شهر عکس

درباره جشن سده

10 بهمن؛ جشن سده


فردوسی جشن سده را به زمان  پادشاهی هوشنگ نسبت می دهد و ابوریحان بیرونی به فریدون. اما رسمی شدن جشن سده به زمان اردشیر بابکان مقرر می شود، اما بطور کلی در هیچیک از اسناد تاریخی به چگونگی شیوه ی جشن اشاره ای نشده است.جشن سَده چیست؟

جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه برگزار می‌شود.

 

آیین‌های جشن سده
در دهمین روز یا آبان روز از بهمن ماه با افروختن هیزمی که مردمان، از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد آورده‌اند، جشن سده آغاز می‌شود. در اشارات تاریخی این جشن همیشه به شکل دست جمعی و با گردهمایی همه مردمان شهر و محله و روستا در یکجا و با برپایی یک آتش بزرگ برگزار میشده است. مردمان در گردآوردن هیزم با یکدیگر مشارکت میکنند و بدین ترتیب جشن سده، جشن همکاری و همبستگی مردمان است. زرتشتیان تهران، کرج، استان یزد و روستاهای اطراف میبد و اردکان، کرمان و روستاها، اهواز، شیراز، اصفهان، اروپا (سوئد) و آمریکا (کالیفرنیا) و استرالیا با گردآمدن در یک نقطه از شهر یا روستا در کنار هم آتشی بسیار بزرگ می‌افروزند و به نیایش خوانی و سرودخوانی و پایکوبی می‌پردازند.

 

معنای واژه سده
بعضی دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می‌دانند. ابوریحان بیرونی می‌نویسد: «سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفته‌اند که هرگاه روزها و شب‌ها را جداگانه بشمارند، میان آن و آخر سال عدد صد بدست می‌آید و برخی گویند علت این است که در این روز زادگان کیومرث - پدر نخستین - درست صدتن شدند و یکی از خود را بر همه پادشاه گردانیدند و برخی برآنند که در این روز فرزندان مشی و مشیانه به صد رسیدند و نیز آمده: “شمار فرزندان آدم ابوالبشر در این روز به صد رسید. ”»

 

نظر دیگر اینکه سده معروف، صدمین روز زمستان است. از ابتدای زمستان (اول آبان ماه) تا ۱۰ بهمن که جشن سده‌ است صد روز، و از ۱۰ بهمن تا نوروز و اول بهار ۵۰ روز و ۵۰ شب بوده‌است. و به علت اینکه از این روز به بعد انسان به آتش دست پیدا کرده‌است شب هم مانند روز روشن و گرم و زنده‌است شب‌ها هم شمرده می‌شوند.

 

یکی دیگر از دلایل گرامی‌داشت این شب این است که ایرانیان دو ماه میانی زمستان را، همان دی و بهمن را، بسیار سخت و هنگام نیرومند گشتن اهریمن می‌دانستند و برای پایان یافتن این دوماه نیایش‌های ویژه‌ای برگزار می‌کردند. از شب چله که چله بزرگ نیز نامیده می‌شد و در آن مهر برای مبارزه با اهریمن دوباره زاده شده بود تا شب دهم بهمن ماه که جشن سده و چله کوچک نامیده می‌شد برابر ۴۰ روز است. و به سبب اینکه آتش (مظهر گرما و نور و زندگی) در روز سده کشف شده بود و وسیله دیگری برای مبارزه با اهریمن و بنا بر آیین باعث روشنایی شب مانند روز شد از شب چله کوچک تا اول اسفند ۲۰ روز و ۲۰ شب (جمعاً چهل شب و روز) است. و برخی گفته‌اند که این تسمیه به مناسبت صد روز پیش از به دست آمدن محصول و ارتفاع غلات است.

 

مهرداد بهار در کتاب «پژوهشی در فرهنگ ایران» و رضا مرادی غیاث‌آبادی در کتاب «نوروزنامه»، بر این باورند که سَدَه در زبان اوستایی به معنای برآمدن و طلوع کردن است و ارتباطی با عدد ۱۰۰ ندارد. عدد «سد» به شکل «صد» معرب شده‌است در حالیکه واژه «سده» به شکل «سذق» معرب شده‌است.

 

جشن سده, 10 بهمن جشن سده, آئین های جشن سده

امروزه جشن سده به صورت پراکنده در بعضی شهر های ایران برگزار می شود

 

برگزاری جشن سده
برگزاری جشن سده را می توان به سه دوره ی تاریخی تقسیم کرد :  
1 – دوره ی پیش از اسلام 2 – دوره ی بعد از اسلام  3 – دوره ی کنونی

 

1- جشن سده در دوره ی پیش از اسلام :
فردوسی جشن سده را به زمان  پادشاهی هوشنگ نسبت می دهد و ابوریحان بیرونی به فریدون. اما رسمی شدن جشن سده به زمان اردشیر بابکان مقرر می شود، اما بطور کلی در هیچیک از اسناد تاریخی به چگونگی شیوه ی جشن سده اشاره ای نشده است.

 

2- جشن سده بعد از اسلام :
در این دوره مورخانی چون بیرونی، بیهقی، گردیزی، مسکویه و ... و ... از شیوه ی جشن در دوران پادشاهی غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان و آل زیار و تا دوران مغول بسیار نوشته اند، حتی  داستان مرگ مرد آویج  را  نیز نقل کرده اند (که جشن سده ی باشکوهی ترتیب داد بود  و در پایان جشن به دست مخالفان خود به قتل رسید)، اما اخباری که در زمینه ی برگزاری جشن سده داده اند، مانند هر آگاهی دیگر مربوط به دربار پادشاهان و امیران است و از آیین های عامه ی مردم و شیوه ی برگزاری سده در میان آنان گزارشی باز نمانده است.

 

اخبار موجود از این دوره نشانگر آن است که جشن سده در آن زمان با شکوه تمام برگزار می شده و حتی شاعرانی چون عنصری، فرخی، منوچهری، عسجدی  در توصیف چگونگی  و چون و چندی آتش آن داد سخن داده و نیز از پرندگان و جانورانی که به آتش می انداختند، یاد کرده اند.  در اینجا به دو گزارش در این زمینه اشاره می شود:

 

گزارش نخست آثار الباقیه ؛ صفحه ی 351 :
آتش افروزند تا شر آن "جهنم" بر طرف گردد و گیاه خوشبو تبخیر میکنند تا مضرات آن را  برطرف کنند. در خانه ی ملوک رسم شده که آتش بیافروزند و چون شعله ور گردد، جانوران وحشی را به آتش می اندازند و مرغ ها در شعله ی آن می پرانند و در کنار این  آتش می نشینند و به لهو و لعب مشغول می شوند.

 

گزارش دوم ؛ تاریخ بیهقی ؛  صفحه ی 571 و 572  :
امیر  (سلطان مسعود غزنوی) فرمود تا سراپرده بر راه مرو بزدند بر سه فرسنگی لشگرگاه و سده نزدیک بود. اشتران سلطانی را، و از آن همه لشکر به صحرا بردند و گز (2)کشیدن گرفتند تا سده کرده آید و پس از آن حرکت کرده آید و گز می آوردند و در صحرایی که جوی آب بزرگ بود، پر از برف می افکندند تا به بالای فلعتی برآمد و چارطاق ها بساختند از چوب، سخت بلند و آن را به گز بیاکندند و گز دیگر جمع کردند که سخت بسیار بود و بالای کوهی بر آمده و اَله =(  عقاب ) بسیار و کبوتر . و سده فراز آمد. نخست شب امیر بر لب آن جوی آب که شراعی زده بودند، بنشست و ندیمان و مطربان بیامدند و آتش به هیزم زدند و پس از آن شنودم که قریب ده فرسنگ فروغ آن آتش بدیده بودند، و کبوتران نفط= (نفت) اندود بگذاشتند و ددان برف اندود آتش زده دویدن گرفتند و چنان سده ای بود که دیگر آنچنان ندیده بودم و آن به خرّ می به پایان آمد.

 

البته باید اشاره کرد رسم هایی از چون سوزاندن کبوتران و پرندگان و جانوران که در حضور شاهان انجام می گرفته، به هیچ روی بر اساس آیین زردشتی نیست، چرا که  آتش نزد آنان بسیار گرامی است و در همه ی کتاب های آیینی زردشتیان در مورد پاکیزه نگاهداشتن و نیالودن آتش به آنان سفارش بسیار شده و هم در اوستا، بخش گاتها  آمده است:  " ... ای مزدا نفرین تو به کسانی باد که با آموزش خود مردم را از کردار نیک رویگردان می سازند و به کسانی که جانوران را با فریاد شادمانه قربانی  می نمایند".

 

معنای واژه سده, 10 بهمن جشن سده, آئین های جشن سده

سده سوزی در کرمان غروب روز دهم بهمن ماه برگزار می شود

 

3- جشن سده در دوران کنونی :
امروزه نیز جشن سده یا سده سوزی به صورت پراکنده در بعضی شهر ها و روستاها ی ایران در دهم بهمن ماه برگزار می شود. در مازندران، لرستان، سیستان و بلوچستان، کشاورزان و روستاییان و چوپان ها نزدیک غروب ِ یکی از روز های زمستان روی پشت بام، دامنه ی کوه یا کنار کشتزار و چراگاه آتش می افروزند و بنا بر سنتی دیرین پیرامون آن گرد می آیند، بی آنکه نام جشن سده بر آن نهند.

 

اما در کرمان و بیشتر شهرهای آن استان جشن سده یا سده سوزی با شکوه تمام برگزار می شود. در میان چادر نشینان بافت سیرجان سده سوزی چوپانی برگزار می شود. در یکی از روستاهای جیرفت (آبادی بلوک از دهستان اسماعیلی) شب دهم بهمن آتش بزرگی به نام آتش سده، با چهل شاخه از درختان هرس شده  ی باغ به نشانه ی چهل روز (چله ی بزرگ) در میدان ده بر می افروزند و از روی آن می پرند و می خوانند :
سده سده ی دهقانی / چهل کنده ی سوزانی / هنوز گویی زمستانی

 

سده سوزی در کرمان غروب روز دهم بهمن ماه برگزار می شود اما کرمانی ها از چند روز قبل در تدارک آن هستند. از اول بهمن عموم باغداران و مالکان – هر یک به قدر همت و به نسبت ثروت خود – چند بار هیزم را که از بیابان ها و کوهپایه های اطراف فراهم شده، به محل جشن سده می آورند. دست فروشان نیز تا روز نهم بهمن محل گستردن بساط خود را معین می کنند.

 

پیش تر ها که سده سوزی در فضای باز انجام می شد، مردم از بعد از ظهر بلند در اطراف محل افروختن آتش به صورت گروهی فرش می انداختند و تا فرارسیدن ساعت موعود خود را با گفتگو و دیدار یکدیگر و نوشیدن چای و خوردن آجیل سرگرم می کردند، اما این روز ها فقط چند ساعت پیش از سده سوزی ، در خیابان سده اجتماع می کنند.


روز دهم بهمن ماه چهره ی شهر عوض می شود. مغازه ها زودتر بسته می شود. چند ساعت قبل از افروختن آتش زنان زردشتی در آشپز خانه ی بزرگ باغ " بداق آباد " آش و سیرو  می پزند. گرد همایی خانواده ها در ایوان باغ و خوردن آش و سیرو و آجیل بخشی از مراسم جشن سده است. فروشندگان دوره گرد در کنار میوه و آشامیدنی در بساط خود، حتما ً باید آجیل ( تخمه ، پسته ، مغز بادام و فندق) را هم داشته باشند.


افزون بر مردم شهر ، مردم دیگر هم  از حومه و شهر های نزدیک برای شرکت در سده سوزی می آیند. برزگران هنگام شرکت در مراسم حتی اگری ک شاخه هیزم هم شده برای خرمن سده می آورند تا با رضای خاطر مشتی از خاکستر سده را  به همراه ببرند و برای شگون و برکت در کشتزار خود بپاشند.


نزدیک غروب دو موبد لاله به دست با لباس سفید، که پوشاک رسمی روحانیان زردشتی به هنگام اجرای آیین های دینی است – ظاهر می شوند. زمزمه کنان به خرمن سده نزدیک می گردند و از سمت راست سه بار گرد آن می گردند سپس این خرمن هیزم را با شعله ی لاله ها – که روشنی آنها از آتشی است که از آتشکده آورده شده – از چهار سو آتش می زنند. شعله های آتش ، فروزان و سر کش به آسمان کشیده می شود و همراه آن هلهله و شادمانی مردم در فضا می پیچد و همه جا سر شار از شور و هیجان می گردد.


پس از ساعت ها که شعله ها فرو کش می کند، مردم بویژه جوان تر ها از روی بوته های آتش می پرند. در قدیم اسب سواران زودتر از مردم خود را به آب و آتش می زدند و هنر نمایی می کردند. در آخرین ساعت پایانی جشن سده که آتش به خاکستر می نشیند، مردم پس از گذراندن یک بعد از ظهر شور انگیز و درخشان به خانه های خود باز می گردند. رسم است که کشاورزان مقداری از خاکستر سده را به نشانه ی پایان گرفتن سرمای زمستان به کشتزارهای خود می برند و می گویند که در این شب ستاره ی گرما به زمین درود می فرستد.


جشن سده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/جشن_سده
در اشارات تاریخی این جشن همیشه به شکل دسته جمعی و با گردهمایی همه مردمان شهر و محله و روستا در یکجا و با برپایی یک آتش بزرگ برگزار می‌شده است. مردمان در گردآوردن هیزم با یکدیگر مشارکت می‌کنند و بدین ترتیب جشن سده، جشن همکاری و همبستگی مردمان است. زرتشتیان تهران، کرج، استان یزد و روستاهای اطراف میبد و اردکان، کرمان و ...

همه چیز درباره جشن سده | تمدن ما

tamadonema.ir/tag/همه-چیز-درباره-جشن-سده
جشن سده. توسط : کاوه آهنگربدون دیدگاه · جشن سده. یکی از جشن های دیرینه ایرانیان جشن سده است که درشب دهم بهمن ماه یعنی آبان روز برگزار میشود.این جشن در تقویم جدید زرتشتیان مصادف با مهر روز از بهمن ماه است ولی ابوریحان بیرونی و دیگر من... ادامه متن ...

10 بهمن؛ جشن سده - بیتوته

www.beytoote.com/art/.../celebration3-sadeh2-celebration.html
آئین های جشن سده زمان برگزاری جشن سده جشن سده چیست جشن سده,10 بهمن؛ جشن سده,معنای واژه سده,چگونگی برگزاری جشن سده,جشن سده در دوره ی پیش از اسلام,جشن های باستانی,جشن های ایران باستان,مناسبتهای ملی,مناسبتهای مذهبی.

آداب و رسوم جشن سده - بیتوته

www.beytoote.com/art/city-country/customs-sadeh2-culture.html
جشن سده ابوریحان در کتاب التفهیم درباره وجه تسمیه جشن سده می نویسد: "سبب نام سده چنانست که از آن تا نوروز پنجاه روز است و پنجاه شب". اشتقاق سده چون جشن سده مانند جشن‌های فروردین و تیرگان و مهرگان و… از عهد ساسانی به یادگار مانده است، بی‌شک در زبان پهلوی نامی داشته است و ظاهراً جشن مزبور در آن زمان «ستک» (satak) یا «سدهگ» ...

جشن سده چیست؟ | چی

cheee.ir/7613/sadeh-celebration-2/
Jan 30, 2016 - آیا جشن سده صرفا مربوط به زرتشتیان است؟ ... جشن سده را به داستان کشف آتش توسط هوشنگ شاه پیشدادی که یکی از پادشاهان اسطوره‌ای ایران بوده، مرتبط می‌دانند. ... درباره نویسنده. اشکان خسروپور کتاب را باید با چای خورد، این‌طوری مزه‌اش بهتر است و اصلا بیشتر حال آدم را خوب می‌کند. کتاب‌های زیادی هستند، همین‌طور ...

جشن سده - گروه کویرها و بیابان‌های ایران

https://www.irandeserts.com › ... › جشن‌های باستانی ایرانجشن سده
Dec 4, 2011 - جشن سده ابوریحان در کتاب التفهیم درباره وجه تسمیه جشن سده می نویسد: "سبب نام سده چنانست که از آن تا نوروز پنجاه روز است و پنجاه شب". اشتقاق سده چون جشن سده مانند جشن‌های فروردین و تیرگان و مهرگان و… از عهد ساسانی به یادگار مانده است، بی‌شک در زبان پهلوی نامی داشته است و ظاهراً جشن مزبور در آن زمان «ستک» ...
Jan 29, 2016 - روح‌الامینی، که خود کرمانی است، درباره برگزاری سده در کرمان می‌گوید: «کرمانی‌ها این جشن را باشکوه‌تر از مناظق دیگر برگزار می‌کنند. هنوزهم در کرمان رسم است که کشاورزان از خاکستر آتش بر زمین‌هاشان می‌پاشند، زیرا عقیده دارند که خاکستر آتش سده به زمین برکت می‌دهد.» او ادامه می‌دهد: «در گذشته‌های نه چندان دور این مراسم در ...

جشن سده - مهرمیهن

www.mehremihan.ir/iranian-traditions/678-جشن-سده.html
جشن سده در میان عناصر چهارگانه ؛ آتش و آب و خاک و باد ؛ از دیر باز آتش در میان آریا ییان اعتبار دیگری داشته است . در اوستا آتش فرزند اهورامزدا و سپندار مذ =( زمین ) نامیده می شود . از این رو ایرانیان باستان آن را همیشه فروزان می داشتند و نشانه ی اهورایی اش می دانستند و شعله اش را نماد فروغ ازلی می شمردند و آتشکده های همیشه روشن برای آنان ...

درباره جشن سده ایرانیان | پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت

www.vakilemelat.ir/fa/news/view/256300/درباره-جشن-سده-ایرانیان
1 day ago - درباره جشن سده ایرانیان ,در دهمین روز یا آبان روز از بهمن ماه با افروختن هیزمی که مردمان، از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد آورده‌اند، این جشن آغاز می‌شود. به نوشته مورخانی همچون بیرونی، بیهقی، گردیزی جشن سده یکی از سه جشن بزرگ ایرانیان است که در دوران اسلامی، تا اواخر دوران خوارزمشاهیان و حمله مغول دوام ...

بزرگترین جشن سده دنیا در کرمان/ شادمانه ای به بهانه گرم شدن دل زمین ...

https://www.mehrnews.com/.../بزرگترین-جشن-سده-دنیا-در-کرمان...
Jan 29, 2012 - به گواه متون تاریخی، سده جشن پیدایش آتش است. روایات متعددی هست درباره دلیل برگزاری این جشن توسط ایرانیان باستان؛ در برخی از روایات تاریخی آمده است که چون صد روز که از زمستان بزرگ می‌ گذشت ایرانیان جشن سده را برپا می‌ کردند (در تقویم کهن ایرانیان مهرآیین، زمستان ۱۵۰ روزه و تابستان ۲۱۰ روزه بوده است.
زرتشتیان یزد آئین جشن سده امسال را بعدازظهر جمعه 10 بهمن 1393 در روستای چم یزد برگزار کردند. جشن "سده" بزرگترین جشن‌ آتش و یکی از کهن‌ترین آیین‌های شناخته شده ...
Jan 29, 2012 - از جمله آن، آیین سده سوزی بوده که با سرور و شادی که به همراه دارد، نمونه کامل یک جشن اصیل و تمام عیار ایرانی است. به گواه متون تاریخی، سده جشن پیدایش آتش است. روایات متعددی هست درباره دلیل برگزاری این جشن توسط ایرانیان باستان؛ در برخی از روایات تاریخی آمده است که چون صد روز که از زمستان بزرگ می‌گذشت ...
Jan 31, 2014 - نخست به آتشکده رفتیم تا موبدیار آتشکده کرمان راببینیم تا درباره فلسفه سده از او بپرسیم. کرمان موبد ندارد قرار بود مهران غیبی موبد یار جامعه زرتشتیان کرمان درباره فلسفه و آیین پرستاری از جشن سده به ما توضیحاتی را بدهند.در بدو ورود ما به آتشکده ایشان از ما خواستند که کلاهی سفید که در جلوی در گذاشته ...

شادباش جشن سده | خِرَدگان

kheradgan.ir/شادباش-سده/
فرستنده: مجید خالقیان | با سپاس از فریناز جلالی | واپسین به روزرسانی: ۸ بهمن ۱۳۹۵ | شادباش جشن سده. بهمن: جشن سده جشن سده از جشن‌های بزرگ ایرانی بوده است که همانند نوروز و مهرگان سخنان فراوانی درباره آن گفته‌اند. جالب است که جشن سده پس از سد(صد) روز از آغاز آبان ماه و...
5 days ago - اما مهمترین جشن‌ها برای پرستش آتش جشن سده بود. جشن سده که با سور و شادی و روشن کردن آتش همراه است، نمونه‌ای‌ست اصیل از یک جشن ایرانی تمام عیار. جشنی که بعد از نوروز و مهرگان مهمترین جشن در ایران باستان بوده است. سده، جشن پیدایش آتش است. روایت های مختلفی هم درباره دلیل برگزاری این جشن در ایران باستان ...

گنجور » فردوسی » شاهنامه » هوشنگ » بخش ۲

https://ganjoor.net › فردوسیشاهنامههوشنگ
یکی جشن کرد آن شب و باده خورد سده نام آن جشن فرخنده کرد. زهوشنگ ماند این سده یادگار بسی باد چون او دگر شهریار. حمید نوشته: بیت ششم و هفتم در لغت نامه دهخدا ذیل توضیح کلمه آذرنگ به معنای روشن و منور این چنین آمده بسنگ گران آمد آن سنگ خورد مر آن سنگ این سنگ بشکست خرد فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ .

جشن سده از دیدگاه فردوسی (شاهنامه): | Reyhaneh Nickbakht | Pulse ...

https://www.linkedin.com/.../جشن-سده-از-دیدگاه-فردوسی-شاهنامه-re...
Jan 23, 2017 - در شاهنامه پیدایش آتش به «هوشنگ شاه» که یکی از شاهان پیشدادی است منسوب می‌شود. به روایت فردوسی روزی هوشنگ شاه به شکار می‌رود و بر سر راه خود ماری سیاه رنگ و تیره تن می‌بیند. وی که نخستین بار است که این موجود عجیب را رؤیت می‌کند، می‌هراسد و برای کشتن او سنگی به سویش پرتاب می‌نماید، مار می‌گریزد، اما ...

ممنوعیت حضور گردشگران در «جشن سده» - ایسنا - ISNA

https://www.isna.ir/news/.../ممنوعیت-حضور-گردشگران-در-جشن-سده
Jan 31, 2017 - مدیر یزد نیز از زمانی که جلسه تصمیم‌گیری درباره تورهای این مناسبت برگزار شده، حاضر به پاسخ‌گویی در این‌باره نشده است. در سال ۱۳۸۸ استان کرمان که اصلی‌ترین منطقه برای برگزاری این مراسم بوده، آیین‌های ویژه جشن سده کرمان را در فهرست آثار معنوی ثبت کرد، در حالیکه نزدیک به دو سال از حضور گردشگران در این ...

تحقیق درباره جشن سده - دانلود 1000

download1000.ir/2018/01/15/تحقیق-درباره-جشن-سده/
Jan 15, 2018 - سایت دانلود 1000 ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار تحقیق درباره جشن سده را از دسته بندی علوم انسانی جهت دانلود شما عزیزان ارائه نموده است. کلمات کلیدی مربوط به این فایل: دانلود جشن سده,تحقیق جشن سده,مقاله جشن سده,جشن سده. جهت دانلودتحقیق درباره جشن سده کافی است بر روی دریافت فایل در کادر ...

آگاهی‌هایی درباره جشن سده

www.t-z-a.com/old/Aein/Sade.htm
درباره چگونگی پدید آمدن سده چندین و چند داستان بر سرزبان‌ها است، اما صرف‌نظر از این که کدام‌یک به واقعیت نزدیک‌تر است و کدام‌یک به اسطوره‌ها می‌ماند، آن‌چه مهم است این است که این جشن به مناسبت پاسداری و پرستاری از آتش برگزار می‌شود که یکی از سودمندترین پدیده‌های اهورا داده‌است. چون اگر آتش نبود، نه تمدن شکل می‌گرفت و نه صنعت پدید ...

پرتال جامع علوم انسانی - درباره جشن سده

www.ensani.ir/fa/content/263600/default.aspx
ادبیات > ادبیات و مطالعات بین رشته ای > فرهنگ عامه > آیین ها و باورها. کد مطلب: 263600. تاریخ انتشار مطلب: 1360. تعداد نمایش: 341. درباره جشن سده. مهرداد بهار. فایل تمام متن: 20120426181153-5196-43.pdf (نوع: PDF حجم: 168KB). منابع (نشریه):. چیستا بهمن 1360 شماره 6. نظرات بینندگان. نام و نام خانوادگی: پست الکترونیکی ...

جشن_سده : پست های مرنبط | سرود زرتشت

https://zartosht.persianblog.ir/tag/جشن_سده
اولین سایت وبلاگ نویسی فارسی در ایران.
جشن سده واژه سده : بیشتر دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می دانند. ابوریحان بیرونی می نویسد: “سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفته اند که هرگاه روزها و شب ها را جداگانه بشمارند، میان آن و پایان سال عدد صد بدست می آید و برخی گویند علت این است که در این روز زادگان کیومرث، پدر ...

فراخوان جشن سده‎ - Facebook

https://www.facebook.com/events/363338157392035/
با نام خداوند جان و خرد انجمن زرتشتیان هلند فرا رسیدن جشن سده را پیشا پیش به همگان شاد باش می گویید. امروز که به دور از خانه هستیم، همچنان می کوشیم که... ... فراخوان جشن سده. Public. · Hosted by Stichting Zoroastristen. Interested. clock. Saturday, January 28, 2017 at 5:00 PM - 10:00 PM UTC+01. about 11 months ago ...
Feb 3, 2017 - انتقاد نماینده زرتشتیان از اظهارات ناروا درباره جشن سده. نماینده زرتشتیان ایران در مجلس این کشور در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی از طرح سخنان ناروا در مورد زرتشتیان پیش و پس از برگزاری جشن سده اعتراض کرد. 8_ekhtiyari. به گزارش«محبت نیوز» اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس ایران ...

جشن سده؛ ضیافتی برای آتش - کجارو

https://www.kojaro.com/2016/1/.../iranian-traditional-festivals-sade...
Jan 30, 2016 - نلسون در کتاب خود نوشته که مردم آن زمان در جشن آتش پایکوبی می‌کردند و باده می‌نوشیدند و قربانی کرده و در آتش می‌افکندند. توماس هاید نیز در کتاب «تحقیق درباره دین‌های ایرانی» درباره جشن‌های آتش و همانندی آن با جشن‌های آتشی که در اروپا شایع بوده تحقیقاتی کرده و جشن سده را با «جشن شب دوازدهم» در انگلستان مقایسه ...

دانلود مقاله درباره جشن سده - متن رایگان

free-txt.ir/11-دانلود-مقاله-درباره-جشن-سده/
Dec 14, 2017 - دریافت فایل دریافت_فایل. واژه سده : بیشتر دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می دانند. ابوریحان بیرونی می نویسد: سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفته اند که هرگاه روزها و شب ها را جداگانه بشمارند، میان آن و پایان سال عدد صد بدست می آید و برخی گویند علت این است که در ...
واژه سده : بیشتر دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می دانند. ابوریحان بیرونی می نویسد: “سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفته اند که هرگاه روزها و شب ها را جداگانه بشمارند، میان آن و پایان سال عدد صد بدست می آید و برخی گویند علت این است که در این روز زادگان کیومرث، پدر نخستین، درست ...

درباره جشن سده - کتابخانه دیجیتالی تبیان

https://library.tebyan.net/fa/114018/درباره-جشن-سده
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی.
یزد - ایرنا - انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: جشن سده امسال به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم در محل پیر رهگذر چم به صورت متمرکز و ... به گواه متون تاریخی، سده جشن پیدایش آتش است و روایات متعددی هست درباره دلیل برگزاری این جشن توسط ایرانیان باستان؛ در برخی از روایات تاریخی آمده است که چون صد ...
Dec 5, 2017 - در زمان غزنویان نیز این جشن رونقی دوباره گرفت و عنصری، شاعر معروف آن دوره، قصیده ای درباره جشن سده سرود که با این بیت آغاز می شود : زافریدون و از جم یادگار است سده جشن ملوک نامدار است در یک قرن اخیر، کرمان مهد برگزاری باشکوه ترین جشن سده بوده است. امروز، جشن سده به دو بخش تقسیم می شود: مراسم زرتشتیان و ...

جشن سده - ویکی‌گفتاورد

https://fa.wikiquote.org/wiki/جشن_سده
درباره[ویرایش]. «جشن سده، یکی از جشن‌های ملی ایرانیان است و برگزاری آن مربوط به زرتشتیان ایران نیست چنان‌که جشن نوروز وبزرگداشت شب چله را همهً ایرانیان پاس می‌دارند شایسته است تا دیگر جشن‌های ایران باستان نیز که جنبهً دینی زرتشتی ندارد و برگرفته از پدیده‌های تاریخی، طبیعی و حماسی نیاکان ما در ایران است نیز همگانی شود ...

نماینده زرتشتیان از اظهارات تفرقه افکنانه درباره جشن سده انتقاد کرد ...

https://www.jamaran.ir/.../570578-نماینده-زرتشتیان-از-اظهارات-ت...
Feb 2, 2017 - نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی از طرح سخنان ناروا در مورد زرتشتیان پیش و پس از برگزاری جشن سده اعتراض کرد و خواستار جلوگیری از طرح سخنان تفرقه افکنانه، غیرقانونی و غیراخلاقی در این زمینه شد.
Feb 2, 2017 - اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت نسبت «طرح سخنان ناروا در مورد زرتشتیان پیش و پس از برگزاری جشن سده» اعتراض کرده است. به گزارش ایسنا، اسفندیار اختیاری در بخشی از این نامه نوشته است:«متاسفانه امسال اتفاقاتی ...

جشن سده | نبرد با تاریکی و سرما - کارناوال

https://www.karnaval.ir › رویدادها و مناسبت های ملی و جهانی
Jan 29, 2017 - فردوسی در باره پیدایش جشن سده چنین می گوید: هوشنگ پادشاه پیشدادی، که شیوه کشت و کار، کندن کاریز، کاشتن درخت … را به او نسبت می‌دهند، روزی در دامنه کوه ماری دید و سنگ برگرفت و به سوی مار انداخت و مار فرار کرد. اما از برخورد سنگها جرقه‌ای زد و آتش پدیدار شد. اما در کتاب «التفهیم» و هم «آثارالباقیه» ابوریحان ...

ایران پلنر | جشن سده

https://iranplanner.com/event?id=30698
Jan 29, 2017 - درباره این رویداد: در روز دهم بهمن ماه یا همان روز آبان از ماه بهمن، یکی از جشن های کهن ایرانی که ارزشی چون نوروز و مهرگان دارد به صورت دسته جمعی برگزار می شود. جشنی که ریشه در آداب و روسم کهن و اساطیر ایرانی داشته و افراد با افروختن آتشی بزرگ، به نیایش خوانی، سرودخوانی و پایکوبی پرداخته و شبی را با سرور و ...

(عکس) جشن سده کرمان و یزد - فرارو

fararu.com/fa/news/346867/عکس-جشن-سده-کرمان-و-یزد
جشن سده زرتشتیان عصر امروز ۱۰ بهمن در کرمان برگزار شد.

بزرگترین جشن سده در کرمان - فرارو

fararu.com/fa/news/103330/بزرگترین-جشن-سده-در-کرمان
به گواه متون تاریخی، سده جشن پیدایش آتش است. روایات متعددی هست درباره دلیل برگزاری این جشن توسط ایرانیان باستان؛ در برخی از روایات تاریخی آمده است که چون صد روز که از زمستان بزرگ می‌ گذشت ایرانیان جشن سده را برپا می‌ کردند (در تقویم کهن ایرانیان مهرآیین، زمستان ۱۵۰ روزه و تابستان ۲۱۰ روزه بوده است. از ابتدای زمستان ...

معنی جشن سده | پارسی ویکی

https://www.parsi.wiki/fa/.../0231da7c5d204c7384f1188f7745951a
معنی جشن سده : جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه برگزار می‌شود. جشن «سَدَه» بزرگ‌ترین جشن آتش و یکی از ... روح‌الامینی، که خود کرمانی است، درباره برگزاری سده در کرمان می‌گوید: «کرمانی‌ها این جشن را باشکوه‌تر از مناظق دیگر برگزار می‌کنند. هنوزهم در کرمان رسم است که کشاورزان از ...

سختگیری کم سابقه برای جلوگیری از ورود گردشگران به مراسم جشن سده ...

fa.rfi.fr/سختگیری-کم-سابقه-برای...از-ورود...جشن-سده.../عمومی
Feb 2, 2017 - این مسئولان بعدها به خبرگزاری ایسنا اطلاع داده اند که پس از بحث های فراوان این تصمیم از سوی مسئولان اتخاذ شده است: " به دلیل همزمانی سانحه پلاسکو با جشن سده برای همدردی و مساعی با آتش نشان ها، هموطنان و همشهریان، از دفاتر خدمات مسافرتی خواسته شود از تبلیغ درباره برگزاری جشن و تورهای شاد و مفرح سده خودداری ...

انتقاد نماینده زرتشتیان ایران از اظهارات ناروا درباره جشن سده

aa.com.tr/fa/ایران/انتقاد-نماینده...از...درباره-جشن-سده/739686
Feb 1, 2017 - نماینده زرتشتیان ایران در مجلس این کشور در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی از طرح سخنان ناروا در مورد زرتشتیان پیش و پس از برگزاری جشن سده اعتراض کرد. - خبرگزاری آناتولی.

درباره جشن سده ایرانیان - بتانیوز

betanews.ir › عمومیوکیل ملت
1 day ago - درباره جشن سده ایرانیان وکیل ملت: در دهمین روز یا آبان روز از بهمن ماه با افروختن هیزمی که مردمان، از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد آورده اند، این جشن آغاز می شود. به نوشته مورخانی همچون بیرونی، بیهقی، گردیزی جشن سده یکی از سه جشن بزرگ ایرانیان است که در دوران اسلامی، تا اواخر دوران خوارزمشاهیان و ...
Dec 14, 2005 - دلایل برگزاری جشن. جشن سده هیچگاه به هیچیک از اقوام یا ادیان باستان ارتباطی نداشته و همواره جشنی همگانی و برگرفته از شرایط اقلیمی و رویدادهای کیهانی بوده است. قدمت زیاد این مراسم باعث شده تا در باره دلایل برگزاری آن روایت‌های بسیار متعدد و متناقضی در منابع قدیم ثبت شود. یکی از دلایلی که برای پیدایش سده ...

تحقیق درباره جشن های ایران باستان

yekfile.blgir.ir/tag/تحقیق+درباره+جشن+های+ایران+باستان
تعداد صفحات : 44 صفحه جشن سده واژه سده : بیشتر دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می دانند. ابوریحان بیرونی می نویسد: “سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفته اند که هرگاه روزها و شب ها را جداگانه بشمارند، میان آن و پایان سال عدد صد بدست می آید و برخی گویند علت این است که در این روز ...

جشن سده، آئین احترام به فروغ و روشنایی (گالری تصاویر) - Persian ...

persian.epochtimes.com/.../جشن-سده،-آئین-احترام-به-فروغ-و-روشن...
Feb 1, 2016 - توماس هاید در کتاب « تحقیق درباره دین‌‌ های ایرانی » درباره جشن‌‌ های آتش و همانندی آن با جشن‌‌ های آتشی که در اروپا شایع بوده تحقیقاتی کرده و جشن سده را با « جشن شب دوازدهم » در انگلستان مقایسه کرده است که طی آن مردم در بلندی کوه‌‌ ها و بام‌‌ ها آتش افروخته و پایان شدت سرما و نزدیکی بهار را با پایکوبی و شادی جشن ...

اعتراض نماینده زرتشتیان در مجلس به اظهارات «تفرقه افکنانه» درباره ...

old.porcesh.ir/40611/اعتراض-نماینده-زرتشتیان-مجلس-حشن-سده/
Feb 2, 2017 - اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت نسبت به «طرح سخنان ناروا در مورد زرتشتیان پیش و پس از برگزاری جشن سده» اعتراض کرده است.

فلسفه ی جشن های ایرانی و سخنی درباره جشن سده

www.savepasargad.com/2013/2013.../falsafe-jashan-haye-irani.htm
در فلسفه ی ایران کهن ، ناپایداری جهان به معنای ناپایداری زندگی نیست ، چرا که زندگی در جهان ناپایدار یا به گفته ی حافظ، " جهان بی بنیاد " قانونمندی خود را دارد. زندگی سرشار از زیبایی است و انسان در آن پرامید و بی بیم در راستای مسئولیت خود گام بر می دارد تا بتواند از بار بی آیین اندیشه های » اهریمنی « کاسته و بر اساس نیکی های سه ...
Feb 15, 2017 - فایل رشته تاریخ و ادبیات با عنوان دانلود مقاله درباره جشن سده که جزو پر بازدید ترین فایل های رشته تاریخ و ادبیات ایران و جهان در جمع سایت های پارسی است، به طور کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرورهای پرسرعت سایت ما از محیط اینترنت جمع آوری و لینک دانلود آن در پایین همین مطلب درج شده است. جهت اتصال به ...
1 day ago - جشن سده، در باغچه بوداغ‌آباد کرمان با باشندگی شماری از زرتشتیان کرمان و دوستداران برگزار شد. این آیین از ساعت 16 با اوستاخوانی موبدان فرهنگ فلاحتی و هومن فروهری آغاز شد. در ادامه موبدیار هومن فروهری سخنانی درباره جشن سده و آتش آن گفت و در پایان از باشندگان خواست که به آتش چندین هزاره نگاه کنند و بکوشند ...

آپارات - جشن سده

https://www.aparat.com/result/جشن_سده
آپارات - جشن سده. ... گوبین ..جشن سده جمیل آباد بافت ۵بهمن ۹۶ روستای گوبین · روستای گوبین گوغر با... 28 بازدید. -. 12 ساعت پیش. 3:53 · روستای گوبین گوغر. .. جشن سده جمیل آباد بافت 5بهمن 96 ... جشن سده، نکاتی درباره سرطان و تولد موتزارت · رادیو الوپیک. 15 بازدید. -. 21 ساعت پیش. 0:44 · تصویر هوایی زیبا از جشن سده ...
Dec 8, 2014 - درباره وجه تسمیه «سده» اطلاعات چندانی در دست نیست. بسیاری از محققان، سده را گرفته شده از «صد» می‌دانند؛ چنانکه ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه می‌نویسد: «… سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر، پسر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفته‌اند که هرگاه روزها و شب‌ها را جداگانه بشمارند، میان آن و آخر سال عدد صد ...

WikiZero - بحث:جشن سده

https://www.wikizero.com/fa/بحث:جشن_سده
مطالب بی منبع ایشان را پاک میکنم منبع میدهد به مصاحبه های همان شخص مورد نظر!! جعلیات ایشان را پاک میکنم میگوید خرابکاری و جنگ ویرایشی میکند. اگر درباره جشن سده مطلبی جز از یک پژوهشگر بی نام و نشان وجود ندارد، بهتر است مقاله نداشته باشد در ویکی. دوستان دیگر لطفا نظر بدهند. آیا جز کاربر ایرانت کس دیگری وجود ندارد؟
وبلاگ دکتر محمد رضا بیگدلی ضیغمی - سده ، کهن ترین جشن ایرانی - ... آتش همواره از نظر پیروان ادیان عالم قابل تأمل است و در کتاب های مقدس آیین های آسمانی درباره این عنصر با احترام یاد شده است . در دین یهود آمده است که حضرت موسی " ع " در کوه " طور " ندای خداوند را از میان بوته ای از آتش شنید که وی را به پیامبری مبعوث می کرد . در کتاب ...
Feb 1, 2017 - در این مقاله آمده که طی دوران استقلال تاجیکستان کارهای زیادی در زمینه احیای آیین‌های کهن انجام شده و از جمله درباره نوروز و مهرگان و نقش آن‌ها در روزگار مردم تاجیک کارهای علمی "ارزشمندی" تالیف شده‌اند. ولی درباره جشن "سده" پژوهش‌های علمی اندکی صورت گرفته و تجلیل از آن "به طور درست" به راه مانده نشده (انجام) است.

جشن سده در بهمن ماه - مقالات مفید آکا - آکاایران

www.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem.../5613.html
در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد جشن سده در بهمن ماه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را ... شامگاه چهلمین روز پس از جشن شب چله، آبان روز از بهمن ماه و در چلهی زمستان، جشن «سَدَه» یا «سَت» یا «سده سوزی» برگزار میشود. .... متن انشا درباره صبح یک روز برفی.

درباره جشن سده ایرانیان - وکیل ملت | خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/50577449 - Translate this page
درباره جشن سده ایرانیان. وکیل ملت: در دهمین روز یا آبان روز از بهمن ماه با افروختن هیزمی که مردمان، از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد آورده اند، این جشن آغاز می شود ... ... ادامه خبر · جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو ...

سخنی درباره‌ سخت‌گیری‌ها پیرامون برگزاری جشن «سده » :: قانون

www.ghanoondaily.ir/.../سخنی-درباره‌-سخت‌گیری‌ها-پیرامون-برگز...
Feb 15, 2017 - اگر پیگیر موضوعات تاریخی و فرهنگی باشید، حتما درباره‌ سخت‌گیری پیرامون برگزاری جشن سده، که به‌تازگی اعمال شد و حتی کار به آنجا کشید که مانع ورود گردشگران به مکان زرتشتی برگزاری این جشن‌ها شدند، شنیده‌اید که تا پیش از این مرسوم نبود و حتی مسلمانان علاقه‌مند به حضور در چنین برنامه‌ای هم کم‌وبیش ...
Jan 30, 2011 - هر چه دلیل سده باشد شب بلند سال را باید با خوشی و شادمانی و مهربانی با هم بود و کینه ها را بدور ریختن با گرمای آتش به صبح امید پیوند داد. عمق بخارایی درباره سده به امید بهار جشن گرفتن می فرماید: سده دلیل بهار است و روزگار نشاط نشاط کن که جهان پر گل است و پر سوسن بخواه جام و برافروز آذر بُرزین که پر شمامه ی ...
Jan 21, 2018 - لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 44 صفحه قسمتی از متن .doc : جشن سده واژه سده : بیشتر دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می دانند. ابوریحان بیرونی می نویسد: “سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این ...

یلوپیج ایرانیان: Iranian Calandar yellow Pages - Google Books Result

https://books.google.com/books?id=X-BcDAAAQBAJ - Translate this page
08.net, ‎ketab corp - History
جشن سده که یکی از کهنترین اعیاد ایرانیان بوده است، در دهمین روز از ماه بهمن، به هنگام شب، برگزار می شد، و تا حدود سه قرن پس از اسلام نیز بین ایرانیان رواج داشت. درباره ی این جشن افسانههای گوناگونی پدید آمده است، که همه ی آن هابریکی ازدواندیشه ی «آتش» یا «عدد صاد» استوارند: ۱- آتش: روزی هوشنگ، پادشاه پیشدادی، با یک صد تن از ...

‏آیین زرتشت: The Zarathushtran Faith - Google Books Result

https://books.google.com/books?isbn=159584290X - Translate this page
٩ش 70 .................................................................. جشن سده جشن شکوهمند بزرکداشت آتش و روشنایى 7% .......................... خدمات ایرانیان به دانش جهانى بى شمار و ریشه آن از جهان بینى زرتشت است دین زرتشت، آیین امروز و فرداى جهان است .

شعری از فردوسی نامدار در مورد جشن سده - آزادوار شهری به قدمت تاریخ

www.azadvar.loxblog.com/.../شعری%20از%20فردوسی%20نامدار%...
سلام مهندس این پروژه احداث کتابخانه چی شد من یه صحبت هایی با دهیار کردم قرار بر این شد مکان کتابخانه تو همون دهیاری باشه اگه ممکن یه پست تو صفحه بزارین که کتاب هاشونو برای اهدا به دهیاری روستا تحویل بدن درضمن برای این افراد عضویت رایگان و کلی مزایای دیگه هم درنظر گرفته شده ضمنا اگه بتونی یه قسمت هم تو سایت بزاری ...

جستاری درباره جشن سده

www.suren-pahlav.com/pe/index.php?option=com...id... - Translate this page
Jan 29, 2013 - جستاری در باره جشن سده و پیروزی خرد و نیک اندیشی، بر بیخردی و تاریک اندیشی ایرانیان باستان، از هر فرصتی برای پایکوبی، دست افشانی و شادی کردن بهره وری میکردند، و با برگزاری جشنها از آفریدگار پاک، برای داده هایش، سپاسگزاری کرده و آنها را ستایش و پاس میداشته اند. جشن سده یکی از همان جشنها میباشد.

تحقیق جشن سده |3582| فایل

file.lsfq.ir/file/3582/html
Jan 16, 2018 - مطالبی درباره تحقیق جشن سده; مقاله چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان. مقاله چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان چکیده: در فرهنگ اصیل ایران باستان پنچ جشن با اهمیت وجود دارد که عبارتند از: نوروز، مهرگان، تیرگان، یلدا و سده. در تقویم ایران باستان که کوروش کبیر ایجاد کرده بود، هر روز از ماه دارای نامی است و روز شانزدهم هر ...
در فرهنگ ایران باستان اعیاد ملی مختلف و بی‌شماری وجود دارد از جمله مهرگان، شب یلدا، جشن سده، چهارشنبه سوری، عید نوروز و ... که مشخصه اصلی این‌ها برپایی آتش هست، به‌عنوان عنصری که زایش ایجاد .... مقاله¬ی درباره¬ی جشن سده، دکتر مهرداد بهار، به نقل از سایت نورمگز. فرهنگ مردم شاهرود، علی‌اصغر شریعت‌زاده (مؤلف وناشر)، 1371، به نقل از ...
Jan 30, 2015 - دکتر محمود روح‌الامینی، که خود زاده ی کرمان است، درباره ی برگزاری جشن سده در کرمان چنین می‌گوید : «کرمانی‌ها این جشن را باشکوه‌تر از مناطق دیگر برگزار می‌کنند. هنوز هم در کرمان رسم است که کشاورزان از خاکستر آتش بر زمین‌هاشان می‌پاشند، زیرا عقیده دارند که خاکستر آتش سده به زمین برکت می‌دهد.» او می افزاید : «در ...

فرخنده باد جشن باستانی سده - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=WIS2fD5vL9U
Jan 25, 2010 - Uploaded by Tara Farhid
جشن سَده، یکی از جشن‌های همگانی ایران کهن، در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه برابر با آبان روز از بهمن ماه با افروختن هیزمی که مردمان، از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد آورده‌اند، آغاز می‌شود. جشن ...

جشن سده کرمانی ها

www.tabnakkerman.ir/fa/news/559177/جشن-سده-کرمانی-ها
3 days ago - به گواه متون تاریخی، سده، جشن پیدایش آتش است. روایات متعددی هست درباره دلیل برگزاری این جشن توسط ایرانیان باستان؛ در برخی از روایات تاریخی آمده است که چون صد روز که از زمستان بزرگ می‌ گذشت ایرانیان جشن سده را برپا می‌ کردند. آنها بر این باور بودند که در این زمان، اوج و شدت سرما سپری شده، به همین دلیل همه ...
Dec 12, 2017 - تحقیق درباره جشن سده 44 ص دسته بندی: علوم انسانی _ تاریخ، فلسفه و منطق، سیاسی، فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) قسمتی از محتوای متن... تعداد صفحات: 44 صفحه جشن سده واژه سده: بیشتر دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می دانند. ابوریحان بیرونی می نویسد: سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر ...

تاریخ مصور ایران: Pictorial History of Iran

https://books.google.com/books?isbn=1595842950 - Translate this page
کشاورزى را آسان تر نمود، ابزار براى کارهاى روزانه خود بوجود آورد، بهترین کشف أوآتش است که بشکرانه آن جشن سده را بنیاد نهاد!هوشنک موفق شد بوسیله آتش آهن را ... دراساطیر بسیارى از کشورها درباره کشف و مهار آتش داستانهاى مختلف آمده است که اندیشه بدید آمدن آتش دراساطیر ایران از زیباترین وکهن ترین آنهاست. :: ::: :: شب آمد برآفرخت آتش ...

جشن سده | California Zoroastrian Center

https://www.czc.org/single-post/2018/01/19/CZC-OCجشن-سده
Jan 19, 2018 - جشن سده روز شنبه ۳ فوریه از ۵ پسین همراه با آتش افروزی و برنامه‌های شاد در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا برگزار خواهد شدSadeh Celebrati.
سده جشن ملوک نامدار است ز افریدون و از جم یادگار است. جشن سده یکی از کهن ترین جشن های ایرانی است که همه ساله در شامگاه ۱۰ بهمن ماه گرامی داشته می شود. بر طبق مکتوبات قدیمی این جشن با گردهمایی مردمان شهر، روستا و محله بر گرد یک آتش است که همگان برای فراهم آوردن هیزم مشارکت کرده اند و بنابراین شروع جشن با همبستگی و همکاری ...

هزاره‌ی ققنوس: ساسانیان تا سامانیان - Google Books Result

https://books.google.com/books?isbn=1780836570 - Translate this page
محمود کویر - 2017 - ‎History
به نوشته مورخانی همچون بیرونی، بیهقی، گردیزی جشن سده یکی از سه جشن بزرگ ایرانیان است که تا اواخر دوران خوارزمشاهیان و حمله مغول دوام آورد. سرگرمی های مردم در این روزگار: به سبب آرامش و ... یکی از مقامه های بدیع الزمان همدانی، از نویسندگان بزرگ عصر بویه درباره همین سرگرمی است. یکی دیگر از کارهای ایشان این بود که حیوانات را به ...
Feb 2, 2017 - نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی از طرح سخنان ناروا در مورد زرتشتیان پیش و پس از برگزاری جشن سده اعتراض کرد و خواستار جلوگیری از طرح سخنان تفرقه‌افکنانه، غیرقانونی و غیراخلاقی در این زمینه شد.
Jan 18, 2017 - انجمن دوستداران زرتشت و گروه آریایی قرار است روز 10 فوریه 2017 ساعت 7 عصر جشن سده را که جشنی اسطوره‌ای است را در رستوران Casa Grecque واقع در 7218 بلو...
اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در نامه ای به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت نسبت «طرح سخنان ناروا در مورد زرتشتیان پیش و پس از برگزاری جشن سده» اعتراض کرده است. به گزارش ایسنا، اسفندیار اختیاری در بخشی از این نامه نوشته است:«متاسفانه امسال اتفاقاتی ...

جشن سده | معرفی جاذبه های گردشگری ایران - سیری در ایران

seeiran.ir › استان ها و شهرهااستان گلستانگرگانجشن سده
جشن سده هیچگاه به هیچیک از اقوام یا ادیان باستان ارتباطی نداشته و همواره جشنی ملی و برگرفته از شرایط اقلیمی و رویدادهای کیهانی بوده‌است. قدمت زیاد این مراسم باعث شده تا در باره دلایل برگزاری آن روایت‌های بسیار متعدد و متناقضی در منابع قدیم ثبت شود.با اینکه در هیچیک از متون پهلوی و منابع زرتشتی عصر ساسانی و پس از آن، نامی ...

شنوتو | کتاب صوتی جشن سده، نکاتی درباره سرطان و تولد موتزارت در ...

shenoto.com/.../20062-جشن-سده-نکاتی-درباره-سرطان-و-تولد-موت...
7 days ago - فایل صوتی جشن سده، نکاتی درباره سرطان و تولد موتزارت در رادیو الوپیک را به صورت گویا در شنوتو (مرجع کتاب های صوتی) بشنوید. * تولدت آمادئوس موتسارت * تاریخچه جشن سده * چند درصد از ایرانی ها به دلیل سرطان جان خود را از دست می دهند؟ * پاسخ فروغ فرخزاد به شعر سیب حمید مصدق * گفتگو با سعید سلطانی ...
Jan 29, 2015 - تفکر فلسفی از برگزاری این جشن بر مبنای خسته شدن و به ستوه آمدن مردم از سرما، یخبندان و آرزوی سپری شدن و رفتن آن و از راه رسیدن گرما، زایش و آغاز فصل کشاورزی و فعالیت های دوباره زندگی بوده است. در بررسی مدارک، شواهد و متون نوشتاری باقی مانده از گذشته درباره چگونگی پیدایش جشن سده، نتایج زیر قابل ...
Nov 8, 1996 - در دهم بهمن ماه ۱۳۷۷ براى جشن سده که ازجشن هاى باستانى ایران است سروده ام. بزرگداشت جشن سده و مهرگان و جشن هاى دیگر باستانى براى ایرانیان فرض است. جشن سده. بیاور مى که گاه کامرانى ست. ز مى ما را هواى سرگرانى ست. نوا سر ده به آهنگ همایون. که گویى در سرم شور جوانى ست. بزن سنتور و زان پس تار و طنبور.

بهار نیوز - زرتشتیان کرمان​و برگزاری جشن​سده/تصاویر

baharnews.ir/news/.../زرتشتیان-کرمان-و-برگزاری-جشن-سده-تصا...
نخست به آتشکده رفتیم تا موبدیار آتشکده کرمان راببینیم تا درباره فلسفه سده از او بپرسیم. کرمان موبد ندارد قرار بود مهران غیبی موبد یار جامعه زرتشتیان کرمان درباره فلسفه و آیین پرستاری از جشن سده به ما توضیحاتی را بدهند.در بدو ورود ما به آتشکده ایشان از ما خواستند که کلاهی سفید که در جلوی در گذاشته بودند به سر بگذاریم و ...
Jan 31, 2011 - پژوهشی درباره جشن سده: جشن سده. دکتر الهه معروضی (انجمن دوستداران حافظ مشهد). در واقع بنا برآنچه که از ماخذهای زرتشتی و از آیین بعد از آریاییان برای ما مدوّن مانده است اسمی از سده در منابع معتبر نداریم. اگر گفته بیرونی را قبول داشته باشیم از زمان اردشیر پاپکان جشن سده رسماً در ایران انجام شده است و نه قبل از آن.

جشن سده از جشن های مهم زرتشتیان از نمای آسمان یزد | فیلم - تگ

https://tag.ir/.../79142-جشن-سده-از-جشن-های-مهم-زرتشتیان-از-نمای
در اشارات تاریخی این جشن همیشه به شکل دسته جمعی و با گردهمایی همه مردمان شهر و محله و روستا در یکجا و با برپایی یک آتش بزرگ برگزار می‌شده است. مردمان در گردآوردن هیزم با یکدیگر مشارکت می‌کنند و بدین ترتیب جشن سده، جشن همکاری و همبستگی مردمان است. زرتشتیان تهران، کرج، استان یزد و روستاهای اطراف میبد و اردکان، کرمان و ...

جشن نوسره و سده ،جشن کشف آتش - نسیم شو

https://nasimshow.ir/blog/جشن-نوسره-و-سده-جشن-کشف-آتش
Jan 25, 2018 - جالبه که جشن سده پس از سد(صد) روز از آغاز آبان ماه و در روز دهم بهمن ماه یعنی آبان روز (روز دهم ماه در گاهشماری ایرانی) قرار گرفته. در آغاز آبان ماه رفته رفته هوا سرد تر می‌شود و از نیمه بهمن به بعد رفته رفته هوا رو به گرمی می‌رهد. مشهورترین داستانی که درباره سده گفتته شده، پیدایش آتش توسط هوشنگ است. داستان از این قراره ...

باورهای اصیل ایرانیان درباره «آتش» و «جشن های آتش» - برترین ها

www.bartarinha.ir/.../باورهای-اصیل-ایرانیان-درباره-آتش-و-جشن-های...
Mar 14, 2017 - نوروزنامه، ویژه نامه روزنامه اطلاعات - وجیهه تیموری: در پایان هر سال و در فصل زمستان، دو جشن بزرگ با آتش افروزی و به صورت گروهی میان ایرانیان برگزار می شود. یکی جشن سده در بهمن ماه است و دیگری چهارشنبه سوری در آخرین چهارشنبه سال. از آنجایی که بسیاری افراد گمان «آتش پرستی» درباره این دو جشن دارند یا با بی ...
سده سومین جشن بزرگ زرتشتیان است.اگر چه دیگر جشنها و آیینهای دینی زرتشتی نیز در نزد زرتشتیان جایگاهی بلند دارند اما سه جشن نوروز،مهرگان و سده دارای ارزش‌های دینی و میهنی بزرگی‌ در نزد زرتشتیان هستند.ینرا نخست نگاهی‌ به شاهنامه می‌‌کنیم تا ببینیم فردوسی بزرگ در باره جشن سده چه میگوید.فردوسی بزرگ به هنگام باز گفتن ...

جشن سده چگونه به وجود آمد - تاریخ پارسی

https://parshistory.com › جشن های ایران باستان
Jun 10, 2017 - در اوستا و متن های پهلوی، جز به بهمن، اشاره ای به جشن سده نشده است. منابع اسلامی عبارت است از: التفهیم و آثار الباقیه عن القران الخایه بیرونی، زین الاخبار.
Jan 31, 2017 - مدیر یزد نیز از زمانی که جلسه تصمیم گیری درباره تورهای این مناسبت برگزار شده، حاضر به پاسخ گویی در این باره نشده است. در سال 1388 استان کرمان که اصلی ترین منطقه برای برگزاری این مراسم بوده، آیین های ویژه جشن سده کرمان را در فهرست آثار معنوی ثبت کرد، در حالیکه نزدیک به دو سال از حضور گردشگران در ...
2 days ago - جشن سده زرتشتیان ۱۰ بهمن در کرمان برگزار شد. - جنوب نیوز.

جام جم سرا - برگزاری مراسم «جشن سده» در کرمان [مجموعه عکس]

jamejamonline.ir/.../برگزاری-مراسم-جشن-سده-در-کرمان-مجموعه-عک...
Jan 31, 2015 - جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی است که در آغاز شامگاه دهم بهمن ماه یا آبان روز، برگزار می‌شود. این جشن، بنوعی، نمایش همکاری و همبستگی مردمان است. زرتشتیان تهران و کرج، یزد و روستاهای اطراف میبد و اردکان، کرمان، و حتی در اهواز و شیراز و اصفهان، مردم با گردآمدن در یک نقطه از شهر یا روستا در کنار هم آتشی بسیار بزرگ ...
عنوان داستان : بنیاد نهادن جشن سده (شروع داستان هوشنگ شاه) . نام مدرسه :اعضاء سرای محله و مدرسه پسرانه سلمان فارسی. مجری برنامه : ساناز شجاعی ( کارشناس کتابخانه ملی ) افراد شرکت کننده : ۳۰ نفر تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ مکان : سالن همایش های کتابخانه ملی. آغاز سخن درباره مفهوم کلمه بهمن یا همان(وَهومَن) به معنای اندیشه و مَنِشِ نیک صحبت شد، ...
Feb 2, 2017 - به نظر برخی از مسئولان اقلیت‌های قومی و دینی، دولت به اندازه مطلوب به مسائل معیشتی و فرهنگی آنان توجه نمی‌کند. مرگ کولبران در کردستان و ممانعت از برگزاری جشن سده از سوی زرتشتیان نمونه‌هایی از رویکرد "مرکزمحور" دولت است.
Jan 31, 2015 - خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از برگزاری جشن سده در تهران را ثبت کرده‌اند. تا پیش از حمله اعراب به ایران در قرن هفتم میلادی، اکثر ایرانیان در امپراتوری پارس، زرتشتی بودند. عکس و توضیحات از پورچیستا.

تور ویژه جـشـن سـده - Roma Parvaz

romaparvaz.com/tours/تور-ویژه-جـشـن-سـده/
بازدید از 20 جاذبه دیدنی یـزد ، میبد، تفت و روستای زرتشتی چـم سه وعده صبحانه ، یک وعده ناهار، دو وعده شام ، اقامت در اقامتگاه بومگردی نارتی تی ،

جشن سده، جشن مهار شدن آتش | kniknam

www.kniknam.com/content/جشن-سده،-جشن-مهار-شدن-آتش
سده یکی از جشن های ملی ایرانیان است که هرسال به روز مهر از ماه بهمن و با آتش افروزی به هنگام غروب آفتاب برگزار می شود. در شیوه گاه ... جشن سده در زمان غزنویان نیز جشن سده دوباره گسترش یافت در آن زمان عنصری شاعر ایرانی در برگزاری یکی از جشن های سده قصیده ای در باره این جشن برای سلطان محمود غزنوی خواند که آغاز آن چنین است:.

انتقاد نماینده زرتشتیان از اظهارات تفرقه افکنانه درباره جشن سده

https://bankdariirani.ir/.../انتقاد-نماینده-زرتشتیان-از-اظهارات-تفر... - Translate this page
Feb 2, 2017 - نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی از طرح سخنان ناروا در مورد زرتشتیان پیش و پس از برگزاری جشن سده اعتراض کرد و خواستار جلوگیری از طرح سخنان تفرقه افکنانه، غیرقانونی و غیراخلاقی در این زمینه شد.
حکیم فیلسوف عمر خیام در کتاب نوروز نامه خود درباره جشن سده می نویسد : هر سال تا به امروز جشن سده را پادشاهان نیک عهد در ایران و توران به جای می آوردند . بعد از آن به امروز این جشن به فراموشی سپرده شد .و فقط زرتشتیان نگهبان سنن باستانی ایران بودند و هستند این جشن باستانی را بر پا ساختند . عنصری شاعر نامدار درباره سده می فرماید ...
2 days ago - در مورد جشن سده چه میدانید؟کاندرین خاک، نخواهد که شب تار بود «جشن سده» بسان جشن‌های نوروز، مهرگان و... جشنی ملی است و از آنِ هیچ قومی یا دینی نیست، بلکه از آنِ همه‌ ایرانیان است، اما سده‌هاست که زرتشت | وب سایت رسمی کانال عشق آباد خبر (تلگرام @eshkabar)

ممنوعیت حضور گردشگران در جشن سده - زیست بوم

zistboom.com/fa/news/.../ممنوعیت-حضور-گردشگران-در-جشن-سده
Feb 1, 2017 - پس از شنیده‌های هفته‌های گذشته مبنی بر وجود اراده‌‌هایی برای جلوگیری از برگزاری این آیین در نهایت در جلسه‌ ای تصمیم گرفته شده «به دلیل همزمانی سانحه پلاسکو با جشن سده، برای همدردی و مساعی با آتش‌نشان‌ها، هموطنان و همشهریان، از دفاتر خدمات مسافرتی خواسته شود از تبلیغ درباره برگزاری جشن و تورهای شاد و مفرح سده ...

جشن سده - دانشنامه طبس گلشن

www.tabasenc.ir/جشن-سده/

Searches related to درباره جشن سده


تاریخ جشن سده

تحقیق درباره جشن سده

جشن سده

جشن سده 95

جشن سده 96

جشن سده در تهران

جشن سده در شاهنامه

جشن سده چیست

جشن سده کرمان

جشن سَده

جشن مهرگان در ایران باستان

درباره جشن سده

سده یعنی چی؟

شعر جشن سده

یکی از جشن‌های ایرانی است که در 10 بهمن ماه برگزار می شود

۹۶/۱۱/۱۲ موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی