام. بعد از یک تاخیر طولانی با یک داستان جدید برگشتم. سعی می کنم اینبار بتونم بدون وقفه یا حداقل با وقفه های کوتاه تری قصه گویی رو ادامه بدم.

داستان کوتاه رمزی و نمادین - توصیه - دانلود آهنگ

tosyeh.abclink.ir/داستان-کوتاه-رمزی-و-نمادین.html
Not Found Any Result for : داستان کوتاه رمزی و نمادین. Similar Words may have result : منبع : tosyeh.abclink.ir. ادامه مطلب " داستان کوتاه رمزی و نمادین " را بخوانید.

تحلیل داستان شاه و کنیزک در مثنوی مولوی - تبیان

www.tebyan.net › صفحه اصلیادبیاتنقد و بررسی ادبی
Apr 6, 2010 - داستان شاه و کنیزک نخستین داستان مثنوی و نخستین سخن مولوی پس از ... همدلی و همدردی با گوینده لازم است)؛ 3- هر قصه ای رمزی دارد «که لبّ معنی و ... آن است و داستان شاه و کنیزک شرحی تمثیلی و نمونه ای نمادین برای مقاصد نی نامه است.
شناسایی عناصر نمادین، نگاره‌های داستان ضحاک در شاهنامه‌های دوران مغول تا پایان ... بر این مبنا ادبیات و هنر ایران در هر زمان و دوره به صورت رمزی و نمادین بیان شده است.
این گونه داستان ها را " داستان های رمزی ونمادین " می گویند. "کلاغ " نماد ... در این جا برخی از نمادها ونشانه ها در نوشته ،که به زیبایی هنری آن می افزاید،آورده. شده است.
Rating: 3.6 - ‎19 votes
رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی has 19 ratings and 3 reviews. Ahmad said: Symbolism and symbolic stories in Persian Literature, Taki Purnamdarianعنوا...

ادبیات داستانی عرفانی - ویکی فقه

www.wikifeqh.ir/ادبیات_داستانی_عرفانی
ابتدا باید مفهوم رمز را روشن کرد، تا منظور از داستان رمزی فهمیده شود. ... عرفانی خود در زبانی نمادین و تأثیر بر مخاطب عام چراکه اغلب مخاطبان صوفیه عامه‌ی مردم بوده‌اند.

فارسی - فصل دوم کتاب

farsi2873.blogfa.com/post/11
کتابی است شامل مجموعه داستان هایی که حیوانات قهرمانان آن هستند. .... نکته ی دوم: در سال های گذشته، باجان بخشی به اشیاء (تشخیص) و نماد و داستان های رمزی و نمادین آشنا ...
42- داستان های رمزی و نمادین را تعریف کنید ؟ داستان نویسان با استفاده از تخیّل و آوردن شخصیّت های غیر انسان ، ذهن مارا وا می دارند تا شبیه آن ها را در جامعه و اطراف خود ...

یادداشت - داستان نمادین

mynotes89.blogfa.com/cat-6.aspx
یادداشت - داستان نمادین - اینجا دفترچه یادداشت من است!

قصه های قرآن - ویکی‌پرسش

wikiporsesh.ir/قصه_های_قرآن
همگی به طور کامل عین حقیقت بوده، یا گاهی حالت نمادین و سمبلیک دارند؟ ... حق را با امور خیالی و غیر واقعی بیامیزند و مطلب درست خود را در قالب داستان های رمزی و کنایه ...
داستان ها یا از زبان اوّل شخص بیان می شوند یا سوم شخص . به این شیوهی بیان داستان، زاویه ی دید می گویند . 22- اگر ... 42- داستان های رمزی و نمادین را تعریف کنید ؟

فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی: A Comprehensive ...

https://books.google.com/books?isbn=1595845488 - Translate this page
رمان نویس: داستان نویس، نوولیست. رمع: زوبین، نیزه رمز: ... ۲-راز، سر، ۳- فن، قلق، لم رمزآلود: اسرارآمیز، رازآلود، رازناک، مرموز رمزی: ا- سری، مرموز، ۲- سمبلیک، نمادین رمق: ا- تاب، توان، طاقت، قوت، نا، ۲- رمه، گله رمال: ا- ریزهسنگ، ریگ، شن، ماسه. ۲پیشگویی ...
Oct 1, 2016 - اسطوره زبانی رمزی و نمادین دارد و همان‌طور که می‌دانیم . ... «سیمرغ در منطق‌الطیر عطار داستان رمزی از حقیقت مطلق است که برای رسیدن به آن باید از هفت ...

جون موالئم: داستان عجیب تدی خرسه، آنچه درباره رابطه ما با حیوانات نشان می ...

https://www.ted.com/.../jon_mooallem_the_strange_story_of_the_te...
May 27, 2014
جون موالئم نویسنده این داستان را می شکافد و از ما می خواهد که در نظر بگیریم چرا قصه های که درباره حیوانات وحشی می گوییم پیامدهای حقیقی در شانس آن ...

حکایتی بسیار زیبا از کلیله و دمنه - بیتوته

www.beytoote.com/fun/allegory/beautiful-story-kalile.html
کتاب کلیله و دمنه کلیله و دمنه درباره داستان کلیله و دمنه متن کلیله و دمنه داستانهای.

[PDF]ﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﻭﺷﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ - دانشگاه اصفهان

liar.ui.ac.ir/article_19669_9c8d8eb6b1a3ddb337bde95cc4a4c86d....
ﻌـﺪ رﻣـﺰی آن ﻋﻤـﻖ. ﺗﺎرﻳﺨﻲ. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﻨﺒﺔ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ آن. داده. اﺳﺖ . ﻻﻳﺔ رواﻳﻲ آن داﺳﺘﺎﻧ. ﻲ. ﺟﺬاب ﺑﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤـﺪن. اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﺎ اوﺻﺎف ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ اﺳﺖ. اﻣ ؛. ﺎ ﻻﻳﺔ زﻳـﺮﻳﻦ و رﻣـﺰی آن ﻛﻮدﺗـﺎی. 28.

نماد، غار، هفت پیکر - جادوی گفتار

yatu.ir/نظامی،-نماد،-غار،-هفت-پیکر/
در میان آثار ارزشمند این شاعر بزرگ، هفت پیکر اثری کاملاً رمزی است که هر یک از اجزا و تصاویر آن می تواند ... این مقاله نیز بر آن است تا معنای نمادین ایماژ غار در هفت پیکر نظامی را روشن کند. ... داستان زندگی چه کسانی مانند بهرام با غار پیوند خورده است؟

چهار مرغ خلیل - آفتاب

www.aftabir.com › مقالاتفرهنگی و هنریادبیات و شعر
Jan 22, 2009 - مولوی، قصه را نه از جهت ارایه نوع و شیوه پرداخت داستان بلکه با عنایت به لایه های ... داستانهای تمثیلی، داستانهای رمزی، داستان های طنزآمیز، داستانهای وهمی ..... حضور نمادین مرغان در ادبیات عرفانی ما نیز جلوه ای از این کوشش هنرمندانه است.

print - نسخه چاپی

adyannews.com/fa/print/51533
نمونه ی آشکار داستان های نمادین قرآن، داستان آفرینش و خلافت حضرت آدم(ع) و سجده ی ... از واقعیت سخن می گوید، بیانش «رمزی و سمبلیک» است؛ بدین معنا که از بیان امور ...
Dec 24, 2016 - داستان های رمزی و نمادین. داستان نویسان با استفاده از تخیّل رویدادهایی را بیان می کنند که در میان موجودات غیر انسان اتّفاق می افتد امّا در حقیقت هریک ...

تجلی نمادین شیر در مثنوی - Weblog RSS

weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/988.aspx
Oct 16, 2012 - در نتیجه، کلام به صورت رمزی و نمادین درمی آید و این بیان رمزآمیز و نمادین، ... در ادبیّات فارسی داستان ها و افسانه های فراوانی مربوط به حیوانات در قالب ...

ادبیات داستانی - نگاه

negah.info/ادبیات-داستانی/
Jun 16, 2015 - واژه‌های کلیدی: ادبیات داستانی، داستان، رمان، تقسیم‌بندی، سبک‌های ادبی، .... داستان‌های رمزی نیز نوعی از داستان‌های نمادین است که در ادبیات ما در آثار ...
Apr 7, 2012 - در ادبیات منظوم ایران نیز نخستین کسی که داستان رمزی سفر را نوشت، سنایی است و ... می‌دانیم که در فرهنگ نماد‌ها، انگشتری نماد اتصال و وصل است.

کتابخانه مجازی ادبیات - ارزش‌های رمزی و نمادین البرزکوه در جغرافیای ... - همه

www.eliteraturebook.com/.../ارزش‌های+رمزی+و+نمادین+البرزکوه+در...
به اعتقاد ارباب‌شرانی، در میان تمامی داستان‌های بیرون از سنت یهودی مسیحی و اسلامی داستان سیاوش بیش از همه به حال و هوا و مفاهیم نمادین اسطوره یوسف نزدیک است.
چکیده: اسطوره کلمه ای است که از واژهی یونانی هیستوریا به معنی داستان گرفته شده است . ... بنابراین برای درک و فهم تخیلات و اساطیر، به زبانِ نمادین نیاز است . .... و «معنا» در زبان متداعی شده اند و هر فرهنگ همچون مجموعهای از نظام های رمزی است که مهم ترین ...

[PDF]دریافت گواهی PDF مقاله - سیویلیکا

www.civilica.com/PdfExport-JR_JOIH-1-12_006=رمز-گشایی-از-ح...
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺭﻣﺰﯼ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﯾﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﮐﻬﻘﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻣﺰﯼ ﻭ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ﺩﺭ. ﺍﺩﺏ ﻣﻨﺜﻮﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﻫﻤﭽﻮﻧﺮﺳﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻈﯿﺮ (ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻏﺎﻥ) ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ.
Jan 14, 2017 - می دانیم که قصه های رمزی و سمبلیک در ادب منثور داستانی ما از قرن پنجم با ... نگارندگاندر این پژوهش بر آنند از قصه نمادین پادشاه و کنیزک از دفتر ...

معرفی سمانه شریفی/ تصویرگر | سایت هنر مقاومت

resistart.ir/content/معرفی-سمانه-شریفی-تصویرگر/
عناوین رساله پژوهشی : موضوع رساله کارشناسی : تصویرگری مذهبی/ داستان بالهای فطرس. موضوع رساله کارشناسی ارشد : تصویرسازی نمادین داستان های رمزی سهروردی.

انوار طاها | احکام شرعی, تفسیر, اعتقادات, تاریخ, مشاوره, پاسخگویی زنده ...

anvartaha.ir/.../ایا%20می%20توان%20زبان%20قران%20را%20سمب... - Translate this page
مثلا در مورد صحنه اى که قرآن از داستان آدم و آفرینش او و تعلیم اسماء و . ... بنابراین قرآن از زبان نمادین یا سمبلیک یا رمزی برای بیان حقایق برتر استفاده کرده تا ...

[PDF]اصل مقاله - مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی

jdva.du.ac.ir/article_61_02c484434e12a863682313b8c0862801.pdf
واژگان کلیدی: عناصر نمایشی، ادبیات داستانی، شعرِ روایی، تمثیل، شیخ ... با تحلیل داستان رمزی شیخ صنعان .... های رمزی و نمادین موالن ا و عطار از منظر داس تان.

رمز یا نماد (SYMBOL)

www.hawzah.net/fa/Article/View/82224/رمز-یا-نماد-(SYMBOL)-
نیز سعدالدین و راوینی بعد از آوردن «داستان غلام بازرگان » می نویسد: اکنون ای .... اشاره ها و حرکات اعضای بدن و ایماها نیز می تواند جنبه رمزی و نمادین داشته باشند: قرار ...

آیا تفسیر نمادین از قرآن صحیح است؟ آیا می توان داستان حضرت آدم علیه ...

quranalmahdi.blogfa.com/post-78.aspx - Translate this page
نمونه آشکار داستان های نمادین قرآن، داستان آفرینش و خلافت حضرت آدم علیه السلام و ... که از واقعیات سخن می گوید، بیانش «رمزی و سمبلیک» است؛ بدین معنا که از بیان ...

[PDF]ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮزﺑﺎن در ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻫﺎی ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ

jpll.iaubushehr.ac.ir/article_520910_2de352b6359bb4d83f2f07e8...
May 27, 2015 - ﻧﻤﺎدﻳﻦ. در. ﻣﺮزﺑﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. *. ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺎﻛﺪل. 1. اﺳﺘﺎد ﻳﺎر. ﮔﺮوه. زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ. واﺣﺪ راﻣﻬﺮﻣﺰ،. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. اﺳﻼﻣﻲ .... ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری در. داﺳﺘﺎن. ﻫﺎی. ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ. ﻣﺮزﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺷﺨﺼﻴﺖ. اوﺻﺎف ﻧﻤﺎدﻫﺎ. داﺳﺘﺎن. آﻫﻮ. ﻧﺠﻴﺐ و ﻣﺤﺠﻮب. ﮔﺮﻓﺘﺎر ..... ﺗﻤﺜﻴﻼت رﻣﺰی ﺑﻪ وﻳﮋه. داﺳﺘﺎن. ﻫﺎﻳﻲ. ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ...
Nov 28, 2011 - پرسش:سلام، آیا مکان ها و داستان هایی که در قرآن کریم ذکر شده اند؛ مانند ... و غیر واقعی بیامیزند و مطلب درست خود را در قالب داستان های رمزی و کنایه ای ...

پرتال جامع علوم انسانی - جنبه های نمادین رمان سووشون

www.ensani.ir/fa/content/304829/default.aspx - Translate this page
بُعد رمزی آن عمق تاریخی- فرهنگی و جنبه فلسفی خاصی به آن داده است. لایه روایی آن داستانی جذاب با مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی و با اوصاف شاعرانه است؛ اما لایه زیرین و ...

مجالس‌سبعه، منطق‌الطیری دیگر - گیلان ما

guilan-e-ma.ir/2012/12/مجالس‌سبعه،-منطق‌الطیری-دیگر/
Dec 21, 2012 - لغت موران رساله‌ای داستانی- رمزی- عرفانی از شیخ شهاب‌الدین یحیی ... ق) منظومه‌ای رمزی- نمادین- عرفانی (حدود ۴۷۰۰ بیت) در قالب مثنوی در بحر رمل مسدس ...

بن‌مایه‌های عرفان گنوسی در داستانی از هفت پیکر نظامی

jmmlq.azad.ac.ir/?_action=articleInfo&article=511568 - Translate this page
by فرخ نیا - ‎2014 - ‎Related articles
هفت‌پیکر نظامی اثری رمزی و نمادین است که تمام اجزای آن از ساختاری واحد و منسجم برخوردار ... هدف این مقاله نشان دادن ردپای این اندیشه‌ها در یکی از داستان‌های هفت‌پیکر است.

Searches related to داستان رمزی و نمادین


تحلیل داستان پادشاه و کنیزک

تفسیر داستان پادشاه و کنیزک

خلاصه داستان پادشاه و کنیزک

خلاصه ی داستان پادشاه و کنیزک

داستان رمزی و نمادین

داستان نمادین چیست

داستان های رمزی و نمادین چیست

شرح داستان پادشاه و کنیزک

شعر کامل پادشاه و کنیزک

۹۵/۱۲/۱۳ موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی