محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر 96

تعطیلات عید فطر ، محدودیت ترافیکی
پلیس راهور نیروی انتظامی از اعمال محدودیت های ترافیکی در تعطیلات عید سعید فطر در جاده های پر تردد و محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر

پلیس راهور نیروی انتظامی به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت ها و ممنوعیت های عبور ومرور مربوط به تعطیلات مرتبط با عید سعید فطر را اعلام کرد.

به گزارش پلیس راهور نیروی انتظامی، در صورتی که عید سعیدفطر روز یکشنبه چهارم تیرماه اعلام شود، همه محدودیت ها وممنوعیت ها در اطلاعیه ذیل یک روز جلوتر اعمال می شود.
براساس اعلام پلیس راهور نیروی انتظامی، تردد موتورسیکلت از ساعت1200 ظهر روز یکشنبه چهارم تیرماه تا ساعت 0600 روز شنبه دهم تیرماه از محورهای کرج_چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران_سمنان_مشهد، محورهای قوچان_مشهد، سبزوار_مشهد و تربت حیدریه_مشهد و بالعکس ممنوع است.

محدودیت تردد در محور کرج_چالوس
در محور کرج_چالوس تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج _چالوس کماکان ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1200 روز یکشنبه چهارم تیرماه 96 تا 0300 روز دوشنبه پنجم تیرماه 96 از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده وبا اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1500 روز یکشنبه چهارم تیرماه تا 0300 روز دوشنبه پنجم تیرماه 96 از کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه است.
همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1200 روز دوشنبه پنجم تیرماه 96 تا 0100 بامداد روز سه شنبه ششم تیرماه 96 از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1500 روز دوشنبه پنجم تیرماه 96 تا 0100 روز سه شنبه ششم تیرماه 96 تا از کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه است.
تردد انواع وسایل نقلیه نیز از ساعت 1200 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا 0300 بامداد روز شنبه دهم تیرماه 96 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه ازساعت 1500 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا 0300 بامداد روز شنبه دهم تیرماه 96 از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

محدودیت تردد در محور هراز
براساس این گزارش در محور هراز تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است و تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 0800 روز یکشنبه چهارم تیرماه 96 تا ساعت 0600 روز چهارشنبه هفتم تیرماه 96 و همچنین از ساعت 0800 تا 2400 روز پنجشنبه هشتم تیرماه 96 و نیز از ساعت 0800 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا ساعت 1200 ظهر روز شنبه مورخ دهم تیرماه 96 ممنوع است.
همچنین در محور هزار تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت 1400 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا 0100 بامداد روز شنبه دهم تیرماه 96 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت 1600 روز جمعه نهم تیرماه 96 0100 بامداد روز شنبه دهم تیرماه 96 با اعلام مامورین پلیس راه در محل, از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه است.

محدودیت تردد در محور فیروزکوه
براساس اعلام پلیس راهور نیروی انتظامی، در محور فیروزکوه تردد کلیه تریلرها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت1200 تا 2400 روز یکشنبه چهارم تیرماه 96 و همچنین از ساعت 0800 تا روزهای دوشنبه و سه شنبه و جمعه نهم تیرماه 96 از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.

محدودیت تردد در محور آزادراه کرج_قزوین
تردد کلیه کامیون ها، تریلرها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور آزاد راه کرج قزوین از ساعت 1200 تا 2400 روز یکشنبه چهارم تیرماه 96 در مسیر شرق به غرب (باند شمالی) و ساعت 0800 تا 2400 روز جمعه نهم تیرماه 96 در مسیر غرب به شرق (باند جنوبی) محور یادشده ممنوع است.

محدودیت تردد در محور قدیم رشت_قزوین
تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور قدیم رشت- قزوین از ساعت1300 تا 2400 روزهای پنجشنبه و یکشنبه یکم و چهارم تیرماه 96 و همچنین از ساعت 0800 تا 2400 روزهای جمعه,دو شنبه و سه شنبه مورخه های دوم، پنجم و ششم تیرماه 96 در این محور ممنوع است.

محدودیت تردد در محور قدیم ساوه_همدان و بالعکس
در محور قدیم ساوه_همدان و بالعکس تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت1200 روز یکشنبه چهارم تیرماه 96 تا ساعت 2400 روز سه شنبه ششم تیرماه 96 در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور آزادراه ساوه_همدان است.

محدودیت تردد در آستارا_اردبیل و اردبیل_سرچم و بالعکس
در آستارا_اردبیل و اردبیل_سرچم و بالعکس تردد کلیه تریلرها وکامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 0800 تا 2400 روزهای دوشنبه و سه شنبه پنجم و ششم تیرماه 96 در محورهای فوق ممنوع اعلام شده است.

محدودیت تردد در محور سلفچگان_قم
محور سلفچگان- قم برای تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 1800 تا 2400 روز جمعه نهم تیرماه 96 در این محور ممنوع است.

محدودیت تردد در محور شیروان_بجنورد_جنگل گلستان و بالعکس
همچنین در محور شیروان_بجنورد_جنگل گلستان و بالعکس تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 1600 تا 2400 روز یکشنبه چهارم تیرماه 96 و از ساعت 1400 تا 2400 روز سه شنبه ششم تیرماه 96 از محورهای فوق ممنوع اعلام شده است.

محدودیت تردد در محور اصفهان_بروجن_لردگان_ایذه و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور اصفهان_بروجن_لردگان_ایذه و بالعکس از ساعت 1400 روز یکشنبه چهارم تیرماه 96 تا 2400 روز جمعه نهم تیرماه 96 از محورهای یادشده ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان_الیگودرز_خرم آباد و خوزستان است.

محدودیت تردد در محور یاسوج_لردگان_بروجن_اصفهان و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور یاسوج_لردگان_بروجن_اصفهان و بالعکس از ساعت 1400 روز یکشنبه چهارم تیرماه 96 تا 2400 روز جمعه ششم تیرماه 96 از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان_یاسوج اعلام شده است.

محدودیت تردد در محور اهواز_هفتگل_باغملک_ایذه_دهدز_شهرکرد
تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور اهواز_هفتگل_باغملک_ایذه_دهدز_شهرکرد از ساعت 1400 روز یکشنبه چهارم تیرماه 96 تا 2400 روز جمعه ششم تیرماه 96 تا از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اهواز_اندیمشک_خرم آباد_اصفهان_شهرکرد است.

محدودیت تردد در محور تبریز_أهر_مشکین شهر، بستان آباد_اردبیل،أهر_هریس،أهر_ورزقان،أهر_کلیبر_هوراند_خداآفرین و بالعکس
محورهای تبریز_أهر_مشکین شهر و بستان آباد_اردبیل و أهر_هریس و أهر_ورزقان وأهر_کلیبر_هوراند_خداآفرین و بالعکس، تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 0800 تا ساعت 2200 روزهای دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنچشنبه و جمعه پنجم تا نهم تیرماه 96 ممنوع اعلام شده است.

محدودیت تردد در محورهای قوچان_مشهد,سبزوار_مشهد و تربت حیدریه _مشهد و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محورهای قوچان_مشهد,سبزوار_مشهد و تربت حیدریه _مشهد و بالعکس از ساعت 1200 روز پنجشنبه یکم تیرماه 96 تا 2400 روز جمعه دوم تیرماه 96از ساعت 1400 الی2400 روزهای یکشنبه،سه شنبه و جمعه مورخه سوم و چهارم و نهم تیرماه 96 ممنوع است.

محدودیت تردد در محور قائن_بیرجند و بالعکس
تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور قائن_بیرجند و بالعکس از ساعت 1500 تا ساعت 2300 روزهای یکشنبه و جمعه تاریخ های چهارم و نهم تیرماه 96 ممنوع است.
مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی با شماره تلفن های 88255555 (10 خط) و 120 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است؛ همچنین در پایگاه اطلاع رسانی www.rahvar120.ir آخرین اطلاعات ترافیکی قابل دسترسی است.تعطیلات عید فطر

تعطیلات عید فطر

محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر 96

محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر 96 - نمناک

namnak.com/ترافیک-تعطیلات-عید-فطر.p51712
21 hours ago - تعطیلات عید فطر و تعطیلات عید فطر 96 و محدودیت ترافیکی عید فطر را در نمناک بخوانید.
2 days ago - محدودیت های ترافیکی ایام تعطیلات عید سعید فطر ... تردد انواع وسایل نقلیه نیز از ساعت 1200 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا 0300 بامداد روز شنبه دهم ...

محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - شبکه خبر

www.irinn.ir/.../محدودیت-های-ترافیکی-تعطیلات-عید-فطر-اعلام-ش...
23 hours ago - مرکز مدیریت راه های کشور زمان محدودیت های ترافیکی جاده ها را در تعطیلات عید سعید فطر از چهارم تا دهم تیرماه اعلام کرد .
وضعیت جوی و ترافیکی ساعت 21:00 روز جمعه مورخ 96/04/02 وضعیت جوی و ترافیکی ... محدودیت های ترافیکی به مناسبت ایام تعطیلات عید سعید فطر. محدودیت های ...
2 days ago - محدودیت های ترافیکی به مناسبت ایام تعطیلات عید سعید فطر. ... ب_تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1200 روز یکشنبه مورخ 04/04/96 الی 0300 روز ...
31 mins ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به سمت ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

محدودیت ترافیکی در تعطیلات عید فطر | فرتاک نیوز

www.fartaknews.ir/.../36502-محدودیت-ترافیکی-در-تعطیلات-عید-...
48 mins ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ - فردا

www.fardanews.com/.../محدودیت-ترافیکی-جاده‌های-پرتردد-در-تعط...
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس
2 days ago - محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد پلیس راهور نیروی ... تا 2400 روزهای جمعه,دو شنبه و سه شنبه مورخه های دوم، پنجم و ششم تیرماه 96 در ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله تفریحی فیشت

https://fisht.ir/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+عید+فط...
محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد .... محورهایی که دارای محدودیت می باشند، افزود: 1-آزادراه قم به تهران از تاریخ 29/01/96 الی 20/06/96 محدوده عوارضی تا.

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله تفریحی خبر ...

khabarnewe3.ir/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+عید+ف...
راهور ناجا همچنین درباره محورهایی که دارای محدودیت می باشند، افزود: 1-آزادراه قم به تهران از تاریخ 29/01/96 الی... محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد. 1 روز قبل ...
خبرگزاری مهر در صورتی که عید سعیدفطر روز یکشنبه چهارم تیرماه اعلام شود، همه محدودیت ها وممنوعیت ها در اطلاعیه ذیل یک روز جلوتر اعمال می شود براساس اعلام پلیس ...
‌محدودیت‌‌‌ ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات عید فطر/ مسافران شمال به زمان یک‌طرفه شدن محورها توجه کنند‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ‌ 96/04/05 الی 01:00 بامداد ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور‌ شیروان-بجنورد-جنگل گلستان و بالعکس.

محدودیت ترافیکی جاده ها در تعطیلات عید فطر - 598 | خبر فارسی

khabarfarsi.com/u/40523069 - Translate this page
محدودیت های ترافیکی ایام عید فطر در محور ایذه اعلام شد ... مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی 06:00 روز چهارشنبه مورخ 96/04/07 و ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله تفریحی جک خونه ...

www.top.jokkhoonh.ir/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات...
محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ... تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ١٤ تا ٢٤ روز جمعه مورخ 96/03/26 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است. با اعلام مامورین ...

آخرین خبر | محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد

akharinkhabar.ir/.../محدودیت‌های-ترافیکی-تعطیلات-عید-فطر-اعلام...
2 days ago - محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ... تردد انواع وسایل نقلیه نیز از ساعت 1200 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا 0300 بامداد روز شنبه دهم تیرماه ...
1 day ago - عید فطر ۹۶ | محدویت های ترافیکی تعطیلات عید فطر توسط پلیس راهور نیروی انتظامی اعلام شد. در اعلامیه پلیس راهور، دوشنبه روز عید فطر دانسته ...
محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ... همچنین در محور هزار تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت 1400 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا 0100 بامداد روز شنبه دهم تیرماه 96 ...
3 days ago - عصر خودرو- ‌محدودیت‌های ترافیکی جاده‌‌های پرتردد و محورهای مواصلاتی کشور برای تعطیلات عید سعید فطر امسال اعلام شد. ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله تفریحی

newdownload10.xyz/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+ع...
محدودیت‌های ترافیکی ایام تعطیلات عیدفطر - مشرق نیوز. .... کرده است: آزاد راه قم به تهران از تاریخ 29/01/96 الی 20/06/96 محدوده عوارضی تا کیلومتر 12.5 روزهای شنبه ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله تفریحی

newdownload5.xyz/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+عی...
محدودیت‌های ترافیکی ایام تعطیلات عیدفطر - مشرق نیوز. .... محورهای دارای محدودیت را یه این شرح اعلام کرده است: آزاد راه قم به تهران از تاریخ 29/01/96 الی 20/06/96 محدوده ...
اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور مورخ 2 تیر 96 ( تاریخ :1396/4/2-ساعت: 06:58 ) ... محدودیت‌های ترافیکی ایام عید سعید فطر 1396 از تاریخ 4 تیر 96 لغایت 10 تیر ...

محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله تفریحی یک

majaleh1.ir/search/?...محدودیت+های+ترافیکی+تعطیلات+عید+فطر...
اعلام محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات نیمه خرداد محور چالوس ... در طول سال‌های گذشته با رسیدن به تعطیلات عید فطر جاده‌های اصلی کشور به خصوص مسیرهای ..... و رانندگی همچنین آزادراه قم به تهران از تاریخ 29 فروردین تا 20 شهریور 96 در محدوده عوارضی تا ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله تفریحی

newdownload2.xyz/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+عی...
1 day ago - محدودیت‌های ترافیکی ایام تعطیلات عیدفطر - مشرق نیوز. .... قم به تهران از تاریخ 29/01/96 الی 20/06/96 محدوده عوارضی تا کیلومتر 12.5 روزهای شنبه ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله تفریحی

newdownload7.xyz/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+عی...
محدودیت‌های ترافیکی ایام تعطیلات عیدفطر - مشرق نیوز. .... _چالوس کماکان ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1200 روز یکشنبه چهارم تیرماه 96 تا 0300 روز.

‌محدودیت‌‌‌ ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات عید فطر - 598

www.598.ir/fa/.../‌محدودیت‌‌‌-ترافیکی-جاده‌ها-در-تعطیلات-عید-فطر
2 hours ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

بلاغ مازندران - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌

www.bloghnews.com/.../محدودیت-ترافیکی-جاده-های-پرتردد-تعطی...
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس
خبرگزاری مهر: در صورتی که عید سعیدفطر روز یکشنبه چهارم تیرماه اعلام شود، همه محدودیت ها وممنوعیت ها در اطلاعیه ذیل یک روز جلوتر اعمال می شود. براساس اعلام پلیس ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله تفریحی

newdownloader.xyz/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+ع...
همزمان با تعطیلات نیمه خرداد؛ محدودیت‌های ترافیکی محور چالوس اعلام شد استان‌ها > البرز - رئیس ... محدودیت‌های ترافیکی ایام تعطیلات عیدفطر - مشرق نیوز. .... چهارشنبه مورخ 96/03/17 تا ساعت ٦صبح روز شنبه مورخ 96/03/20 از محورهای کرج - چالوس، هراز ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد | تابناک

vista.ir/news/.../محدودیت‌های-ترافیکی-تعطیلات-عید-فطر-اعلام-شد
2 days ago - محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ... تردد انواع وسایل نقلیه نیز از ساعت 1200 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا 0300 بامداد روز شنبه دهم تیرماه ...

محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ - رویداد ۲۴

rooydad24.com/.../محدودیت_ترافیکی_جاده_های_پرتردد_در_تعطی...
2 hours ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

خبر ایرانی - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ...

newsirani.com/.../محدودیت-ترافیکی-جاده-های-پرتردد-تعطیلات-عی...
1 day ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس

محدودیت های ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز در عید فطر اعلام شد ...

iquestion.ir/.../محدودیت-های-ترافیکی-محورهای-مواصلاتی-استان-البرز-در-عید-فطر-اعلام...
ایرنا محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر در استان اعلام شد ... محدودیت ترافیکی جاده های کشور در ایام نوروز 96 دانلود راه استان البرز محدودیت های های ترافیکی ایام ...

الف جزییات محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر - OpenPost

openpost.ir/result/الف-جزییات-محدودیت‌های-ترافیکی-تعطیلات-عید-فطر.html
جزییات محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر در جاده های شمال ... ایام نوروز 96 جزییات محدودیت‌های محدودیت‌های ترافیکی ایام در ایام تعطیلات عید سعید فطر .

نماز عید فطر 95 سال 1395 محدودیت های ترافیکی جدید 96 - dotwww

dotwww.ir/key/نماز-عید-فطر-95-سال-1395-محدودیت-های-ترافیکی-جدید-96-/
تاریخ اعلام عید فطر 1395 alal badal ir. - برای مشاهده کلیک کنید. نماز عید فطر 1395 هجری عید سعید فطر 95 جدید 96 عکس محدودیت های ترافیکی عید .

محدودیت‌‌های ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر - ResultFa

resultfa.ir/key/محدودیت‌‌های-ترافیکی-جاده‌های-پرتردد-در-تعطیلات-عید-فطر-/
تمهیدات ترافیکی تعطیلات عید فطر؛ تردد پراید در جاده‌ها محدودیت های ترافیکی در ... طرح نوروزی 96 1 14 در جاده های پرتردد ها در ایام تعطیلات محدودیت های ترافیکی .

جهان نیوز - محدویت‌های ترافیکی راه‌ها در آستانه عید فطر

www.jahannews.com/.../محدویت-های-ترافیکی-راه-ها-آستانه-عید-ف...
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله خبری وب کلک

webkalak.ir/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+عید+فطر...
محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ..... 6- محور کرج - چالوس از تاریخ 96/02/01 لغایت 96/06/20 محدوده میدان امیرکبیر تا تونل کندوان کیلومتر صفر.
پلیس راهور نیروی انتظامی به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت ها و ممنوعیت های عبور ومرور مربوط به تعطیلات مرتبط با عید سعید ...

محدودیت‌‌‌ ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات عید فطر - روز نو

roozno.com/fa/.../محدودیت‌‌‌-ترافیکی-جاده‌ها-در-تعطیلات-عید-فطر
39 mins ago - به گزارش روز نو، سرهنگ رضا گودرزی در کرج اظهار داشت: در صورتی که عید سعید فطر روز یکشنبه مورخ 4 خردادماه سال جاری اعلام شود از ساعت 12 روز ...

محدودیت های ترافیکی جاده چالوس در تعطیلات عید سعید فطر اعلام شد

www.netshahr.com › خانهصفحه اخبار اجتماعی - Translate this page
Jul 11, 2015 - رییس پلیس راه استان البرز محدودیت ترافیکی تعطیلات عید سعید فطر را در جاده کرج - چالوس اعلام ... محدودیت های ترافیکی جاده چالوس در تعطیلات عید سعید فطر اعلام شد ... عکس پروفایل سیزده بدر 96 (پروفایل سیزده بدر 1396).

محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر در جاده های شمال

www.yjc.ir/.../محدودیت-های-ترافیکی-تعطیلات-عید-فطر-در-جاده-ها...
Jul 5, 2016 - به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، مرکز مدیریت راه‌های مازندران تردد خودروهای سنگین اعم از تریلر، کامیون و کامیونت ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله اینترنتی باکس ...

boxblog.ir/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+عید+فطر...
Jun 14, 2017 - محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ... تردد موتور سیکلت از ساعت 12:00 ظهر روز چهارشنبه مورخ 96/03/31 الی ساعت 06:00 روز شنبه مورخ ...
15 hours ago - ماه رمضان 96 ... محدودیت های ترافیکی ایام تعطیلات عید سعید فطر ... تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد | سامانه خبری تحلیلی ...

kafeghalam.ir/محدودیت‌های-ترافیکی-تعطیلات-عید-فطر-ا/
2 days ago - محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ... تردد انواع وسایل نقلیه نیز از ساعت 1200 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا 0300 بامداد روز شنبه دهم تیرماه ...
3 days ago - رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های استان در آستانه تعطیلات عید سعید فطر از فردا (پنج‌شنبه) خبر داد.
1 hour ago - رئیس پلیس راه استان البرز از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در تعطیلات عید سعید فطر در محورهای مواصلاتی استان البرز خبر داد. به گزارش تسنیم، ...
1 day ago - محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد : پلیس راهور نیروی انتظامی ... تردد انواع وسایل نقلیه نیز از ساعت 1200 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا ...

‌محدودیت‌‌‌ ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات عید فطر - گلستان ۲۴

www.golestan24.com/.../49141-محدودیت-ترافیکی-جاده-ها-در-تعطی...
1 hour ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - آبشار 24

www.abshar24.com/.../محدودیتهای-ترافیکی-تعطیلات-عید-فطر-ا...
2 days ago - محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ... تردد انواع وسایل نقلیه نیز از ساعت 1200 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا 0300 بامداد روز شنبه دهم تیرماه ...

محدودیت ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات عید فطر‌ - شهر فردا

shahrefarda.ir/fa/.../محدودیت-ترافیکی-جاده‌ها-در-تعطیلات-عید-فط...
2 hours ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ - ملیت

www.meliyat.com/.../محدودیت-ترافیکی-جاده‌های-پرتردد-در-تعطیل...
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... راهور، طرح و محدودیت‌‌های ترافیکی جاده‌ها را از تاریخ ۴ تا ۱۰ تیرماه ۹۶ در جاده‌‌های پرتردد اعمال می‌کند. ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 ...

محدودیت های ترافیکی جاده های کشور در تعطیلات عید فطر / اعمال محدودیت ...

www.mojnews.com/.../33748-محدودیت-های-ترافیکی-جاده-های-کشور... - Translate this page
Jul 3, 2016 - محدودیت های ترافیکی جاده های کشور همزمان با تعطیلات عید سعید فطر از ... صدور کارت ورود به جلسه آزمون دکتری سال 96/ ثبت نام بیش از 260 هزار و ...

محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ | قائم آنلاین

www.qaemonline.ir/.../محدودیت-ترافیکی-جاده‌های-پرتردد-در-تع/
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... طرح ترافیکی جاده‌ها و محدودیت‌‌ و ممنوعیت‌های عبور و مرور را از تاریخ چهارم تیرماه 96 تا ... در در تعطیلات عید فطر ، سازمان راهداری با همکاری پلیس راهور، طرح و محدودیت‌‌های ترافیکی ...
2 days ago - ماه رمضان 96 ... محدودیت های ترافیکی ایام تعطیلات عید سعید فطر ... تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد ...

عیدفطر 96درعربستان - مجله تفریحی نروا

https://norva.ir/search/?q=عیدفطر+96درعربستان
عیدفطر 96درعربستان. پیش بینی پارکینگ های مناسب و مسیرهای تردد برای نماز عیدفطر+فیلم ... محدودیت‌های ترافیکی ایام تعطیلات عیدفطر - مشرق نیوز.

آخرین وضعیت ترافیکی جاده های هراز، فیروزکوه و چالوس در تعطیلات ...

www.estenadnews.ir/.../1509-آخرین-وضعیت-ترافیکی-جاده-های-هرا...
Mar 15, 2017 - معمولا برای این جاده ها در ایام پر ترافیک محدودیت هایی لحاظ می شود که امسال با توجه ... به در پیش بودن عید نوروز و به‌منظور پیش‌بینی حجم ترافیک و تسهیل عبور و مرور انواع وسایل نقلیه از امروز 25 اسفند ماه در جاده‌های مازندران آغاز شده است تا 14 فروردین ماه سال 96 ادامه خواهد داشت. .... افزایش تعطیلات عید فطر در عربستان.
10 mins ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ | فردا

kimianews.com/.../محدودیت-ترافیکی-جاده-های-پرتردد-در-تعطیلا...
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله تفریحی پارسی ...

parsibon.ir/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+عید+فطر...
Jun 8, 2017 - هدفمندی یارانه 96 ... محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد. محدودیت های ترافیکی مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی تهران برداشته شد.

اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده چالوس در تعطیلات عید فطر - صدای ایران

https://sedayiran.com/.../اعلام-محدودیت‌های-ترافیکی-جاده-چالوس-در-... - Translate this page
Jul 11, 2015 - سرهنگ رضا اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: از ساعت 14 روز چهارشنبه 24 تیر تا یک بامداد روز پنج شنبه 25 تیر ماه تردد خودروها از مرزن آباد به ...

نحوه اجرای طرح‌ ترافیک و زوج و فرد در ۳۰ اسفند و ایام نوروز - ایسنا

www.isna.ir/.../نحوه-اجرای-طرح-ترافیک-و-زوج-و-فرد-در-۳۰-اسفند...
Mar 17, 2017 - وی با بیان اینکه هیچ کدام از محدودیت‌های ترافیکی اعم از طرح ترافیک و طرح ... تهران اجرا نخواهد شد، گفت: پس از پایان تعطیلات اجرای این طرح‌ها دوباره ...

‌اعلام محدودیت‌‌‌ ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات عید فطر

www.javanonline.ir/.../‌اعلام-محدودیت‌‌‌-ترافیکی-جاده‌ها-در-تعطیلات-...
48 mins ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

خبر جــار | محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد

www.khabarjaar.com/.../محدودیتهای-ترافیکی-تعطیلات-عید-فطر...
2 days ago - محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ... تردد انواع وسایل نقلیه نیز از ساعت 1200 روز جمعه نهم تیرماه 96 تا 0300 بامداد روز شنبه دهم تیرماه ...

طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران 96 - آسمونی

www.asemooni.com › بانک اطلاعاتخدمات شهروندی
در ادامه این بخش و در انتهای صفحه اطلاعیه های خرید طرح ترافیک 1396 برای ... در عید نوروز طرح ترافیک از شروع روز 29 اسفند 95 تا پایان روز 13 فروردین 96 لغو می باشد. .... لازم به ذکر است هیچـگونه درخواست تغـییر تاریخ و پلاک مجوز طـرح ترافیـک .... در مورد شب قدر · نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه می‌شود · عجایب اهرام مصر ...

محدودیت های ترافیکی در ایام تعطیلات عید فطر - برترین ها

app.bartarinha.ir/.../محدودیت-های-ترافیکی-در-ایام-تعطیلات-عید-ف...
1 day ago - پلیس راهور نیروی انتظامی به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت ها و ممنوعیت های عبور ومرور مربوط به تعطیلات ...
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس

دریافت فایل مطلب - الف

alef.ir/gethwmnkw23n6md.tft2.html
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده های پرتردد در تعطیلات عید فطر در ایام ... تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 96/04/04 الی 03:00 روز ...
رئیس پلیس‌راه استان البرز خبر داد: اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده چالوس/محور فردا مسدود می‌شود. کرج – رئیس پلیس‌راه استان البرز محدودیت‌های ترافیکی محور کرج – چالوس را اعلام کرد. .... اعلام محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات نیمه خرداد محور چالوس. کرج - رئیس پلیس‌راه استان البرز ... اعلام آمادگی سازمان ملل برای کمک به حل بحران قطر ...
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس
1 hour ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ‌ 96/04/05 الی 01:00 بامداد روز سه‌شنبه مورخ‌ 96/04/06 از مرزن‌آباد ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

محدودیت ترافیکی تعطیلات عید سعید فطر در گیلان - خبرگزاری برنا

www.bornanews.ir/.../576153-محدودیت-ترافیکی-تعطیلات-عید-...
3 days ago - سرهنگ حسین محمدپور رییس پلیس راه گیلان گفت: به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه،محدودیت ها و ممنوعیت های عبور و ...

محدودیت‌‌‌ ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات عید فطر :: پایگاه خبری اقتصادی و ...

www.newsbank.ir/.../محدودیت‌‌‌-ترافیکی-جاده‌ها-در-تعطیلات-عید-ف...
1 min ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌

kangoroo.ir/محدودیت-ترافیکی-جاده‌های-پرتردد-در-تع/
2 hours ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

محدودیت ترافیکی جاده‌ها در عید فطر – پایگاه تحلیلی خبری البرزبان

alborzban.ir/117749/محدودیت-ترافیکی-جاده‌ها-در-عید-فطر/
2 days ago - ‌محدودیت‌های ترافیکی جاده‌‌های پرتردد و محورهای مواصلاتی کشور برای تعطیلات عید سعید فطر امسال اعلام شد.

‌محدودیت‌‌‌ ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات عید فطر/ مسافران شمال به زمان ...

news.pishtaz.ir/.../‌محدودیت‌‌‌-ترافیکی-جاده‌ها-در-تعطیلات-عید-فطر-...
2 hours ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر‌ ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.
محدودیت های ترافیکی ایام تعطیلات عید سعید فطر. ... قدس 96 / شکوه حماسه آزادی قدس در جای جای قزوین + فیلم. - خبرگزاری صدا و سیما ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - پارسی خون

parsikhon.ir/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+عید+فطر...
پلیس راه راهور ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی را اعلام کرد. وضعیت جوی و ترافیکی براساس اعلام پلیس راه راهور ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی بدین شرح ...

محدودیتهای ترافیکی جاده چالوس در روزهای منتهی به عید فطر

titre1.ir/.../محدودیتهای-ترافیکی-جاده-چالوس-در-روزهای-منتهی-به-عی...
Jul 27, 2014 - محدودیتهای ترافیکی جاده چالوس در روزهای منتهی به عید فطر ... چالوس - کرج در تعطیلات عید سعید فطر خبر داد و از رانندگان خواست تا پیش از سفر از ...

محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله ورزشی

varzesh33.xyz/search/?...محدودیت+های+ترافیکی+تعطیلات+عید+...
محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ... کمپ یک: از یکم شهریور تا 14 شهریور 96 کمپ دو: از 5 مهر 96 تا 18 مهر 96 کمپ سه: از 10 آبان 96 تا 24 آبان 96 کمپ ...
ترافیک نیمه سنگین در جاده چالوس و هراز/ محدودیتهای ترافیکی جاده‌های شمالی سرهنگ ... تعطیلات دو روره عید فطر که عملا با آخر هفته عجین شده، با استقبال مردم مواجه شده ...

طرح ترافیک

www.khabaronline.ir/tags/5083/طرح-ترافیک
در تعطیلات عید فطر این توصیه ها را برای مسافرت جدی بگیرید ... تا پایان ماه مبارک رمضان محدودیت اعمال شده برای طرح زوج و فرد ساعت 17 به پایان می‌رسد. ... واحد صدور آرم سازمان ترافیک گفت: مهلت ارایه مدارک واجدین شرایط طرح ترافیک سالیانه96 ... برنامه مسکو و ریاض برای طرح اوپک در سایه · تصاویر | راهپیمایی های روز قدس در دهه ۶۰ ...

اعمال محدودیت های ترافیکی در 2 جاده اصلی ورودی گیلان

www.iribnews.ir/.../اعمال-محدودیت-های-ترافیکی-در-2-جاده-اصلی-ور...
3 days ago - این محدودیت تردد در تعطیلات عید فطر در جاده رشت – قزوین و آستارا – اردبیل اعمال خواهد شد.

اخطار به مسافران تعطیلات عید فطر | لست سکند

lastsecond.ir › خبر هاخبر های گردشگری
با افزایش تعطیلات عید فطر به دو روز در سال برنامه ریزی برای سفرهای جاده‌ای در این ... یاری کننده این طرح محدودیت‌های احتمالی ترافیکی برای تعطیلات عید فطر خواهد ...

محدویت‌های ترافیکی راه‌های کشور در آستانه عید فطر - 24Khabar.com

www.24khabar.com/.../محدویت‌های-ترافیکی-راه‌های-کشور-در-آستان...
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12: 00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03: 00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

محدودیت های ترافیکی در آذربایجان شرقی همزمان با تعطیلات عید فطر - آناج

www.anaj.ir/.../محدودیت-های-ترافیکی-در-آذربایجان-شرقی-همزمان-با... - Translate this page
Jul 5, 2016 - محدودیت های ترافیکی در آذربایجان شرقی همزمان با تعطیلات عید فطر رییس پلیس راه آذربایجان شرقی از اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای ...

محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - مجله خبری نیوز

newzz.ir/search/?...محدودیت‌های+ترافیکی+تعطیلات+عید+فطر...
محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد ... محدودیت‌های ترافیکی پایان تعطیلات نوروز ۹۶/ چالوس از ۱۱ فروردین یک طرفه می‌شود ... رزمایش ترافیکی نوروز 96.

محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد - جی تی نیوز

gtnews.ir/search/?q=محدودیت+های+ترافیکی+تعطیلات+عید+فطر...
محدودیت های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد .... ١٢ ظهر روز چهارشنبه مورخ 96/03/17 تا ساعت ٦صبح روز شنبه مورخ 96/03/20 از محورهای کرج - چالوس، هراز ، فیروزکوه ...
پلیس راهور نیروی انتظامی به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت ها و ممنوعیت های عبور ومرور مربوط به تعطیلات مرتبط با عید سعید ...
2 days ago - محدودیت ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید فطر ... ‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ‌ 96/04/04 الی 03:00 روز دوشنبه مورخ 95/04/05 از مرزن‌آباد به ... محدودیت‌های ترافیکی‌ محور قدیم ساوه – همدان و ‌بالعکس.

محدودیت ترافیکی عید فطر 95 | تاریخ 15 تا 19 تیر 95 :: نیوکلیپ

newclip.blog.ir/.../محدودیت-ترافیکی-عید-فطر-95-تاریخ-15-تا-1...
برچسب ها: محدودیت ترافیکی عید فطر 95 | تاریخ 15 تا 19 تیر 95، محدودیت های ترافیکی عید فطر 95، محدودیت‌‌های ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید سعید ...

Asrekhodro محدودیت‌های ترافیکی ویژه نمازعیدفطر در …

nslove.ir/Asrekhodro++محدودیت‌های+ترافیکی+ویژه+نمازعیدفطر+د... - Translate this page
نماز عید فطر 96 | سال 1396 | محدودیت های ترافیکی | … محدودیت ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات عید فطر محدودیت‌های ترافیکی ... - asrekhodro.com محدودیت های ترافیکی ...

محدودیت های ترافیکی جاده های کشور در تعطیلات عید سعید فطر | راه مبین

www.rahemobin.ir/محدودیت-های-ترافیکی-جاده-های-کشور-در-تع/
Jul 3, 2016 - به گزارش راه مبین به نقل از فارس، محدودیت‌های ترافیکی ایام عید سعید فطر امسال برای تاریخ‌های 15 تیر‌ 95 تا 19 تیر 95 اعلام شد.
Jul 4, 2016 - محدودیت های ترافیکی نماز عید فطر 95 - 1395 در تهران رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تمهیدات ترافیکی پلیس برای برگزاری نمازعید ...

محدودیت‌‌های ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید سعید فطر جدید 95

jadid95.ir/tag/محدودیت‌‌های-ترافیکی-جاده‌های-پرتر - Translate this page
دانلود جدید 96 | جدید 95. یکدیگر ... بایگانی برچسب ها: محدودیت‌‌های ترافیکی جاده‌های پرتردد در تعطیلات عید سعید فطر. محدودیت های ترافیکی در عید فطر 95. محدودیت ...

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در تعطیلات عید فطر ظهر دوشنبه 14 تیر 95 ...

khabarche.ir/.../اعلام-محدودیت-های-ترافیکی-در-تعطیلات-عید-فطر - Translate this page
Jul 4, 2016 - محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر در محورهای اصلی کشور اعلام شد. ... عکس هزینه معیشت سال 96 کارگران لزوماً در شورای عالی کار تصویب نخواهد ...

اعلام محدودیت‌های ترافیکی عید فطر تا پایان تعطیلات - قدس آنلاین ...

qudsonline.ir/.../اعلام-محدودیت-های-ترافیکی-عید-فطر-تا-پایان-تع... - Translate this page
Jul 30, 2014 - مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید سعید فطر ... 90 تا 96 (باند شمالی وجنوبی) ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و ...

بانک اقتصاد نوین - اخبار

www.enbank.ir/Site.aspx?ParTree=1113&p=8654
در اولین جلسه کمیسیون کارت بانک‌های خصوصی کشور در سال 96، ریاست این ...... وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های بانک‌ها در زمان تحریم و نگرانی مردم در خصوص ...... درگاه‌ها و ابزارهای الکترونیکی بانک اقتصادنوین آماده ارایه خدمات در تعطیلات عید فطر ...... شرکت پرداخت نوین آرین و با همکاری شرکت کنترل ترافیک تهران اجرایی شده و ...

محدودیت‌های ترافیکی راه‌ها در تعطیلات عید غدیر » فروش اقساطی خودرو

https://padidekhodro.com › اخبار خودرو - Translate this page
Oct 12, 2014 - محدودیت‌های ترافیکی راه‌ها در تعطیلات عید غدیر ... تردد ‌همه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع بوده و تردد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها از ساعت 6 تا 24 روز دوشنبه (عید غدیر) از محور هراز ممنوع است. ..... فروش اقساطی خودرو ویژه عید سعید فطر 96.

آخرین اخبار در مورد تعطیلی عید فط در سال 96 - لاوینز

ns-shop.ir/آخرین-اخبار-در-مورد-تعطیلی-عید-فط-در-سال-96
نماز عید فطر 96 سال 1396 محدودیت های ترافیکی جدید 96. -. عکس نوشته های جدید در مورد عید فطر در سال تحصیلی جدید 96 96 آخرین اخبار نماز عید .